Gwersi Almaeneg Saesneg Dysgwch Almaeneg 3

Gwersi Almaeneg gyda darlithoedd Saesneg. (Gwers fideo) Rydyn ni'n rhannu gyda'r meddwl bod yna ffrindiau a all elwa o'r fideo 3edd wers o'r gyfres fyd-eang Learn German. Mae'r fideo o wersi Almaeneg gyda darlithoedd Saesneg yn adnodd gwych i'r rhai sy'n gwybod Saesneg ac eisiau dysgu Almaeneg.Mae rhai myfyrwyr yn cwyno nad ydynt yn deall Almaeneg ac na allant ddatrys eu system.
Yn erbyn y mathau hyn o broblemau, yn enwedig ffrindiau sy'n gwybod ychydig o Saesneg, Almaeneg a Saesneg trwy gymharu strwythur gramadeg yr Almaen yn haws i'w ddeall.

Er nad oes tebygrwydd penodol rhwng gramadeg Twrcaidd ac Almaeneg, mae llawer o debygrwydd rhwng Saesneg ac Almaeneg.
Byddwch hyd yn oed yn gweld bod y rhan fwyaf o'r geiriau Almaeneg yn debyg i eiriau Saesneg pan fyddwch chi'n gwylio'r ddarlith Saesneg.
Hyd yn oed y geiriau yw'r un sillafu.
Mae llawer o debygrwydd rhwng yr Almaen a'r Saesneg, er nad oes unrhyw anghysondeb rhwng yr Almaen a'r Twrceg, yn enwedig o ran amser.
Byddwch yn deall hyn pan fyddwch chi'n gwylio fideos darlithio Almaeneg yn Saesneg.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Dymunwn bob llwyddiant i chi yn eich addysg Almaeneg.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich iaith Almaeneg, peidiwch ag oedi i anfon e-bost at ein tîm.
Byddwn yn ateb yr holl gwestiynau cyn gynted ag y gallwn.

Nawr rydym yn eich gadael gyda'r fideo darlith Almaeneg yn Saesneg:

SYLWCH: DILEU'R CYSYLLTIAD FIDEO AR ÔL I'R FIDEO EI Dynnu. RYDYM YN YMGEISIO AM Y SEFYLLFA HON NAD OEDD WEDI EI ACHOSI GAN NI.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw