kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Llysiau mewn Darlith Darlunio Almaeneg a Dedfrydau Sampl

Helo, yn y wers Almaeneg hon, byddwn yn siarad am lysiau yn Almaeneg (die Gemüse). Byddwn yn dysgu'r unigol a'r lluosog o lysiau yn Almaeneg. Yn gyntaf oll, byddwn yn dysgu Almaeneg y llysiau mwyaf cyffredin. Wrth ddysgu Llysiau Almaeneg, byddwn yn dysgu ynghyd â'i erthyglau. Yn ogystal, rydym wedi paratoi ar eich cyfer luniau gweledol hyfryd o lysiau yn Almaeneg.

Yr Almaenwr o'r bendithion hyfryd hyn, llysiau lliwgar a chnau y mae ein Harglwydd wedi'u rhoi inni. gyda'r unigol a'r lluosog byddwn yn dysgu. Yn ein gwers flaenorol Ffrwythau Almaeneg Archwiliwyd y pwnc gennym. Fe wnaethon ni ddysgu ffrwythau gyda delweddau hyfryd a gwneud brawddegau Almaeneg am ffrwythau. Nawr byddwn yn dysgu Almaeneg llysiau yn yr un modd.

Ar ôl dysgu llysiau Almaeneg, byddwn yn gwneud brawddegau Almaeneg syml am y llysiau hyn rydyn ni wedi'u dysgu wrth i ni sgrolio tuag at waelod y dudalen.

Mae pwnc llysiau yn Almaeneg fel arfer yn cael ei ddysgu yn y 9fed neu'r 10fed radd. Bydd y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n dysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain, myfyrwyr gradd 9fed a myfyrwyr gradd 10fed.

Llysiau Almaeneg nawr gyda'u herthyglau a'u rhai unigol a lluosog Dewch i ni ddysgu llysiau Almaeneg fesul un.

PWNC DELWEDDOL LLYSIAU GERMAN

 

Llysiau'r Almaen - Nionyn

DIE ZWIEBEL - ONION


 

Llysiau'r Almaen - Garlleg

DER KNOBLAUCH - GARLIC


 

Llysiau'r Almaen - Tatws

DIE KARTOFFEL - POTATO


 

Llysiau'r Almaen - Tomato

DIE TOMATE - TOMATOLlysiau'r Almaen - Pupur

DER PFEFFER - PEPPER


 

Llysiau'r Almaen - Ciwcymbr

DIE GURKE - SALATALIK


 

Llysiau'r Almaen - Moron

DIE KAROTTE - CARROT


 

Llysiau'r Almaen - Eggplant

DIE AUBERGINE - EGGPLANT


 

Llysiau'r Almaen - Letys

SALAD DER - LetysLlysiau'r Almaen - Bresych

DER KOHL - CABBAGE


NUTS GERMAN

 

Cnau Almaeneg - Cnau Cyll

DIE HASELNUSS - HAZELNUT


 

Cnau Almaeneg - Cnau Ffrengig

DIE WALNUSS - WALNUT


 

Cnau Almaeneg - Almond

DIE MANDEL - ALMONDCnau Almaeneg - Pistachio

PIETAISE DIE - PISTACHIO


 

Cnau Almaeneg - Yr Aifft

DER MAIS - EGYPT

Llysiau'r Almaen (Gemüse) Mae ein pwnc dan y teitl yn seiliedig ar gof. Bydd yn llawer mwy buddiol i chi os byddwch chi'n ymarfer defnyddio'r geiriau rydych chi'n eu cofio gyda'r dull mwyaf priodol i chi'ch hun yn nes ymlaen mewn brawddeg. Hoffem hefyd sôn am y pwnc hwn bod yn rhaid i chi gofio enwau llysiau'r Almaen ynghyd â'u herthyglau. Waeth pa mor hyfryd ydych chi'n meddwl eich bod wedi gwneud brawddegau gyda'r geiriau rydych chi'n eu defnyddio heb erthygl, efallai na fydd y person arall rydych chi am ei ddweud yn ei ddeall. Mae hyn yn arwain at y casgliad bod y frawddeg rydych chi'n meddwl sy'n brydferth mewn gwirionedd yn ddiystyr.

LLYTHRENNAU GERMAN YN Y TABL

Yn y delweddau uchod, gwnaethom geisio cynnwys y llysiau mwyaf cyffredin a rhai a ddefnyddir. Nawr, gadewch i ni ehangu ein rhestr o lysiau yn Almaeneg a'u cyflwyno mewn bwrdd fel y gallwch eu gweld i gyd gyda'i gilydd.

LLYTHRENNAU GERMAN
Proffil Llawn View das llysiau
der Pfeffer phupur
gurke marw Ciwcymbr
marw Tomate tomatos
marw Kartoffel tatws
marw Zwiebel winwns
der Knoblauch garlleg
der Salat Salad, Letys
der Spinat sbigoglys
marw Petersilie Persli
der Lauch cennin
der Blumenkohl blodfresych
der Rosenkohl Ysgewyll Brwsel
marw Karotte moron
der Kürbis Pwmpen
der Sellerie Seleri
marw Okraschote ocra
marw weiße Bohne Ffa Haricot
marw grüne Bohne Ffa gwyrdd
marw Erbse pys
marw Aubergine eggplant
marw Artischocke Artisiog
der Brokkoli brocoli
der Dill Dill

Wrth gwrs, efallai y bydd yna lawer o lysiau nad ydyn ni'n meddwl amdanyn nhw wrth baratoi'r pwnc hwn. Fodd bynnag, mae'n ddigonol dysgu'r llysiau a ddefnyddir ac a ddefnyddir fwyaf yn Almaeneg yn y lle cyntaf. Gellir dysgu llysiau pellach o eiriaduron Almaeneg yn ddiweddarach yn ôl yr angen. Nawr, gadewch i ni symud ymlaen at ein hesiamplau brawddeg am lysiau yn Almaeneg.

DEDWYDDAU SAMPL AM LLYSIAU ALMAEN

Codau Sampl Llysiau'r Almaen

Codau Sampl Llysiau'r Almaen

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r gweledol hwn a welsom. Y bachgen yn y llun "Ich esse nicht gern Gemüse”Meddai. Felly;

 • Ich esse nicht gern Gemüse : Dwi ddim yn hoffi bwyta llysiau

Neu pe bai am ddweud y gwrthwyneb, hynny yw, rwy'n hoffi bwyta llysiau, sut y byddai'n dweud?

 • Ich esse gern Gemüse : Rwy'n hoffi bwyta llysiau

Mae'r gwahaniaeth rhwng y ddwy frawddeg uchod yn y frawddeg "Nid ywMae'n tarddu o'r gair ”. Fel y gallwch weld "Nid ywMae'r gair ”yn ychwanegu negyddiaeth i'r frawddeg.

Nawr, gadewch i ni wneud brawddegau eraill fel y rhain. Edrychwch ar y brawddegau enghreifftiol isod.

 • Ich esse gern Maise : Rwy'n hoffi bwyta corn
 • Ich esse gern Karotten : Rwy'n hoffi bwyta moron
 • Ich esse gern Zwiebeln und Kartoffeln : Rwy'n hoffi bwyta winwns a thatws
 • Ich esse gern Gemüse : Rwy'n hoffi bwyta llysiau
 • Ich esse gern Obst und Gemüse : Rwy'n hoffi bwyta ffrwythau a llysiau
 • Ich esse Nid yw maern gern : Dwi ddim yn hoffi bwyta corn
 • Ich esse Nid yw gern Karotten : Dwi ddim yn hoffi bwyta moron
 • Ich esse nicht gern Zwiebeln und Knoblauchen : Dwi ddim yn hoffi bwyta winwns a garlleg

Fel y gwelir yn y brawddegau enghreifftiol am lysiau yn Almaeneg uchod, mewn brawddegau o'r fath, defnyddir ffurf luosog gwrthrychau bob amser. Gadewch i ni roi enghraifft arall.

Codau Sampl Llysiau'r Almaen

Codau Sampl Llysiau'r Almaen

Yn y llun uchod, plentyn "Ich mag kein Gemüse. Ich mag Obst”Meddai. Felly "Dwi ddim yn hoffi llysiau. (Dwi ddim yn hoffi llysiau). Rwy'n hoffi ffrwythau.”Meddai. Felly pam y defnyddiwyd "nicht" i wneud y frawddeg yn negyddol yn y brawddegau sampl blaenorol ac efallai eich bod wedi meddwl bod "kein" wedi'i ddefnyddio yma. Gadewch i ni ei egluro fel a ganlyn; Yn y brawddegau sampl blaenorol, roedd y gair "nicht" bob amser o flaen y ferf "gern". Yn yr iaith Almaeneg, defnyddir "nicht" i wneud berfau'n negyddol. Yn y frawddeg yma, rydyn ni'n dweud "Ich mag kein Gemüse". Gan fod y gair gemüs yn enw, yn y frawddeg hon defnyddir "kein" yn lle "nicht" o flaen y gair gemüse. Rydym wedi rhoi enghreifftiau o'r ddau ddefnydd.

DEDWYDDAU GWYBODAETHOL AM LLYSIAU ALMAEN

Gwybodaeth am Tomato yn Almaeneg

Gwybodaeth am Tomato yn Almaeneg

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod:

 • Das ist ein Obst : Mae hwn yn ffrwyth
 • Pydredd Es ist : Mae'n goch
 • Es ist saftig : Mae'n llawn sudd
 • Es hat Kalium, Magnesiwm, Fitamin A a Fitamin C. : MAE HI YN; Yn cynnwys calsiwm, magnesiwm, fitamin A a fitamin C (mae ganddo, mae'n golygu bod ganddo)

Noder: Gan fod tomatos weithiau'n cael eu cyfrif ymhlith ffrwythau ac weithiau ymhlith llysiau, rydyn ni'n eu diffinio fel ffrwythau yn y ddelwedd hon. Os ydym yn golygu ei fod yn llysieuyn "Das ist ein GemüseFe ddylen ni ysgrifennu fel ”.


Gwybodaeth am Bupur yr Almaen

Gwybodaeth am Bupur yr Almaen

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod:

 • Das ist ein Gemüse : Llysieuyn yw hwn
 • Es ist grün und lang : Mae'n wyrdd ac yn dal
 • Es het Fitamin C. : Mae'n cynnwys fitamin C (mae ganddo fe, mae ganddo fe)
 • Es ist gesund : Mae'n iach

Gwybodaeth am Foronen yr Almaen

Gwybodaeth am Foronen yr Almaen

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod:

 • Das ist ein Gemüse : Llysieuyn yw hwn
 • Es ist lang : Mae'n dal
 • Es ist oren : Mae'n oren
 • Es het Fitamin A, Fitamin B, Fitamin D a Fitamin E. : MAE HI YN; Yn cynnwys fitamin A, fitamin B, fitamin D a fitamin E.


Gwybodaeth am Winwns yr Almaen

Gwybodaeth am Winwns yr Almaen

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod:

 • Das ist ein Gemüse : Llysieuyn yw hwn
 • Es ist hirgrwn : Mae'n grwn
 • Es hat Phospor, Fitamin A, Fitamin B a Fitamin C. : MAE HI YN; yn cynnwys ffosfforws, fitamin A, fitamin B a fitamin C.

Gwybodaeth am datws Almaeneg

Gwybodaeth am datws Almaeneg

Nawr, gadewch i ni ddadansoddi'r brawddegau yn y ddelwedd uchod:

 • Das ist ein Gemüse : Llysieuyn yw hwn
 • Es ist hirgrwn ac uffern braun : Mae'n grwn ac yn frown golau
 • Es hat Kalium a Fitamin B. : MAE HI YN; Yn cynnwys fitaminau calsiwm a B.
 • Es ist lecker : Mae'n flasus

Annwyl fyfyrwyr, rydym wedi gweld llysiau yn Almaeneg hyd yn hyn yn y wers hon ac wedi ysgrifennu brawddegau enghreifftiol am lysiau yn Almaeneg. Nawr, gadewch i ni ysgrifennu ychydig o nodiadau isod o ran gwybodaeth gyffredinol yr Almaen, er nad yw'n uniongyrchol gysylltiedig â'r pwnc.

Pethau I'W GWYBOD AM LLYSIAU ALMAEN

Annwyl ffrindiau, uchod, rydyn ni wedi rhoi llysiau Almaeneg yn weledol ac ar ffurf tabl. Wrth gwrs, mae angen cofio'r geiriau hyn, fel pob gair Almaeneg, gyda'u herthyglau a'u lluosrifau. Yn ogystal, rydym wedi sôn amdano yn ein gwersi blaenorol, ond gadewch i ni roi rhywfaint o wybodaeth trwy atgoffa eto y gallai fod ffrindiau nad ydyn nhw'n darllen. Efallai iddo ddal eich sylw wrth archwilio'r delweddau uchod.

 1. Nid oes unrhyw gyfalaf I a llythrennau bach I yn yr wyddor Almaeneg. Hynny yw, nid oes gan y llythyr i lythyren uwch na llythrennau bach I. Felly, fel gyda phob gair, mae angen i chi fod yn ofalus ynghylch sillafu llysiau yn Almaeneg.
 2. Rydym wedi sôn amdano yn ein gwersi blaenorol. P'un a yw enw yn enw iawn neu'n enw genws yn Almaeneg, mae'r llythyr cychwynnol o reidrwydd yn cael ei gyfalafu. Fel y gwelir yn y delweddau uchod a'r tabl, mae llythrennau cyntaf enwau llysiau'r Almaen bob amser yn cael eu cyfalafu. Mae'r rheol hon yn ddilys ar gyfer enwau yn unig, ond nid ar gyfer ansoddeiriau, rhagenwau, adferfau, berfau.

Annwyl ffrindiau, Yn y wers hon, lle rydyn ni'n archwilio pwnc llysiau yn Almaeneg;

 • Fe wnaethon ni ddysgu llysiau Almaeneg ynghyd ag erthyglau.
 • Fe wnaethon ni ddysgu'r unigol a'r lluosog o lysiau yn Almaeneg.
 • Fe wnaethon ni ddysgu sut i ysgrifennu brawddegau a all roi gwybodaeth am lysiau yn Almaeneg.
 • Fe wnaethon ni ddysgu ysgrifennu brawddegau enghreifftiol eraill am lysiau gan ddefnyddio berfau hefyd.

Dyna'r cyfan y byddwn yn ei roi ichi am lysiau yn Almaeneg. Gallwch nawr edrych ar ein gwersi eraill. Rydym yn dymuno pob lwc i chi.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig