Yr Wyddor Saesneg, Llythyrau Saesneg

Yn y wers hon o'r enw wyddor Saesneg a llythrennau Saesneg, byddwn yn dysgu am bynciau fel yr wyddor Saesneg, llythrennau yn yr wyddor Saesneg, ynganiad ac ysgrifennu llythrennau Saesneg. Yn ein darlith wyddor Saesneg, byddwn hefyd yn cynnwys brawddegau enghreifftiol am lythrennau Saesneg.Wyddor Saesneg

Mae'r wyddor Saesneg yn defnyddio'r llythrennau yn yr wyddor Ladin yn union fel Twrceg. Yn yr erthygl hon Wyddor Saesneg Gallwch chi ddysgu'r pwnc. Sillafu llythyrau Saesneg a Ynganiad yr wyddor Saesneg Gallwch weld y ddarlith.

Faint o lythyrau sydd yn yr wyddor Saesneg?

Wyddor Saesneg; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Mae'n gyfanswm o 26 llythyr, gan gynnwys Z. Mae 21 o'r llythyrau hyn yn gytseiniaid a 5 yn llafariaid. Mae llafariaid yn bwysig yn yr iaith Saesneg, ond maent yn anodd eu dysgu oherwydd gallant wneud synau hir a byr. Yn wahanol i Dwrceg llythyrau q, w, x Yno.

Nid yw'r llythrennau ç, ğ, ö, ş, ü yn Nhwrceg i'w cael yn Saesneg. Mae'n iaith nad yw'n cael ei darllen gan ei bod wedi'i hysgrifennu yn Saesneg. Yn ogystal, mae sillafu llythrennau bach fel priflythrennau hefyd yn wahanol.

Nawr, gadewch i ni roi lluniau i'r wyddor Saesneg yn gyntaf. Yn ddiweddarach, byddwn yn rhestru'r holl lythrennau ac yn egluro ynganiad pob llythyren fesul un gyda geiriau enghreifftiol.Wyddor Saesneg - Gyda Lluniau

wyddor saesneg, llythyrau saesneg

Yr Wyddor Saesneg, Llythyrau Saesneg ac ynganiad

Yn y rhestr isod, gallwch ddod o hyd i sillafiad y geiriau sy'n ffurfio'r wyddor Saesneg fel llythrennau bach a llythrennau uwch, yn ogystal â'u ynganiad. Mae adnabod yr wyddor yn hanfodol ar gyfer gwella eich sgiliau darllen a bod â mwy o hyder yn eich sgiliau Saesneg. Yn y rhestr hon, gallwch ddod o hyd i bob llythyren gyda'i ynganiad mewn llythrennau bach a llythrennau bach.

 • a - A - ey
 • b - B - bi
 • c - C - si
 • d - D - di
 • e - E - i
 • f - F - ef
 • g - G - ci
 • h - H - agorfa
 • i - I - mis
 • j - J - cey
 • k - K - allwedd
 • l - L - llaw
 • m - M - em
 • n - N - cy
 • o - O - o
 • p - P - pi
 • q - Q - q
 • r - R - ar
 • s - S - es
 • t - T - ti
 • u - U - yu
 • v - V - vi
 • w - W - gwasgaredig
 • x - X - ex
 • y - Y - waw
 • z - Z - zet

Yn enwedig wrth ddysgu llythyrau Saesneg i fyfyrwyr cyn-ysgol ac ysgol gynradd cân yr wyddor ya da Fideo llythyrau Saesneg gallwch chi gefnogi gyda.Gallwch chi ddysgu'r pwnc hwn yn hawdd trwy ynganu ynganiadau brawddegau enghreifftiol yn uchel a gwrando ar sut mae pob llythyren yn cael ei ynganu. Ar yr un pryd, pan fyddwch chi'n gwylio cyfresi teledu tramor neu ffilmiau gydag isdeitlau Saesneg a throsglwyddiadau Saesneg, gallwch chi weld sillafu ac ynganiad y frawddeg yn hawdd.

Sut i Ddarllen y Llythyrau Saesneg

Sut i Ddarllen y Llythyr A yn Saesneg?

 • Oed (eyc): oed
 • Anifeiliaid (enimil): anifail

Sut i Ddarllen y Llythyr B yn Saesneg?

 • Arth: arth
 • Aderyn (börd): aderyn 

Sut i Ddarllen y Llythyr C yn Saesneg?

Nid oes unrhyw gyfalaf O a thri llythyren fach yn Saesneg. Mae ynganiad y llythyren C yn wahanol yn ôl y gair y mae wedi'i leoli ynddo. Y pwynt i'w nodi yw pan fydd y llythrennau c ac h ochr yn ochr, mae'r llythyren fel arfer yn swnio tri. Gall hefyd swnio "ch" "k" yn ôl tarddiad iaith y gair.

 • Dewch (cam): dewch
 • Dinas (siti): dinas
 • Cadeirydd: cadeirydd

Sut i Ddarllen y Llythyr D yn Saesneg?

 • Ci (ci): ci
 • Perygl: perygl 

Sut i Ddarllen y Llythyr E yn Saesneg?

Mae gan y llythyren E hefyd ynganiad gwahanol yn ôl tarddiad y gair. 

 • Wy (ee): wy
 • Llygad (lleuad): llygad
 • Bwyta (iit): i fwyta

Sut i Ddarllen y Llythyr F yn Saesneg?

 • Blodyn: blodyn
 • Teulu (benywaidd): teulu


Sut i Ddarllen y Llythyr G yn Saesneg? 

Nid oes "ğ" yn yr wyddor Saesneg.

 • Gêm (hoyw): gêm
 • Merch (gweler): merch

Sut i Ddarllen y Llythyr H yn Saesneg?

 • Hapus (hepi): hapus
 • Het (het): het

Sut i Ddarllen y Llythyr Saesneg I?

Oes gen i yn Saesneg Yn y llythyr diddorol / diddorol yn y llythyr, gwelwn y newid yn strwythur y llythyr hwn. Nid oes unrhyw lythrennau cyfalaf I a llythrennau bach I yn Saesneg.

 • I (mis): I.
 • Rhew (ays): rhew

Sut i Ddarllen y Llythyr J yn Saesneg?

 • Ymuno (darn arian): ymuno
 • Neidio (gwersyll): neidio

Sut i Ddarllen y Llythyr K yn Saesneg?

Mae'r llythyren K yn wahanol yn ôl y gair y mae wedi'i osod ynddo.

 • Brenin (brenin): y brenin
 • Gwybod (nov): gwybod

Nodyn: Ni ddarllenir y llythyren k pan fydd y llythrennau Kn ochr yn ochr.

Sut i Ddarllen y Llythyr L yn Saesneg?

 • Edrych: edrych
 • Iaith (lenguic): iaith

Sut i Ddarllen y Llythyr M yn Saesneg?

 • Arian (mania): arian
 • Mam (madir): mam

Sut i Ddarllen y Llythyr N yn Saesneg?

 • Enw (neym): enw
 • Newydd (niüv): newydd
 • Naw (nayn): naw

Sut i Ddarllen y Llythyr O yn Saesneg?

Nid oes llythrennau bras a llythrennau bach yn yr wyddor Saesneg.

 • Hen (hen)
 • Agored (opin): agored
 • Un (fan): un

Sut i Ddarllen y Llythyr P yn Saesneg?

 • Llun (picchır): llun
 • Chwarae (pley): chwarae, chwarae

Sut i Ddarllen y Llythyr Q yn Saesneg?

 • Cyflym (kuik): cyflym
 • Cwestiwn


Sut i Ddarllen y Llythyr S yn Saesneg?

Nid oes llythyr "ş" yn Saesneg. Pan fydd y llythrennau S ac h ochr yn ochr, mae'n rhoi sain "ş".

 • Llong
 • Môr (sii): môr
 • Stori (sitarian): stori

Sut i Ddarllen y Llythyr T yn Saesneg?

Pan fydd y llythrennau "th" ochr yn ochr, pennir yr ynganiad yn ôl tarddiad y gair.

 • Tabl (tâp): bwrdd
 • Meddyliwch (tinc): i feddwl
 • Hyn (dis): hwn

Sut i Ddarllen y Llythyr U yn Saesneg?

Nid oes llythyren "ü" yn Saesneg.

 • Defnyddiwch (yuuz): i'w ddefnyddio
 • Arferol (yujıl): arferol
 • O dan (eiliad): dan

Sut i Ddarllen y Llythyr V yn Saesneg?

 • Iawn (data): iawn
 • Ymweld (ymweld): ymweld
 • Llais (vois): llais

Sut i Ddarllen y Llythyr W yn Saesneg?

 • Rhyfel (vor): rhyfel
 • Ennill (vin): ennill
 • Anghywir (rong): anghywir

Nodyn: Pan fo'r llythrennau "wr" ochr yn ochr, ni ddarllenir W, hy ni chlywir sain V.

Sut i Ddarllen y Llythyr X yn Saesneg?

 • Pelydr-X (cyn-belydr): pelydr-x
 • Xerox (zirox): copïwr

Sut i Ddarllen y Llythyr Y yn Saesneg?

 • Ydw (ie): ie
 • Ifanc (yang): ifanc

Sut i Ddarllen y Llythyr Z yn Saesneg?

 • Sw (züu): sw
 • Sero (ziro): sero

Llawer o fyrfoddau Saesneg i ymarfer llythrennau Saesneg, Sut i ysgrifennu rhifau yn SaesnegDylech roi sylw i faterion fel teitlau. Gallwch wella'ch ymarfer trwy ddarllen brawddegau enghreifftiol neu destunau enghreifftiol ar y pwnc hwn. Bydd gwylio fideos yr wyddor Saesneg a gwrando ar ganeuon yr wyddor Saesneg yn rhoi llawer o gynnydd i chi yn hyn o beth.

Annwyl ffrindiau, rydych chi'n darllen pwnc yr wyddor Saesneg. Os ydych chi am weld ein holl wersi Saesneg eraill, cliciwch yma: Gwersi Saesneg

Wyddor Saesneg

Hanes yr Wyddor Saesneg

Saesneg; Mae ganddo eiriau o lawer o wahanol ieithoedd, gan gynnwys Ffrangeg, Groeg a Lladin. Gallwch weld hyn yn sillafu llawer o eiriau Saesneg. Yn dilyn rheol ffonetig Saesneg; fodd bynnag, oherwydd y geiriau ychwanegol hyn, mae'r rheolau yn gymhleth i'w dysgu a'u cymhwyso.

Hyd at 1835, roedd yr Wyddor Saesneg yn cynnwys 27 llythyren: 27ain llythyren yr wyddor reit ar ôl yr "Z" oedd yr arwydd "a" (&).

Heddiw, mae'r Wyddor Saesneg (neu'r Wyddor Saesneg Fodern) yn cynnwys 26 llythyren: 23 o'r Hen Saesneg a 3 wedi'u hychwanegu'n ddiweddarach.

Cân ABC

Geiriau'r wyddor Saesneg

ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VW a XYZ

Gallaf ganu fy ABCs,
Oni fyddwch chi'n canu gyda mi?


ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VW a XYZ

Gallaf ganu fy ABCs,
Oni fyddwch chi'n canu gyda mi? 

Sut i Ddysgu Llythyrau Saesneg i Fyfyrwyr Ysgol Elfennaidd? 

Wrth astudio Saesneg, bydd myfyrwyr ysgolion cynradd yn dechrau gyda phwnc llythyrau. Gallwch wneud gwahaniaeth yn ôl oedran i symud ymlaen yn y mater hwn; Rydym yn argymell dysgu 5 llythyr y wers i blant 7-3 oed a 7 llythyr y wers i blant dros 5 oed. Gallwch chi ddechrau gyda llythrennau bach a symud ymlaen i briflythrennau ar ôl i fyfyrwyr eu dysgu'n dda. 

Wrth i chi ddysgu pob llythyr, gallwch ddefnyddio gweithgareddau i ymarfer ac atgyfnerthu pob llythyr. Enghraifft o weithgaredd; 

Mae plant wrth eu bodd yn ysgrifennu ar y bwrdd du neu'r bwrdd gwyn. Ar ôl dysgu pob llythyr, rhowch sialc / marciwr i fyfyriwr a gofynnwch iddo ysgrifennu'r llythyr ar y bwrdd (mor fawr â phosib). Gallwch gael mwy nag un myfyriwr i wneud hyn ar gyfer pob llythyr. 

Ymarfer arall efallai fyddai gofyn iddo rannu ei enw yn sillafau. Gadewch i ni roi testun enghreifftiol; 

Cwestiynau y gellir eu gofyn am sillafu, 

- "Sut wyt ti'n sillafu dy enw?"

- "Allwch chi sillafu'ch enw, os gwelwch yn dda?"

Ateb:

- "Fy enw i yw Mete, METE" 

Ymarfer: 

Gadewch i ni ofyn i berson ei enw a sut i'w sillafu. Ac yna cyflwynwch eich enw a'ch sillafu iddo. Dyma enghraifft: 

-Beth yw dy enw?

Fy enw i yw …….

-Sut wyt ti'n sillafu dy enw?

Mae'n… .. -… .. -… .. - 

Cwestiynau Sampl yr Wyddor Saesneg 

 1. Sut i ynganu'r llythyren A yn yr wyddor Saesneg?
  Aa
  B.oo.
  c. o
  D. mis
 2. Sut i ynganu'r llythyren W yn yr wyddor Saesneg?
  A. dablyu
  B. dublu a
  C. dwbl a
  D. ğa
 3. Pa un o'r llythyrau canlynol sydd ar gael yn Nhwrceg ond nid yn Saesneg?
  A. I.
  B. M.
  C. N.
  D. S.
 4. Pa un o'r llythyrau canlynol sydd ar gael yn Saesneg ond nid yn Nhwrceg?
  YN
  B. Q
  C. E.
  D. S.
 5. Pa un o'r canlynol y darllenir y llythyr fel ZED yn yr wyddor Saesneg?
  A. S.
  B. B.
  C. J.
  D. Z.
 6. Sut i ynganu'r llythyren J yn yr wyddor Saesneg?
  a. jey
  B. beth
  c.dey
  ti d.
 7. Pa un o'r llythrennau canlynol sydd ddim ar gael yn yr wyddor Saesneg?
  A. i
  Un
  c.m.
  D.s.
 8. Pa un o'r canlynol sy'n gytsain?
  AA
  b.e.
  c.m.
  D. d
 9. Sut i ynganu'r llythyren M yn Saesneg?
  a. em
  Mae B. yn gwneud
  c. ma
  D. fi
 10. Sawl llythyren sydd yn yr wyddor Saesneg?
  A. 29
  B. 28
  C. 27
  D. 26
 11. Sut i ynganu'r llythrennau au wrth ymyl ei gilydd yn Saesneg?
  a.o.
  b. uu
  c. aa
  D. net
 12. Sut i ynganu'r llythrennau oe wrth ymyl ei gilydd yn Saesneg?
  a. ohe
  B. adleisio
  c.u.
  D. ef
 13. Sut i ynganu'r gair ysgrifennu?
  A. Urayt
  Rayt
  C. Vrayt
  D. Wirt
 14. Sut i ynganu'r cynllun geiriau?
  A. Shim
  B. Bydd
  Sgim
  D. Shiime

Yn gyffredinol Mynegiad Pwnc yr Wyddor Saesneg Efallai y bydd yn ymddangos yn syml ar yr olwg gyntaf. Ond efallai eich bod wedi sylwi y gall pob llythyren fod â llawer o ynganiadau gwahanol. Nid yw rhai llythyrau i'w cael yn Nhwrceg. Yn yr erthygl hon, ein nod yw clirio'ch dryswch a gwneud dysgu'r wyddor Saesneg yn fwy di-straen.

llythyrau saesneg, yr wyddor Saesneg

Sut i Gofio Llythyrau Saesneg yn Hawdd?

Yn y bennod hon Cofio llythyrau Saesneg yn hawdd Byddwn yn rhoi ychydig o driciau i chi.

Mae'n bwysig gwrando ar siaradwr brodorol i ddysgu sut i ynganu pob llythyren. Cofiwch y bydd yn anodd iawn deall siaradwyr Saesneg wrth sgwrsio ar y dechrau. Os ydych chi'n newydd i'r Saesneg, efallai yr hoffech chi ystyried gwrando ar bodlediad Saesneg wedi'i gynllunio i ddysgu Saesneg i ddechreuwyr.

Ysgrifennwch eich cân wyddor eich hun: Ceisiwch ddod o hyd i'ch ffordd eich hun i ganu yn yr wyddor neu ganu'r llythrennau yn ôl alaw eich hoff gân bop. Trwy wneud eich cân eich hun, gallwch chi wneud y gân yn fwy bachog.

Cysylltwch y llythrennau â geiriau penodol. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw ysgrifennu stori 26 gair lle mae pob gair yn dechrau gyda llythyren wahanol o'r wyddor.

“Ar ôl brecwast, dinistriodd cathod bopeth. Pysgod, gemau, eitemau cartref… ”

Defnyddiwch eich atgofion eich hun wrth i chi barhau â'r stori a cheisiwch ddefnyddio pob un o'r 26 llythyren yn eu tro. Cofiwch, nid oes raid iddo wneud synnwyr perffaith! Po fwyaf hurt yw'r stori, y mwyaf tebygol ydych chi o'i chofio, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael hwyl wrth ymarfer yr ymarfer hwn!

Wrth ddysgu'r wyddor Saesneg, ni ddylech golli allan ar ailadrodd a gwrando ar ynganiadau llythrennau. Gall dysgu gair hawdd ei gofio wrth ymyl pob llythyren hefyd eich helpu i gofio'r llythrennau yn well. Ar gyfer hyn, gallwch hefyd ddefnyddio'r geiriau rydyn ni wedi'u rhoi fel enghreifftiau wrth ymyl pob llythyr.

Nid yw'r llythrennau yn Saesneg yn cael eu siarad yn y ffordd rydyn ni'n ysgrifennu ac ynganu yn Nhwrceg, mae'r synau'n wahanol. Mae ynganiad llythrennau Saesneg yn wahanol i air i air. Y prif reswm am y gwahaniaeth hwn yw gwreiddiau geiriau. Felly, mae sillafu ac ynganiad pob llythyren yn Saesneg yn wahanol. Mae'r llythrennau hyn yn cynhyrchu pedwar deg pedwar o wahanol fathau o synau. Mae'r ffaith bod mwy o fathau o synau na nifer y llythrennau yn yr wyddor yn ei gwneud hi'n anodd dysgu'r wyddor. Er ei bod yn hawdd cofio'r llythrennau, mae'r mater o ba lythyr sy'n cael ei ddarllen gyda pha sain yn y gair yn gallu achosi dryswch.

Yn gyntaf oll, gallwch geisio gwrando ar ganeuon yr wyddor Saesneg i ddysgu a chryfhau eich gwybodaeth o'r wyddor Saesneg. Gallwch hefyd gofio geiriau a llythyrau syml trwy wylio cartwnau Saesneg i ddysgu'n fwy syml. Bydd gwrando ar rigymau Saesneg a gwylio cartwnau yn eich helpu i ddysgu'r wyddor Saesneg gyda phleser a deall geiriau syml yn glir. I ddysgu ynganiad geiriau Saesneg, gallwch chi gymryd rhan mewn gweithgareddau lle gallwch chi ymarfer siarad yn aml. Dysgu'r wyddor Saesneg yw'r cam cyntaf i ddysgu Saesneg.

Gwnewch eich hun yn nod ac yn gynllun astudio ar gyfer dysgu Saesneg. Pa mor anodd yw angen i chi weithio i gyrraedd eich nodau? Mae'r ateb hwn yn wahanol i bob unigolyn. Y peth pwysig yw bod yn realistig. Os ydych chi'n gweithio 60 awr yr wythnos, peidiwch â chynllunio dysgu Saesneg am 40 awr arall yr wythnos. Dechreuwch yn araf, ond astudiwch yn rheolaidd.

Defnyddiwch ddeunyddiau sy'n heriol ond ddim yn rhy anodd. Darganfyddwch beth sy'n gweithio i chi. Ar ôl gweithio am ychydig wythnosau, addaswch eich amserlen astudio yn unol â hynny. Ydych chi'n gweithio ar y nosweithiau gorau neu ar y bws i'r gwaith? Ydych chi'n hoffi gweithio ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau a cherddoriaeth gefndir mewn lle tawel? Os nad ydych chi'n mwynhau dysgu Saesneg, nid ydych chi'n astudio yn gywir! Gallwch chi roi cymhellion i'ch hun i aros ar y trywydd iawn tuag at eich nod. Gallwch greu system wobrwyo ar gyfer pob gwers a gyflawnwyd gennych.

Mae rhai myfyrwyr eisiau gwybod pa sgil sy'n bwysicach. Felly maen nhw'n bwriadu dechrau gyda'r pwysicaf yn gyntaf. Maent i gyd yn cyfrif, gan fod yr holl sgiliau yn seiliedig ar ei gilydd. Fodd bynnag, rydym yn defnyddio rhai sgiliau yn amlach nag eraill i gyfathrebu. Er enghraifft, tua 40% o'r amser rydyn ni'n ei dreulio yn cyfathrebu, rydyn ni'n gwrando yn unig. Rydyn ni'n siarad am tua 35% o'r amser. Daw tua 16% o gyfathrebu o ddarllen a thua 9% o ysgrifennu. Wrth astudio Saesneg, gadewch i un math o astudiaeth symud tuag at un arall. Er enghraifft, darllenwch stori ac yna siaradwch amdani gyda ffrind. Gwyliwch ffilm ac yna ysgrifennwch amdani.

Gall fod yn anodd cychwyn unrhyw beth o'r dechrau, yn enwedig os ydych chi'n dysgu ysgrifennu mewn iaith hollol wahanol na'ch un chi. Mae'n wirioneddol fel cerdded ar eich pen eich hun mewn lle cwbl anhysbys. Ond gallwch chi ddysgu'n hawdd gyda'r enghreifftiau a'r ymarferion sydd wedi'u cynnwys yn yr erthygl hon.

Cadwch lyfr nodiadau i ddysgu geiriau newydd. Yma, ysgrifennwch y geiriau rydych chi newydd eu dysgu yn nhrefn yr wyddor. Felly gallwch chi weld a dysgu pob gair yn well. Darlith Pwnc Llythyrau Saesneg Peidiwch â hepgor ymarfer a datrys cwestiynau prawf ar ôl y sesiwn hyfforddi. Dysgir Saesneg yn haws ac yn gyflymach pan fyddwch chi'n dod i gysylltiad â hi bob dydd.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.