Gwledydd a Chenhedloedd Lloegr

0

Yn y wers hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am wledydd ac ieithoedd Lloegr a chenhedloedd a chenedligrwydd Lloegr. Gobeithiwn y bydd y wers hon, a fydd yn darparu gwybodaeth am enwau gwledydd Lloegr a gwledydd Lloegr a'u Twrceg, yn ddefnyddiol.

Ingilizce; Mae'n un o'r ieithoedd tramor mwyaf llafar yn y byd. Siaredir Saesneg hefyd mewn rhai gwledydd yn Affrica ac America, a wladychwyd gan Loegr yn y gorffennol, yn enwedig yn Ewrop. Yn Nhwrci, mae addysg Saesneg wedi dod yn bwysig yn enwedig ers dechrau'r 1990au. Gallwn ddweud bod addysg Saesneg, a ddechreuodd yn yr ysgol uwchradd yn y blynyddoedd diwethaf, wedi gostwng i lefel yr ysgol gynradd ac ysgolion meithrin heddiw gyda'r 2000au. A hefyd, Ingilizce Diolch i hyn, daeth yn bosibl cyrraedd cyfleoedd busnes newydd sbon. Y dyddiau hyn, pan ydym yn y 2020au, mae'n anghenraid i bobl feddu ar wybodaeth Saesneg a chyfrifiadurol wrth chwilio am swydd. Fel canlyniad, Dysgu Saesneg; yn angenrheidiol am lawer o wahanol resymau.

Gwledydd Lloegr

Nawr, gadewch i ni edrych ar sillafu gwledydd Lloegr, rhywbeth y mae llawer o bobl eisiau ei ddysgu!

 • Afghanistan - Afghanistan
 • Yr Ariannin- Yr Ariannin
 • Awstralia - Awstralia
 • Bolifia - Bolifia
 • Brasil - Brasil
 • Cambodia - Cambodia
 • Canada- Canada
 • Chile - Chile
 • China - China
 • Colombia - Colombia
 • Costa Rica - Costa Rica
 • Cuba - Cuba
 • Gweriniaeth Ddominicaidd - Gweriniaeth Ddominicaidd
 • Ecwador - Ecwador
 • Yr Aifft - yr Aifft
 • El Salvador - El Salvador
 • Lloegr - Lloegr
 • Estonia - Estonia
 • Ethiopia - Ethiopia
 • Ffrainc - Ffrainc
 • Yr Almaen - yr Almaen
 • Gwlad Groeg - Gwlad Groeg
 • Guatemala - Guatemala
 • Haiti - Haiti
 • Honduras - Honduras
 • Indonesia - Indonesia
 • Israel - Israel
 • Yr Eidal - yr Eidal
 • Japan - Japan
 • Gwlad yr Iorddonen - Gwlad yr Iorddonen
 • Korea - Korea
 • Laos - Laos
 • Latfia - Latfia
 • Lithwania - Lithwania
 • Malaysia - Malaysia
 • Mecsico - Mecsico
 • Seland Newydd - Seland Newydd
 • Nicaragua - Nicaragua
 • Panama - Panama
 • Periw - Periw
 • Philippines - Philippines
 • Gwlad Pwyl - Gwlad Pwyl
 • Portiwgal - Portiwgal
 • Puerto Rico - Puerto Rico
 • Rwmania - Rwmania
 • Saudi Arabia - Saudi Arabia
 • Sbaen- Sbaen
 • Taiwan - Taiwan
 • Gwlad Thai - Gwlad Thai
 • Twrci - Twrci
 • Wcráin - Wcráin
 • Unol Daleithiau - Unol Daleithiau
 • Venezuela - Venezuela
 • Fietnam - Fietnam

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

O ganlyniad, dylech bendant ddysgu cyfwerth Saesneg y gwledydd uchod. Gallwn ddweud mai'r gwledydd y byddwch yn dod ar eu traws fwyaf ym mywyd beunyddiol a bywyd busnes yw'r gwledydd uchod. Gallwch chi baratoi cardiau ymarfer i gofio'r gwledydd hyn. Ar ben hynny, gallwch hongian nodiadau post-it yn eich ystafell. Yn y modd hwn, bydd gennych fynediad at ddull gweithio a fydd yn gwneud ichi gofio bob tro y byddwch yn ei weld.

Ar ben hynny, dylem edrych ar sut mae'r gwledydd uchod wedi'u hysgrifennu fel cenedligrwydd. Yn y pwnc canlynol, byddwn yn gweld pwnc cenhedloedd Lloegr.

Gwledydd a Chenhedloedd Lloegr

Ingilizce Ni ddefnyddir y term cenedligrwydd mewn sawl man. Nawr mae'n rhaid i ni edrych ar sut mae gwledydd a dinasyddion sy'n byw yn y gwledydd hyn yn cael eu hysgrifennu fel cenedligrwydd.

 • Afghanistan - Afghanistan
 • Yr Ariannin - Yr Ariannin
 • Awstralia
 • Bolifia - Bolifia
 • Brasil - Brasil
 • Cambodia - Cambodia
 • Canada - Canada
 • Chile - Chile
 • China - Tsieineaidd
 • Colombia - Colombia
 • Costa Rica - Costa Rican
 • Cuba - Ciwba
 • Gweriniaeth Ddominicaidd - Gweriniaeth Ddominicaidd
 • Ecwador - Ecwador
 • Yr Aifft - yr Aifft
 • El Salvador - Salvadoran
 • Lloegr - Saesneg
 • Estonia - Estoneg
 • Ethiopia - Ethiopia
 • Ffrainc - Ffrangeg
 • Yr Almaen - Almaeneg
 • Gwlad Groeg - Groeg
 • Guatemalan - Guatemalan
 • Haitian - Haitian
 • Honduras - Honduran
 • Indonesia - Indonesia
 • Israel - Israel
 • Yr Eidal - Eidaleg
 • Japan - Japaneaidd
 • Jordan - Jordanian
 • Korea - Corea
 • Laos - Laotian
 • Latfia - Latfia
 • Lithwaneg
 • Malaysia
 • Mecsico - Mecsicanaidd
 • Seland Newydd - Seland Newydd
 • Nicaragua - Nicaraguan
 • Panama - Panamanian
 • Periw - Periw
 • Philippines - Ffilipineg
 • Gwlad Pwyl - Pwyleg
 • Portiwgal - Portiwgaleg
 • Puerto Rico - Puerto Rican
 • Rwmania - Rwmaneg
 • Rwsia - Rwseg
 • Saudi Arabia
 • Sbaen - Sbaeneg
 • Taiwan - Taiwan
 • Gwlad Thai - Gwlad Thai
 • Twrci - Twrceg
 • Wcreineg - Wcreineg
 • Unol Daleithiau - Americanaidd
 • Venezuela - Venezuelan
 • Fietnam - Fietnam

Gwlad (gwlad) a cenedligrwydd Gallwn esbonio'r gwahaniaeth rhwng (cenedl) gyda'r enghreifftiau canlynol:

 • Rwy'n dod o Dwrci. Twrceg ydw i. (Rwy'n dod o Dwrci. Rwy'n Dwrceg.)
 • Mae Twrci yn un o'r gwledydd yr ymwelais â nhw erioed. Mae pobl Twrci mor sensitif. (Twrci yw un o'r gwledydd rydw i wedi ymweld â nhw! Mae twrciaid yn hynod sensitif!)

Dedfrydau Enghreifftiol Gwledydd yn Saesneg

Ingilizce Ni ddefnyddir y term cenedligrwydd mewn sawl man. Nid yw'n fater sy'n cael ei grybwyll yn arbennig mewn sgyrsiau dyddiol. Fodd bynnag, rhaid inni ddweud ei fod yn derm a ddefnyddir wrth ysgrifennu mewn dogfennau sy'n ymwneud â mewnfudo neu dwristiaeth. Os oes gennych chi amheuon am yr iaith a siaredir yn ei wlad ar ôl dysgu o ble mae rhywun rydych chi newydd ei gyfarfod, efallai yr hoffech chi ddysgu am famiaith y wlad. Ar y pwynt hwn, dylech ofyn i'r person arall sydd â'r mathau canlynol o gwestiynau.

 • Ble wyt ti? (O ble wyt ti, o ble wyt ti?)
 • Rwy'n dod o Dwrci. (Rwy'n dod o dwrci.)
 • Ydych chi'n dod o Dwrci? (Ydych chi'n dod o Dwrci?)
 • Ydw, rydw i. (Ydw.)
 • O ble mae Ayşe ac Ahmet? (O ble mae Ayşe ac Ahmet, o ba wlad maen nhw'n dod?)
 • Maen nhw'n dod o Dwrci. (Maen nhw'n dod o Dwrci!)

Yn ogystal, os ydych chi am ofyn cwestiwn am genedligrwydd y person y tu allan i'w wlad, gallwch chi ddefnyddio'r patrymau cwestiynau canlynol.

 • Pa genedligrwydd ydych chi? (O ble wyt ti?)
 • Twrceg ydw i. (Rwy'n dod o Dwrci.)
 • Beth yw eich cenedligrwydd? (Beth yw eich cenedligrwydd?)
 • Eidaleg ydw i. (Eidaleg ydw i.)

Yn ogystal, dylech ddefnyddio patrwm cwestiynau gwahanol i ddarganfod ble cafodd y person ei eni.

 • Ble cawsoch chi eich geni? (Ble cawsoch chi eich geni?)
 • Cefais fy ngeni yn Nhwrci. (Cefais fy ngeni yn Nhwrci.)

Ystyriaeth bwysig arall fydd yr iaith y mae'r person yn ei siarad. I ddysgu'r wybodaeth hon, dylech ddefnyddio patrwm cwestiynau gwahanol.

 • Pa iaith ydych chi'n ei siarad? (Pa iaith ydych chi'n ei siarad?)
 • Rwy'n siarad Twrceg. (Rwy'n siarad Twrceg.)
 • Pa ieithoedd mae hi'n eu siarad? (Pa ieithoedd mae'n ei siarad?)
 • Mae hi'n siarad Twrceg, Saesneg ac Almaeneg. (Mae'n siarad Twrceg, Saesneg ac Almaeneg.)

Ymarferion am Wledydd yn Saesneg

ingilizce ülkeler ve milliyetler
gwledydd a chenedligrwydd Saesneg

Bydd yr ymarferion canlynol hefyd yn ddefnyddiol iawn i chi ddysgu'r pwnc.

 • (Sbaen) - Rwy'n dod o…. Ben… ..
 • (Ffrainc) - Mae'n dod o…. Mae e…
 • (Prydain) - Rydyn ni'n dod o…. Rydym …..
 • (Gwlad Groeg) - Mae hi'n dod o… .. Mae hi'n….
 • (Mecsico) - Maen nhw'n dod o…. Mae nhw …..
 • (Gwlad Pwyl) - Mae'n dod o…. Mae e… ..
 • (Gweriniaeth Tsiec) - Rydych chi'n dod o… Rydych chi….
 • (UDA) - Mae'n dod o…. Mae e….

Atebion cywir:

 • Sbaen / Sbaeneg
 • Ffrainc / Ffrangeg
 • Prydeinig / Prydeinig
 • Groeg / Groeg
 • Mecsico / Mecsicanaidd
 • Gwlad Pwyl / Pwyleg
 • Gweriniaeth Tsiec / Gweriniaeth Tsiec
 • UDA / Americanaidd

Credwn y bydd yr ymarferion hyn hefyd yn ddefnyddiol.

 • Rwy'n byw yn Ffrainc. Ben….
 • Rwy'n byw yn ……… Saesneg ydw i.
 • Rwy'n byw yn America. Ben… ..
 • Rwy'n byw yn… .. Gwyddelig ydw i.
 • Rwy'n byw yn yr Eidal. Ben… ..
 • Rwy'n byw yn…., Sbaeneg ydw i.
 • Rwy'n byw yn yr Almaen. Ben….
 • Dwi'n byw yn …. Siapaneaidd ydw i.
 • Rwy'n byw yn yr Alban. Ben….
 • Rwy'n byw ym Mhrydain Fawr. Ben….

Yr atebion cywir yw;

 • Ffrangeg
 • Lloegr
 • Americanaidd
 • iwerddon
 • Eidaleg
 • Sbaen
 • Almaeneg
 • Japan
 • Scottish
 • Prydeinig

Beth am wneud i wlad gydweddu â'r strwythurau sy'n symbol o'r gwledydd?

 • Pont Mostar - Bosnia a Herzegovina
 • Tŷ Opera Sydney - Awstralia
 • Wal Berlin - Yr Almaen
 • Palas Schonbrunn- Awstria
 • Cerflun y Rhyddid - Unol Daleithiau
 • Barcelona-Sbaen
 • Cerflun Iesu - Brasil
 • Wal Fawr China
 • Eglwys Gadeiriol Zagreb - Crotia
 • Twr Azadi - Iran
 • Colosseum - Yr Eidal
 • Fenis - Yr Eidal
 • Angkor Wat - Cambodia
 • Tyrau Petronas - Malaysia
 • Pyramidau - Yr Aifft
 • Twr Eiffel - Ffrainc
 • Machu Picchu - Periw
 • Twr Cloc Hanesyddol - Gweriniaeth Tsiec
 • Palas Kremlin - Rwsia
 • Y Taj Mahal - India
 • Twr Cloc Zytglog - Y Swistir
 • Lloches Parthenon - Gwlad Groeg

Beth am ymarfer lle gallwch chi siarad am eich gwybodaeth bêl-droed? Yma isod mae gwledydd a thimau pêl-droed Lloegr yn paru.

ingilizce ülkelerin futbol takımları
timau pêl-droed gwledydd Lloegr

Ystyriaethau Wrth Astudio Saesneg

Mae yna lawer o bethau i'w hystyried wrth ddysgu Saesneg. gwledydd y soniwyd amdanynt uchod. Ingilizce Er mwyn cael effeithlonrwydd llawn wrth ddysgu'r hyn sy'n cyfateb, dylech ddewis y dull astudio mwyaf priodol i chi'ch hun. Os ydych chi'n gweithio yn unol â'r dulliau y byddwn ni'n siarad amdanyn nhw isod, byddwch chi'n cael yr effeithlonrwydd mwyaf posibl o'ch gwaith. Hynny yw, ni fydd eich gwaith byth yn cael ei wastraffu. Fel mae pawb yn gwybod Dysgu Saesneg Mae'n broses llafur-ddwys. Mae derbyn amser, ymdrech ac arian, sydd ymhlith y ffactorau sy'n effeithio ar y broses ddysgu, yn sefyllfa y mae pawb ei eisiau.

 • Cyn unrhyw beth arall, Ingilizce Dylem ddweud bod sawl ffordd o ddysgu. Mae pawb eisiau dewis y ffordd o ddysgu sy'n fwyaf addas iddyn nhw. Mynd dramor, cymryd cyrsiau, cymryd gwersi preifat, ceisio dysgu o'r Rhyngrwyd neu hunan-ddysgu trwy lyfrau adnoddau; ymhlith yr opsiynau mwyaf cyffredin. Yn ogystal, sgwrsio â phobl sy'n siarad Saesneg a phryd bynnag y bydd gennych amser Cyfres Saesneg, mae gwylio ffilmiau a darllediadau eraill ymhlith y gwahanol ddulliau. Fodd bynnag, gallwn ddweud bod addysg Saesneg ar-lein yn hynod gynhyrchiol y dyddiau hyn pan fyddwn yn y 2020au. ar y we Gwledydd Lloegr Mae bron pob pwnc yn gyflawn. Yn ogystal, gallwch hefyd ddod o hyd i lawer o ymarferion Saesneg ar y Rhyngrwyd. Rydym wedi rhoi union enghreifftiau uchod. Gwledydd Lloegr Gallwch hefyd ddod o hyd i ymarferion sy'n gysylltiedig ag ef ar y rhyngrwyd.
 • Fe wnaethon ni ddweud wrthych chi fod yna lawer o bethau i'w hystyried wrth ddysgu Saesneg! Ar y pwynt hwn, yn gyntaf oll, mae angen ynganu gwledydd Saesneg neu eiriau Saesneg gwahanol yn gywir. Os caiff ei gamargraffu, bydd eraill yn eich camddeall a bydd eich ymdrechion yn cael eu gwastraffu. Yn ogystal, digon Ingilizce Mae'n rhaid i chi ymarfer siarad. Mae'n hanfodol eich bod chi'n ymarfer siarad, er mwyn gwella eich ynganiad ac i gofio geiriau'n haws.
 • Gwledydd Lloegr Beth bynnag rydych chi'n ei ddysgu am Saesneg, yn enwedig Saesneg, dylech chi brofi'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu gyda phrofion. Yn enwedig mae ymarfer yn hanfodol. Gwledydd Lloegr Mae'n hollol naturiol drysu pwnc cenedligrwydd a chenedligrwydd oni bai eich bod chi'n ymarfer llawer. Oherwydd bod sillafu ac ynganiad geiriau sy'n mynegi gwlad a chenedligrwydd yn debyg. Wrth ddysgu gwledydd Lloegr, byddai'n iawn troi'r broses hon yn gêm. Dylech geisio paru trwy ysgrifennu cyfwerthoedd Saesneg a Thwrceg y gwledydd ar gardiau lluosog. Yn ogystal â hyn, bydd yn hynod fuddiol ichi gyfateb strwythurau, cantorion, athletwyr a phrydau bwyd pwysig y gwledydd â'r gwledydd. Hynny yw, mae'n rhaid i chi wneud y broses hon mor hwyl ond effeithlon â phosibl.
 • Ynganiad Saesneg mae'n bwysig mewn gwirionedd! Fel mewn blynyddoedd blaenorol, pan grybwyllir Saesneg, nid yw gramadeg na geirfa yn dod i'r meddwl. Mae'n hanfodol eich bod chi'n dysgu sut i lunio brawddeg yn gywir! Fodd bynnag, os na allwch ynganu'r geiriau'n gywir, nid yw'n bosibl i'r person arall eich deall. Felly, dylech ddysgu brawddegau ac ymadroddion Saesneg gydag ynganiad cywir. Yn y modd hwn, byddwch chi'n deall yr hyn rydych chi'n ei ddweud ac ni fyddwch chi'n cael anhawster i gael eich deall gan eraill. Ar y pwynt hwn, mae pwysigrwydd addysg Saesneg ar-lein yn dod i'r amlwg. Os ydych chi'n dysgu ynganiadau Saesneg cywir y gwledydd trwy eu gwrando a'u rhoi yn eich meddwl, ni fydd gennych unrhyw broblemau yn y blynyddoedd canlynol. Hynny yw, bydd popeth rydych chi'n ei ddysgu yn barhaol.
 • Dysgu Saesneg Mae angen i chi neilltuo llawer o amser i'r swydd hon. Hynny yw, ni fyddai'n iawn ichi ddysgu Saesneg yn unig yn eich amser hamdden. Dylech neilltuo o leiaf awr bob dydd ar gyfer y swydd hon. Ar wahân i hynny, gallwch ddefnyddio'ch amser rhydd sy'n weddill i'w wneud eto. Mae'n hanfodol eich bod yn neilltuo amser ar gyfer addysg Saesneg yn rheolaidd. Ar y pwynt hwn, efallai na fyddwch yn dod o hyd i amser i fynd ar gwrs Saesneg. Fodd bynnag, gallwch astudio Saesneg yn rheolaidd trwy ddewis yr amser mwyaf cyfleus i chi'ch hun.
 • Ingilizce Mae hefyd yn hynod bwysig eich bod yn pennu'r dull gweithio sy'n briodol ar gyfer eich lefel wrth astudio. Os ydych chi'n dysgu gwledydd Saesneg, gallwn ddweud bod eich lefel yn ddechreuwr neu'n elfennol. Ar y pwynt hwn, dylech ailadrodd gyda brawddegau syml a lefel dechreuwr heb orfodi gormod ar eich hun ac atgyfnerthu'r hyn rydych wedi'i ddysgu.

Pethau y dylech chi eu Gwybod I'r Rhai sydd Am Ddysgu Gwledydd Saesneg

 • Dysgu Saesneg Mae angen cofio! Fodd bynnag, ni allwch gyrraedd y pwynt yr ydych ei eisiau dim ond trwy gofio. Ar ôl dysgu gwybodaeth sylfaenol fel gwledydd Lloegr, rhifau, rhagenwau personol ac ati, dylech geisio dysgu'r gweddill yn ymarferol. Ar y pwynt hwn, er ei fod yn gyngor clasurol, dylech wylio cyfresi teledu neu ffilmiau i ymarfer Saesneg a cheisio siarad Saesneg â phobl dramor o'ch cwmpas. Gallwn esbonio'r mater hwn gydag enghraifft dda. Gadewch i ni ddweud eich bod chi'n cael anhawster dysgu gwledydd Saesneg! Yn hyn o beth, trwy wylio cyfres a wnaed yn Lloegr, fe gewch wybodaeth glir am ddiwylliant Prydain, dinasoedd, symbolau’r wlad, enwau pobl sy’n perthyn i’r wlad. Yn y modd hwn, mae'n rhaid i ni ddweud y bydd Lloegr yn llawer mwy cofiadwy ym mhob agwedd. Yn ogystal, mae yna gyfresi teledu sy'n disgrifio nodweddion bron pob gwlad heddiw. Hynny yw, dylech wylio cyfresi teledu, ffilmiau neu raglenni a fydd yn cyfrannu at eich addysg Saesneg.
 • Dysgu Saesneg; Fe'i disgrifiwyd fel proses anodd iawn neu amhosibl hyd yn oed ers y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, gallwn ddweud bod y Saesneg yn iaith haws o lawer o gymharu â Thwrceg. Oherwydd bod gan y Saesneg lai o eiriau. Defnyddir yr un geiriau ar gyfer gwahanol gysyniadau yn Saesneg. Er enghraifft, dim ond y gair modryb sydd yn Saesneg o hyd ar gyfer geiriau sy'n disgrifio carennydd, fel modryb. Mae'n gyffredin galw mam-gu a nain yn nain.
 • Ingilizce; Mae'n iaith sy'n hawdd ei dysgu ym mhob ffordd. Oherwydd ei fod yn rhoi llawer o ryddid i chi greu eich rheolau eich hun. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddechrau dysgu Saesneg, dylech osgoi pwysau gramadegol cymaint â phosibl. Hyd yn oed os ydych chi'n dysgu holl reolau gramadegol Saesneg yn llwyr, nid yw'n bosibl bod yn barhaol yn eich meddwl. Ar y pwynt hwn, yn gyntaf rhaid i chi roi'r patrymau a ddefnyddir ym mywyd beunyddiol ar waith. Mae hefyd yn bwysig ichi ddysgu gwledydd Lloegr.
 • Wrth ddysgu Saesneg, dylech roi sylw i'w drosglwyddo i bob rhan o'ch bywyd. Mae pob un ohonom yn mynd heibio bwytai, caffis neu wahanol leoliadau gydag enwau Saesneg lawer gwaith yn ystod y dydd. Ar y pwynt hwn, bydd yn dod yn haws ynganu'r geiriau Saesneg rydyn ni'n dod ar eu traws.

O ganlyniad, os dilynwch y cyngor uchod Gwledydd Lloegr Gallwch chi ddysgu'r pwnc heb unrhyw broblem.

Rhesymau Eithriadol Rhesymol i Wybod Saesneg!

Ingilizce Mae manteision gwybod yn hysbys i bobl o bob oed. Fel y dywedasom uchod, mae'n rhaid i ni ddweud bod manteision i ennill safle da ym mywyd busnes, gwneud gyrfa academaidd, peidio â chael problemau cyfathrebu wrth deithio dramor, gwylio cyfresi teledu tramor a ffilmiau heb isdeitlau, elwa o ffynonellau tramor ar y Rhyngrwyd, a llawer mwy. Yn ogystal â hyn, mae gwybod Saesneg hefyd yn bwysig iawn o ran datblygiad personol!

 • Ingilizce Os ydych chi'n gwybod, yn gyntaf oll, bydd eich hunan-barch yn cynyddu. Rydyn ni i gyd wedi clywed yr ymadrodd un iaith un person, dwy iaith dau berson! Os ydych chi'n gwybod Saesneg, gallwch ddod i adnabod y diwylliant Prydeinig yn agos, yn ogystal â chael cyfle i ddilyn ffynonellau tramor. Hynny yw, gallwch chi fyw fel ail berson trwy wneud popeth rydych chi'n ei wneud yn eich mamiaith mewn iaith wahanol. Pob bod dynol; Mae'n dechrau dysgu rhywbeth gyda'r broses eni. Dylem hefyd nodi bod y person sy'n dysgu rhywbeth ym mhob cyfnod o'i fywyd yn dod yn fwy hunanhyderus wrth i'r pethau y mae'n eu dysgu gynyddu. Yn benodol, dylid dweud bod rhywun sy'n dysgu gwneud ei waith yn well trwy gael hyfforddiant galwedigaethol yn gwneud y defnydd gorau o gyfleoedd gyrfa gyda hyfforddiant iaith. O ganlyniad, y gorau sydd ar gael a Ingilizce Rhaid inni ddweud nad yw'r teimlad o edmygedd sy'n digwydd pan welwch bobl sy'n gwybod yn ofer.
 • Ingilizce Os ydych chi'n gwybod, byddwch chi'n ennill parch pwysig yn y gymdeithas. Pan edrychwch o'ch cwmpas, byddwch yn darganfod bod pobl sy'n siarad unrhyw iaith dramor, yn enwedig Saesneg, yn cael eu parchu. Os cymerwn i ystyriaeth bod addysg ieithoedd tramor yn anodd heddiw ac na all pawb ddysgu Saesneg yn dda, bydd hyn yn ychwanegu braint ddifrifol i chi. A hefyd, Ingilizce Unigolion sy'n gwybod sut i godi'n broffesiynol mewn amser byr. Yn y modd hwn, bydd parch tuag atynt o ran safle a safle yn cynyddu'n awtomatig.
 • Ingilizce Mae'n rhaid i ni ddweud y bydd rhywun sy'n gwybod yn teimlo'n llawer gwell. Mae'n amlwg y bydd y teimlad hwn, fel reidio beic neu yrru car, yn ychwanegu awyrgylch gwahanol i chi. Yn ogystal, rydych chi'n teimlo'n llawer mwy cyffrous a hapus. Yn ogystal, bydd y pleser a'r balchder o wybod Saesneg yn hollol wahanol.
 • Gwybod Saesneg; Bydd yn newid eich persbectif ar fywyd. Hynny yw, mae'n rhaid i ni fynegi y bydd yn ehangu'ch gorwelion. Diolch i'r iaith hon, ni fyddwch yn cael unrhyw anhawster dod i adnabod diwylliannau newydd. Yn ogystal, dylem ddweud bod y Saesneg yn hanfodol bwysig i bob person, sy'n gwella'r ymennydd, yn cryfhau'r cof, yn eich amddiffyn rhag afiechydon amrywiol, yn enwedig Alzheimer, yn gwella clyw trwy gynyddu sylw.

Buddion Ymennydd Dysgu Saesneg

Ingilizce dysgu iaith dramor, yn enwedig; yn gofyn am ymdrech, amynedd a gwaith disgybledig. Mewn geiriau eraill, yr ymennydd; ymarferion yn ystod y broses ddysgu. Mae dysgu iaith, sy'n cychwyn o'r cortecs clywedol, yn pasio i ranbarth Borca yn llabed chwith yr ymennydd, ac yn olaf i ranbarth y cortecs modur, sy'n mynegi'r broses y mae ynganiad yn cael ei siapio ynddo, yn weithgaredd sy'n hyfforddi'r ymennydd o ddifrif. Mae dysgu iaith, sy'n weithgaredd sydd bob amser yn cadw'r ymennydd yn ifanc, mewn gwirionedd yn cyfeirio at broses fanwl iawn. Mae'r ymennydd yn dehongli ystyr gair a glywir mewn pobl ddwyieithog yn y ddwy iaith. Y sefyllfa hon; Mae'n sicrhau bod yr ymennydd yn gweithio'n gyson ac yn egnïol. Ymarferion i gadw organau eraill yn ein corff yn ifanc; Mae'n debyg i fudd dysgu iaith i'r ymennydd.

Yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd gan Brifysgol Caeredin, yr Alban, penderfynwyd bod ymennydd y rhai sy'n dysgu iaith heblaw eu mamiaith yn iau na'u cyfoedion. Mewn gwirionedd, penderfynwyd bod eu swyddogaethau ymennydd wedi dod yn well o gymharu â'r gorffennol, mae eu hymennydd yn gweithio'n llawer gwell, ac nid ydynt yn profi problemau fel dementia yn y dyfodol. Mewn geiriau eraill, hyd yn oed os nad oes gan bobl unrhyw reswm i ddysgu iaith dramor, argymhellir eu bod yn dechrau dysgu'r iaith hon dim ond er mwyn cadw eu hymennydd yn ifanc.

Mewn ymchwiliadau ar ddysgu ieithoedd tramor, profwyd bod iaith dramor yn dwysáu sylw ac yn cynyddu ffocws. Fel y dywedasom o'r blaen, mae dysgu iaith newydd yn cadw'r ymennydd yn egnïol trwy'r amser. Mae crynodiad y sylw wrth ddysgu iaith yn dod yr un fath ym mhob sefyllfa ar ôl ychydig.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.