Rhifau Saesneg

Yn y wers Saesneg hon Rhifau Saesneg Gawn ni weld y naratif. Yn gyntaf byddwn yn ysgrifennu rhifau Saesneg hyd at 10, hynny yw, rhifau Saesneg, yna rhifau Saesneg hyd at 100, ac yna byddwn yn ysgrifennu brawddegau enghreifftiol am rifau yn Saesneg. Byddwn yn dysgu am sillafu ac ynganu rhifau yn Saesneg.Yn y pwnc hwn ar rifau Saesneg, byddwn yn ymdrin â'r pynciau canlynol:

 • Ffigurau Saesneg
 • Niferoedd hyd at 100 yn Saesneg
 • Sillafu ac ynganu rhifau yn Saesneg
 • Ffyrdd o gofio rhifau yn Saesneg
 • Sut i ynganu rhifau degol yn Saesneg
 • Sut i ynganu rhifau ffracsiynol yn Saesneg
 • Sut i ynganu canrannau yn Saesneg
 • Sut i ddarllen dyddiadau a blynyddoedd yn Saesneg


Sut i Ysgrifennu Rhifau yn Saesneg

Rhifau Saesneg; Yn union fel niferoedd Twrcaidd, mae wedi cael ei greu yn ôl systematig benodol. Fodd bynnag, os ydych chi'n deall rhesymeg y gwaith, byddwch chi'n dysgu sillafu ac ynganiad y rhifau cyn gynted â phosib. Yn y cyd-destun hwn, yn gyntaf oll, dylech ddysgu sillafu ac ynganiad pob rhif o 1 i 100. Fodd bynnag, dylech roi blaenoriaeth i ffitio pob rhif o 1 i 10. Gallwn ddweud y bydd dysgu rhifau eraill o 10 i 100 yn llawer haws.

Yn y cyfamser, gadewch i ni ychwanegu nodyn bach: Os ydych chi eisiau dysgu pob rhif Almaeneg o sero i filiynau gyda'u sillafu a'u ynganiad, gwelwch ein gwers: Rhifau Almaeneg

Nawr rydym yn parhau â'n pwnc rhifau Saesneg. Yn gyntaf, gadewch i ni roi gweledol i chi, yna gadewch i ni ysgrifennu'r rhifau yn Saesneg fesul un.

rhifau Saesneg

danfon adref
storio nwyddau

Isod mae'r rhifau Saesneg o gant i gant.Rhifau Saesneg

 • 0 - sero (ziro)
 • 1 - un (fan)
 • 2 - dau (tu)
 • 3 - tri (tıri)
 • 4 - pedwar (ar gyfer)
 • 5 - pump (bai)
 • 6 - chwech (cycs)
 • 7 - cariadus (cariad)
 • 8 - wyth (llygad)
 • 9 - nain (nayn)
 • 10 - deg (croen)
 • 11 - un ar ddeg (elevin)
 • 12 - deuddeg
 • 13 - tri ar ddeg (seremoni)
 • 14 - pedwar ar ddeg (fortiin)
 • 15 - pymtheg (fiftiin)
 • 16 - un ar bymtheg (sikstiin)
 • 17 - dwy ar bymtheg (llawenhewch)
 • 18 - deunaw (deunaw)
 • 19 - pedwar ar bymtheg (nayntiin)
 • 20 - ugain (tuberty)
 • 21 - un ar hugain
 • 22 - dau ddeg dau (tuventi tu)
 • 23 - tri ar hugain (tuventiy tırii)
 • 24 - pedwar ar hugain (ar gyfer tuventiy)
 • 25 - pump ar hugain (tuventiy fayf)
 • 26 - chwech ar hugain (sivent tuventiy)
 • 27 - saith ar hugain (cariad saith deg)
 • 28 - wyth ar hugain (tuventiy eyt)
 • 29 - naw ar hugain (tuventiy nayn)
 • 30 - deg ar hugain (törtiy)
 • 31 - tri deg un (fan törtiy)
 • 32 - tri deg dau (törtiy tu)
 • 33 - tri deg tri (törtiy tıri)
 • 34 - tri deg pedwar (ar gyfer törtiy)
 • 35 - tri deg pump (törtiy fayf)
 • 36 - tri deg chwech (törtiy siks)
 • 37 - tri deg cariadus (cariad törtiy)
 • 38 - Tri deg wyth
 • 39 - Tri deg naw (Törtiy Nayn)
 • 40 - deugain (fortiy)
 • 41 - pedwar deg un (fortiy van)
 • 42 - pedwar deg dau (fortiy tu)
 • 43 - pedwar deg tri (math fortiy)
 • 44 - pedwar deg pedwar (pedwar deg am)
 • 45 - pedwar deg pump (fortiy fayf)
 • 46 - Pedwar deg chwech (fortiy siks)
 • 47 - Pedwar deg saith (fortiy cariad)
 • 48 - Fortiy-wyth (fortiy eyt)
 • 49 - Pedwar deg naw (fortiy nayn)
 • 50 - hanner cant (pumdegau)
 • 51 - pum deg un (fan pumdeg)
 • 52 - pum deg dau (fifti tu)
 • 53 - pum deg tri
 • 54 - pum deg pedwar (pumdeg ar gyfer)
 • 55 - pum deg pump (fifti fayf)
 • 56 - pum deg chwech (pumdegau siks)
 • 57 - hanner cant-gariadus (cariad fifti)
 • 58 - pum deg wyth
 • 59 - pum deg naw (pumdeg nayn)
 • 60 - trigain (siksti)
 • 61 - chwe deg un (fuck fuck)
 • 62 - chwe deg dau (siksti tu)
 • 63 - chwe deg tri
 • 64 - chwe deg pedwar (ar gyfer siksti)
 • 65 - chwe deg pump (siksti fayf)
 • 66 - chwe deg chwech (siksti siks)
 • 67 - trigain-gariadus (fuck cariad)
 • 68 - chwe deg wyth
 • 69 - chwe deg naw (siksti nayn)
 • 70 - saith deg (llawenhau)
 • 71 - saith deg un (fan saith deg)
 • 72 - saith deg dau (saith deg tu)
 • 73 - saith deg tri
 • 74 - saith deg pedwar (saith deg pedwar)
 • 75 - saith deg pump (sevinti fayf)
 • 76 - saith deg chwech
 • 77 - saith deg cariadus (llawenhau cariad)
 • 78 - saith deg wyth (saith deg eyt)
 • 79 - saith deg naw (saith deg nayn)
 • 80 - wyth deg (eyti)
 • 81 - wyth deg un (fan eyti)
 • 82 - wyth deg dau (eyti tu)
 • 83 - wyth deg tri
 • 84 - wyth deg pedwar (eyti am)
 • 85 - wyth deg pump (eyti fayf)
 • 86 - wyth deg chwech (eyti siks)
 • 87 - wyth deg-gariadus (cariad eyti)
 • 88 - wyth deg wyth (eyti eyt)
 • 89 - wyth deg naw (eyti nayn)
 • 90 - Naw deg (naynti)
 • 91 - Naw deg un (Fan Naynti)
 • 92 - naw deg dau (naynti tu)
 • 93 - naw deg tri
 • 94 - naw deg pedwar (naynti am)
 • 95 - Naw deg pump (naynti fayf)
 • 96 - naw deg chwech (naynti siks)
 • 97 - Naw deg saith (cariad naynti)
 • 98 - Naw deg wyth
 • 99 - Naw deg naw (Naynti Nayn)
 • 100 - cant (handird van)


rhifau saesneg, rhifau saesneg

Unwaith y byddwch chi'n gwybod yr holl rifau o 0 i 10, gallwch chi barhau i ddysgu'r rhifau eraill o 11 i 100. Fodd bynnag, fel y dywedasom, eich rhifau 1-10 ddylai fod yn flaenoriaeth ichi! Yn y cyfamser, mae sero (0) wedi'i ysgrifennu fel sero yn Saesneg a'i ddarllen fel zirou.

Ingilizce; Daw addysg am yr iaith hon yn werthfawr fel y mae'n ymddangos ym mhob rhan o fywyd. Ar gyfer proffesiwn, maes hyfforddi a diddordebau arbennig pob unigolyn Ingilizce rhaid gwella ei wybodaeth! Ar y pwynt hwn, y rhai sy'n dechrau addysg Saesneg yw'r cyntaf i Gair Saesneg mae angen iddynt ddatblygu eu geirfa. Hefyd, cyffredin Mynegiad Saesneg Dylid targedu patrymau dysgu hefyd. Yn ogystal, fel yn ieithoedd eraill y byd, mae gan Saesneg rai pynciau y dylai pawb eu dysgu. Niferoedd yn dod gyntaf! Mae rhifau Saesneg yn hawdd i'w dysgu, pan fyddwch chi'n deall rhesymeg y busnes, gallwch chi wneud miliynau ar eich pen eich hun. rhifau saesneg Gallwch ei ddweud mewn jiffy.Dysgu Saesneg Beth bynnag yw eich pwrpas ar ran, dylech bendant ddysgu cyfwerth Saesneg rhifau a rhifau. Fel arall, ni fyddwch yn gallu symud ymlaen i gam nesaf addysg Saesneg. Rhifau; Mae'n cynnwys geiriau y mae'n rhaid eu defnyddio yn anochel ar bob pwynt o fywyd bob dydd. Rhifau Saesneg a dylid dysgu eu sillafu a'u ynganiad yn bendant.

Mae angen dysgu rhifau Saesneg yn ôl cynllun penodol. Fel ieithoedd eraill, mae'r Saesneg wedi'i hadeiladu ar rai egwyddorion. Ingilizce; nid yw'n iaith i'w dysgu mewn ffordd afreolaidd neu fympwyol. Fodd bynnag, ar ôl deall egwyddorion sylfaenol siarad ac ysgrifennu yn Saesneg, bydd yn llawer haws dysgu beth sydd ar ôl ohono. Dysgu rhifau yn Saesneg Mae'n cyd-fynd â'r diffiniad hwn yn dda iawn.

Beth ddylech chi dalu sylw iddo wrth ddysgu rhifau yn Saesneg?

Rhifau Saesneg; Fel y dywedasom o'r blaen, mae ganddo rythm ynddo'i hun. Hynny yw, mae'n cael ei reoleiddio yn unol â systematig benodol. Dyna pam y gallwch chi ddysgu rhifau yn Saesneg yn llawer haws. Dysgu'r rhifau Efallai y bydd yn swnio'n anodd. Ar y pwynt hwn, dylech ddechrau trwy ddysgu'r rhifau 1 i 10. Ni fydd dysgu'r rhifau hyn yn anodd iawn i chi. Oherwydd mae'n rhaid i ni fynegi mai nhw yw'r rhifau rydych chi'n gyfarwydd â nhw yn yr ysgol, ar y teledu ac mewn llawer o leoedd eraill.

Mae gan rifau Saesneg gliwiau penodol. Bydd yn haws dysgu pob rhif o 12 i 19 trwy ychwanegu –teen i'r diwedd. Ar y pwynt hwn, gallwn ddweud y bydd eich swydd yn hawdd wrth ddysgu'r niferoedd yn yr ystod y soniasom amdani. Trefnir rhifau heblaw 11 a 12 yn unol â'r rheol y soniasom amdani. Byddai'n gywir dysgu'r rhifau 20, 30, a 40 mewn lluosrifau o 10.

Bydd rhifau dysgu rhwng 20-30 neu 30-40 yn llawer haws oherwydd byddwch chi'n defnyddio'r rhif 9 rydych chi wedi'i ddysgu o'r blaen. Mae dysgu'r rhifau ar ôl 100 yn cael ei wneud o fewn yr un rhesymeg. Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi ddweud faint o wynebau mae'r rhif yn eu cynnwys. CantAr ôl gwneud penderfyniadau fel, dau gant, wyth cant, gweddill y rhif yw 1 i 100. Rhifau Saesneg Rhaid i chi gyd-fynd â'r rhan.

Dysgu rhifau yn Saesneg Hynod o bwysig! Wrth ddefnyddio iaith lafar bob dydd, o ran materion sefydliadol neu ffurfiol Rhifau Saesneg yn dod ar draws. Yn ogystal, yn yr ysgol, gwaith, cartref, archeb fwyd, deiseb ysgrifennu, adnabod cyfeiriadau a llawer o leoedd eraill. Rhif Saesneg Bydd angen gwybodaeth arnoch chi.

Os nad ydych chi'n gwybod cyfwerth Saesneg y rhifau neu os ydych chi'n eu hadnabod yn anghyflawn, byddwch chi'n dod ar draws llawer o broblemau. Mewn gwirionedd, bydd llawer o'ch swyddi'n cael eu canslo am y rheswm hwn yn unig. Yn y cyd-destun hwn, dylech ddysgu rhifau Saesneg ynghyd â'u sillafu a'u ynganiad. Hyd yn oed, Dysgu'r iaith Saesneg rhaid i chi ddechrau gyda rhifau yn gyntaf.

Ymarferion gyda Rhifau yn Saesneg

 • Mae tri deg un o bobl yn yr ystafell eistedd. (Mae 31 o bobl yn yr ystafell fyw.)
 • Enillodd Lionel Messi ei chweched Ballon D'Or yn 2019. (Enillodd Lionel Messi chweched wobr Ballon D'Or yn 2019.)
 • Gadawyd chwe chant o bobl yn ddigartref ar ôl y tirlithriad. (Gadawyd 600 o bobl yn ddigartref ar ôl y tirlithriad.)
 • Gofynnais ugain gwaith i fod yn dawel. (Gofynnais ichi fod yn dawel 20 gwaith.)
 • Aeth i Ffrainc am y trydydd tro yn 2020. (Aeth i Ffrainc am y trydydd tro yn 2020.)

Sut i Ddarllen Rhifau Degol yn Saesneg?

Darllen degolion yn Saesneg Mae'n digwydd mewn ffordd wahanol o'i gymharu â Thwrceg. Pwynt degol Tra ei fod yn cael ei ddarllen fel pwynt, mae'r gweddill yn cael eu darllen fel rhifau fesul un.

 • 5: pwynt pump
 • 30: pwynt tri
 • 75: pwynt saith pump
 • 06: pwynt sero chwech
 • 95: dau bwynt naw pump

Sut i Ddarllen Rhifau ffracsiynol yn Saesneg?

Darllen rhifau ffracsiynol yn Saesneg Mae tebygrwydd rhwng degolion darllen a degolion. Darllenir rhifiadur rhifau ffracsiynol gan ddefnyddio rhifau cyfrif, a darllenir yr enwadur gan ddefnyddio rhifau trefnol. Yn ogystal, pan fydd y rhifiadur yn fwy nag un, darllenir nifer yr archebion yn yr enwadur yn lluosog. Mae'r rheol rydyn ni'n siarad amdani yn berthnasol i bob rhif ac eithrio'r rhif 2. Pan fydd y rhif yn yr enwadur yn 2, mae rheol wahanol yn berthnasol. Mewn achosion o'r fath, os yw'r rhifiadur yn 1 fel hanner, os yw'r rhifiadur yn fwy nag 1 haneri darllen fel.

 • 1/3: traean
 • 3/5: tair rhan o bump
 • 5/8: pum wythfed
 • ½: hanner
 • 3 / 2: tri hanner

Sut i Ddarllen Canrannau yn Saesneg?

Canrannau darllen yn Saesneg Mae'n hynod hawdd. Yn ogystal, rhaid inni ddweud bod y ganran o ddarllen yn hynod bwysig. Fe'i defnyddir yn arbennig ym mywyd beunyddiol a bywyd busnes.

 • 6%: Chwe y cant
 • 30%: Trideg y cant
 • 36,25%: Tri deg chwech pwynt dau pump y cant
 • %cant: Can y cant
 • 500%: Pum cant y cant

Sut i Ddarllen Arian yn Saesneg?

Dilynir ffordd wahanol wrth ddarllen y swm o arian yn Saesneg. Wrth ddarllen y swm arian, yn gyntaf darllenir y rhif cyfan. Yna ychwanegir yr arian cyfred at y diwedd. Yn achos rhifau degol, deuir ar draws darllen y rhannau cyn ac ar ôl y pwynt ar wahân. Hefyd, os oes enw'r darn arian yn yr arian cyfred yn cael ei ddarllen, rhaid ychwanegu'r enw hwn at y diwedd. Fodd bynnag, yr uchod darllen degolion yn wahanol. Dyna pam mae'n rhaid i ni ddweud bod y rheolau hyn yn berthnasol i arian cyfred yn unig. Byddwn yn egluro gydag enghreifftiau i ddeall y pwnc yn well!

 • $ 30: Trideg doler
 • 55 Ewro: Pum deg pump ewro
 • 150 £: Can a hanner o bunnau
 • 12,66 Ewro: Deuddeg ewro chwe deg chwech
 • $ 45,35: Pedwar deg pum doler a thri deg pump sent

O ganlyniad, mae'n rhaid i chi weithio'n ddifrifol wrth ddarllen y symiau arian.

Sut i Ddarllen Mesurau yn Saesneg?

Unedau mesur Saesneg Mae'n cael ei dalfyrru fel yn Nhwrceg. Ar ben hynny, dylem grybwyll nad oes anhawster darllen y mesuriadau. Mae'n bosibl ei ddarllen gan ei fod yn cael ei ddarllen yn Nhwrceg.

 • 50m: Hanner can metr
 • 30 km / awr: Tri deg cilomedr yr awr
 • 12 troedfedd: Deuddeg troedfedd
 • 2tsp: Dau lwy de

Sut i Ddarllen y Blynyddoedd yn Saesneg?

Fel yn Nhwrceg, mae darllen blynyddoedd yn Saesneg ychydig yn fwy cymhleth na darllen rhifau arferol. Mewn blynyddoedd sy'n cynnwys rhif pedwar digid, yn bennaf darllenir y ddau ddigid cyntaf fel cyfanrif. Yna mae'n rhaid i ni nodi bod y ddau ddigid nesaf yn cael eu darllen fel cyfanrifau. Fodd bynnag, mewn rhai blynyddoedd ni ellir cymhwyso'r sefyllfa hon.

Yn enwedig rhaid darllen 100 mlynedd gyntaf mileniwm newydd fel rhif cyfan, hyd yn oed os ydyn nhw'n bedwar digid. Yn ogystal, mae'n gyffredin hefyd eu darllen fel cyfanrifau dau ddigid. Ar y llaw arall, rhaid darllen milenia mewn cyfanrifau unrhyw bryd ac unrhyw le. Darllenir canrifoedd newydd fel cyfanrifau, fel y gallwch ddychmygu. Yn ogystal, ni ddefnyddir y gair mil. Yn enwedig wrth ddarllen y mil o flynyddoedd diwethaf, mae defnydd y gair mil yn ddi-gwestiwn.

Deuir ar draws dull gwahanol wrth ddarllen y blynyddoedd tri digid. Mae'n gyffredin darllen fel rhifau tri digid, yn ogystal â chael eu darllen fel rhif un digid ac yna rhif dau ddigid. Darllenir blynyddoedd dau ddigid fel cyfanrifau ag yn yr enghreifftiau blaenorol. Ar ben hynny, gallwch chi ddefnyddio'r ymadrodd "y flwyddyn" wrth ddarllen unrhyw flwyddyn i osgoi unrhyw ddryswch. Yn y modd hwn, gellir gwneud ystyr y flwyddyn yn fwy penodol. Fodd bynnag, dim ond wrth ddarllen dwy neu dri digid y rhoddir y pwyslais yr ydym wedi sôn amdano.

Yn ogystal, mae'r blynyddoedd cyn y flwyddyn "0" yn BC Fe'i darllenir trwy ychwanegu. Mae BC yn cael ei ynganu "bisi". Gallwn esbonio sut i ddarllen y blynyddoedd gydag enghreifftiau!

 • 2013: Dau ddeg tri ar ddeg neu ddwy fil tair ar ddeg
 • 2006: Dwy fil chwech
 • 2000: Dwy fil
 • 2020: Dwy fil ugain
 • 1500: Pymtheg cant
 • 1850: Deunaw hanner cant
 • 26: Dau ddeg chwech
 • 3000 CC: Tair mil CC

Yn olaf, dylem siarad am sut i ddarllen sero. Mae defnydd sero i'w gael yn Saesneg Prydain ac America. Dim yn fynegiant a ddefnyddir yn bennaf yng nghanlyniadau cystadlaethau chwaraeon. Yn noeth yn fynegiant na chaiff ei ddefnyddio yn UDA.

Pan ddaw at yr iaith fyd-eang, meddwl yn gyntaf Ingilizce incwm. Nid cyd-ddigwyddiad yw hyn o bell ffordd. Mewn gwirionedd, rydym wedi clywed yr ymadroddion mai Saesneg yw iaith gyffredin y byd dro ar ôl tro. Ar y pwynt hwn, gallwn ddweud yn hawdd mai'r Saesneg yw'r brif iaith yn y byd. Fodd bynnag, mae pawb yn pendroni sut mae'r Saesneg wedi dod mor boblogaidd.

Saesneg yn dod yn eang; Mae'n ymwneud â'r broses a brofwyd ar ôl y Chwyldro Diwydiannol. Diolch i ryngwladoli masnach, mae'r Saesneg wedi dechrau ennill lle iddi'i hun. Iaith fyd-eang; nid hi yw'r iaith fwyaf llafar yn y byd. Tseiniaidd; mae'n debyg ei bod yn iaith a siaredir gan fwy o bobl. Fodd bynnag, yn sicr nid yw wedi llwyddo i ddod yn iaith mor bwysig â'r Saesneg.

Gallwn ddweud bod iaith wedi dod yn fyd-eang am resymau economaidd a gwleidyddol. Dilyn y datblygiadau a brofwyd ar ôl y Chwyldro Diwydiannol Dysgu Saesneg wedi dod yn orfodol. Yn ogystal, mae'r ffaith bod Saesneg wedi cael ei siarad yn y cyfryngau ers dros 400 mlynedd yn ffactor arall sy'n ei gwneud hi'n bwysig. Mae sefydlu'r asiantaeth newyddion ryngwladol gyntaf yn Llundain yn ddatblygiad sy'n cadarnhau'r wybodaeth hon.

Sillafu ynganiad rhif Saesneg

Sut Daeth Saesneg yn Iaith Byd?

Ingilizce; Er ei bod yn iaith sydd wedi dominyddu'r byd ers amser maith y dyddiau hyn yn y 2020au, nid yw wedi ennill y nodwedd hon ar unwaith. Ar ôl y datblygiadau hanesyddol, gallwn ddweud bod y Saesneg yn iaith sydd wedi dominyddu'r byd i gyd. Ingilizce; Gan mai hi yw iaith swyddogol gwledydd sydd â phŵer economaidd, artistig a gwyddonol, mae wedi bod yn hawdd ei lledaenu ledled y byd. Fodd bynnag, gallwn ddweud o hyd bod rhai ffactorau sy'n gwneud i'r Saesneg sefyll allan mewn cyfathrebu byd-eang.

 • Twf ymerodraeth Prydain
 • Mynediad yr Unol Daleithiau fel y wladwriaeth ddominyddol ar ôl colli pŵer ymerodraeth Prydain
 • Chwyldro diwydiannol
 • Ymddangosiad a lledaeniad y system fancio
 • Ehangu'r berthynas rhwng gwladwriaethau a'r angen am iaith gyffredin am y rheswm hwn
 • Ymddangosiad ac amlder darlledu teledu a radio, yn enwedig sinema
 • Cynnydd amlwg mewn ymchwil wyddonol ac astudiaethau academaidd
 • Er nad yw'r rhyngrwyd ar gael i'r farchnad eto, mae cyfleoedd cynyddol i bobl gael gafael ar wybodaeth

O ganlyniad, gallwn ddweud bod y datblygiadau uchod yn ffactor pwysig wrth i'r iaith Saesneg ddod heddiw.

Beth yw Pwysigrwydd y Saesneg yn Ein Oes?

Yr oes ddigidol, y gosodwyd ei sylfeini yn y 1990au; Yn y 2000au ac wedi hynny, gyda'r 2010au, cychwynnodd broses ddatblygu ddifrifol a daeth yr hyn ydyw heddiw. Diflaniad ffiniau; yn tynnu sylw fel datblygiad pwysicaf yr oes ddigidol. Hynny yw, person sy'n byw yn Nhwrci; Er gwaethaf y gwahaniaeth o ran amser a lleoliad, gall gyfathrebu â phobl sy'n byw yr ochr arall i'r byd ar unrhyw adeg. Ar y pwynt hwn, gallwn ddweud bod angen iaith gyffredin ar bobl o wahanol ddaearyddiaethau. Ingilizce; Mae wedi llwyddo i fod yn iaith gyffredin pobl a sefydliadau am amser hir iawn.

Er mwyn elwa o'r cyfleusterau a gynigir gan y byd rhithwir i ni Ingilizce mae angen cyfieithiadau yn fwy nag erioed. Gwefannau a chymwysiadau symudol; Mae'n defnyddio Saesneg fel iaith gyffredin. Yn ogystal, mae e-fasnach, sy'n disodli masnach draddodiadol, hefyd yn defnyddio'r Saesneg. Hynny yw, mae'n hanfodol eich bod chi'n gwybod Saesneg er mwyn darllen, deall ac elwa o bopeth a welwch yn y byd rhithwir!

Pam fod Saesneg yn bwysig Wrth ateb y cwestiwn, mae angen siarad am bethau ymarferol i bobl eu deall. Mae gwybodaeth o'r Saesneg yn hanfodol i ddilyn datblygiadau gwyddonol a thechnolegol. Er enghraifft, pob manylyn a rennir am coronafirws, astudiaethau brechu a llawer mwy o faterion; mae fel arfer yn cynnwys adnoddau tramor.

Yn ogystal, gallwn ddweud y gall pobl unrhyw le yn y byd siarad â'r byd i gyd pryd bynnag maen nhw eisiau. Diolch i'r fideos Saesneg a uwchlwythwyd ar YouTube, nid yw nifer y bobl sy'n dod ar draws cyfleoedd gyrfa ac addysg hollol wahanol o gwbl! Mae yna bobl hefyd sy'n siarad â miloedd o ddilynwyr trwy ddarlledu'n fyw ar y rhyngrwyd! Fideos a phostiadau; Mae'n lledaenu ar gyflymder y golau ar y rhyngrwyd, fel petai. Fodd bynnag, unrhyw un sydd eisiau cael ei glywed yn y byd Ingilizce rhaid gwneud!

Gallwn esbonio gydag enghraifft dda sut y gall gwybod Saesneg ddinistrio ffiniau. Greta Thunberg o Sweden, bellach yn 18 oed; Ym mis Awst 2018, cychwynnodd brotestiadau ar y pwynt o weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Gan dynnu sylw gyda streic yr ysgol dros yr hinsawdd, Thunberg; Mae wedi bod yn actifydd hinsawdd ers hynny. Heb os, y peth pwysicaf sy'n gwahaniaethu Thunberg oddi wrth weithredwyr eraill yw ei arddull ragorol. Mewn geiriau eraill, mae Thunberg yn esbonio'r hyn y mae am ei ddweud gyda'r brawddegau a'r naws llais mwyaf cywir; mae hefyd yn gwneud argraff gref gyda'i Saesneg gwych. Thunberg; Ingilizce Pe bai wedi bod yn ei arddegau, mae'n debyg na fyddai erioed wedi sicrhau bod ei lais yn cael ei glywed er gwaethaf ei achos cyfiawn!

Defnydd o gyfieithiadau Saesneg hefyd yn hynod eang! Dylem ddweud bod cyfieithiadau Saesneg yn cael eu defnyddio mewn meddygaeth, technoleg a llawer o feysydd eraill, yn enwedig cysylltiadau rhyngwladol. Yn ogystal, yn enwedig yn y byd digidol Cyfieithiadau Saesneg Fe'i defnyddir ar gyfer swyddi hynod gynhyrchiol. Yn benodol, mae angen sôn am ddylanwad y Saesneg mewn marchnata digidol. Mae bodolaeth posibiliadau digidol yn hynod bwysig i frandiau mawr dyfu a dod yn fyd-eang! Felly, mae'r galw am gyfieithiad Saesneg o bob cwmni hefyd yn cynyddu. Yn ychwanegol, Cyfieithiad Saesneg Mae yna welliannau hefyd yn ei wasanaethau.

Oherwydd y galw cynyddol am gyfieithu, mae datblygiadau arloesol hefyd yn cael eu gwneud mewn gwasanaethau cyfieithu. Mae bodolaeth gwasanaethau cyfieithu creadigol hefyd yn galluogi rhannu cyfieithiadau Saesneg ledled y byd. O ganlyniad, gallwn ddweud bod cyfieithiadau Saesneg yng nghanol y byd cyfathrebu digidol. Yn ogystal, dilynir gweithgareddau artistig yn agos diolch i gyfieithiad Saesneg. Mewn geiriau eraill, Cyfieithiad Saesneg; Trwy addasu i'r posibiliadau technoleg sy'n datblygu cyn gynted â phosibl, mae'n cael lle ym mhob maes.

Am yr holl resymau hyn, gallwn ddweud bod y Saesneg yn hanfodol bwysig yn ein hoes ni. Mewn ysgolion, amgylcheddau gwaith ac unrhyw le y gallwch chi feddwl amdano Dysgu Saesneg Peidiodd â bod yn anghenraid a daeth yn orfodol.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.