Ansoddeiriau Saesneg

1

Helo, yn y wers hon fe welwn ansoddeiriau Saesneg ac ymadroddion ansoddeiriau Saesneg. Byddwn yn rhoi gwybodaeth am yr ansoddeiriau a'r brawddegau enghreifftiol a ddefnyddir am ansoddeiriau yn Saesneg, a byddwn hefyd yn rhoi enghraifft testun am ansoddeiriau yn Saesneg. Yn ogystal, byddwn yn rhoi gwybodaeth am raddio mewn ansoddeiriau Saesneg a chymharu ansoddeiriau Saesneg.

Ansoddeiriau a Ddefnyddir Mwyaf yn Saesneg

drwg: drwg

Gorau: Gorau

Gwell

Mawr: Mawr

Du: Du

sicr: sicr

Clir: Ymlaen

Gwahanol: Gwahanol

yn gynnar

hawdd: hawdd

Economaidd: Economaidd

Am ddim: Am ddim

llawn: llawn

da: da

Gwych: Gwych

Caled: Caled

Uchel

Pwysig: Pwysig

Rhyngwladol: Rhyngwladol

Mawr: Eang

hwyr: hwyr

ychydig

lleol: lleol

hir: hir

Isel: Isel

Mawr: Mawr

Milwrol: Milwrol

Cenedlaethol: Cenedlaethol

Newydd: Newydd

hen

yn unig

Arall: Arall

gwleidyddol

posib: posib

cyhoeddus: cyhoeddus

go iawn: go iawn

Diweddar: Yn ddiweddar

Dde: Iawn / Iawn

bach: bach

Cymdeithasol: Cymdeithasol

Arbennig: Arbennig

cryf: cryf

Surah: Cadarn

gwir: gwir

Gwyn: Gwyn

Ifanc: Ifanc

 

 

Ansoddeiriau Saesneg Cyfystyron

 • Byw (dde) - Marw (marw)
 • Hardd (hardd) - Hyll (hyll)
 • Mawr (mawr) - Bach (bach)
 • Chwerw (chwerw) - Melys (melys)
 • Rhad (rhad) - Drud (drud)
 • Glân (glân) - Brwnt (budr)
 • Cyrliog (cyrliog) - Syth (syth)
 • Anodd - Hawdd
 • Da (da) - Drwg (drwg)
 • Cynnar (cynnar) - Hwyr (hwyr)
 • Braster (braster) - Tenau (tenau)
 • Llawn (llawn) - Gwag (gwag)
 • Poeth (poeth) - Oer (oer)
 • Hapus (hapus) - Trist (trist)
 • Gweithgar (gweithgar) - Diog (diog)
 • Modern (modern) - Traddodiadol (traddodiadol)
 • Newydd (newydd) - Hen (hen)
 • Neis (da) - Cas (drwg)
 • Deallus (deallus) - Stupid (twp)
 • Diddorol - Diflas
 • Golau (ysgafn) - Trwm (trwm)
 • Gwrtais (cwrtais) - Amrwd (anghwrtais)
 • Gwael (gwael) - Cyfoethog (cyfoethog)
 • Tawel (distaw) - Swnllyd (swnllyd)
 • Dde - Anghywir (ffug)
 • Diogel - Peryglus
 • Byr (byr) - Hir (hir)
 • Bach (bach) - Mawr (mawr)
 • Meddal (meddal) - Caled (caled)
 • Sengl (sengl) - Priod (priod)
 • Gwir (gwir) - Anghywir (ffug)
 • Gwyn (gwyn) - Du (du)

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

 

Ansoddeiriau Saesneg, disgrifiad pwnc a nodweddion Yn yr erthygl hon, byddwn yn siarad am y rheolau mwyaf cyffredinol. Yr un amser ansoddeiriau a ddefnyddir amlaf Gallwch ddod o hyd i'r rhestr yn yr erthygl hon. Yn gyntaf oll, nid yw'r rheol sy'n rhagflaenu'r enw rydyn ni'n ei wybod o'r Twrceg yn bodoli yn Saesneg. Felly nid oes angen i enw ddod ar ei ôl.

Wrth ichi ysgrifennu, gallwch wneud brawddeg yn llawer mwy diddorol os ydych chi'n ychwanegu geiriau disgrifiadol.

Ansoddeiriau yw'r enw ar y geiriau disgrifiadol hyn. Maen nhw'n enwi enwau.

Enwyw enw person, lle, peth neu syniad.

Meddyg myfyriwr parc dinas parc pensil a chariad

Myfyriwr, meddyg, dinas, parc, llyfr, beiro a chariad

Ansoddairyw'r gair sy'n disgrifio enw.

Da, prysur, newydd, gorlawn, gwyrdd, trwm a hardd

Da, prysur, newydd, gorlawn, gwyrdd, trwm a hardd

 • Mae hi'n guro
 • Mae'r dodrefn hynny'n hen ond yn brydferth

Rheol arall yw y gall mwy nag un ansoddair ddod o flaen yr enw. Gellir gwahanu ansoddeiriau â choma neu eu hysgrifennu heb atalnod.

 • braster bach dyn - ychydig o fraster ADAM
 • tenau, tal fenyw - tenau a hir fenyw

Gwisg goch = ansoddair + enw

dŵr poeth = ansoddair + enw

fy nghar = ansoddair + enw

Y gorlan hon = ansoddair + enw

Fel y gwelir yn yr enghraifft uchod, mae ansoddeiriau'n nodweddu enwau. Gallwn nodi pa nodweddion sydd gan enw trwy ddefnyddio ansoddeiriau.

Ansoddeiriau Rhif Saesneg

Mae meintiau a rhifau trefnol hefyd yn ansoddeiriau rhifiadol. Isod ceir y rhai a ddefnyddir amlaf Ansoddeiriau rhifol Saesneg gallwch ddod o hyd.

Un: bir- Yn gyntaf: yn gyntaf

Dau: dau- Ail: yn ail

Tri: tri- Trydydd: trydydd

Pedwar: pedwar- Pedwerydd: pedwerydd

Pump: pump- Pumed: pumed

Mewn ansoddeiriau a ddefnyddir fel rhifau trefnol, mae'r tair rhes gyntaf (un, dwy, tair) yn mynd fel yr uchod, tra bod y digidau nesaf yn gorffen gyda -th darperir ymlyniad.

Pum ceir (Pum car)

Un cwci (Un cwci)

Cyntaf myfyriwr

Trydydd Olwyn (Trydedd olwyn)

Chweched gyrrwr (Chweched gyrrwr)

Fe'i defnyddir yn aml fel ateb i dermau "Faint, faint".

“Faint o blant sydd gennych chi?” (Faint o blant sydd gennych chi?)

“Dim ond gen i un merch. ” (Dim ond un ferch sydd gen i.)

“Ydych chi'n bwriadu cael mwy o blant?” (Ydych chi'n bwriadu cael mwy o blant?)

“O ie, dwi eisiau llawer o blant! ” (O ie, rydw i eisiau cael llawer o blant!)

“Ni allaf gredu imi fwyta hynny cyfan cacen! ” (Ni allaf gredu imi fwyta'r gacen gyfan honno!)

Ansoddeiriau Saesneg

 • Mae hyn yn (Hyn)
 • Bod (NEU)
 • Mae'r rhain yn (Rhain)
 • Mae'r rhai (Nhw)

“Pa feic yw eich un chi?” (Pa feic yw eich un chi?)

"Y beic hwn yn eiddo i mi, ac arferai un fod yn eiddo i mi nes i mi ei werthu. " (Dyma fy meic i, a fi oedd yr un hwnnw nes i mi ei werthu.)

Defnydd cywir o Ansoddeiriau

✗ Mae gen i gar coch gyda du uchaf.

✓ Mae gen i gar coch gyda thop du.

✗ Fe wnaethon ni fwyta gwyrdd salad gyda thatws wedi'u ffrio.

✓ Fe wnaethon ni fwyta salad gwyrdd gyda thatws wedi'u ffrio

Ansoddeiriau Saesneg Dedfrydau Enghreifftiol

ansoddeiriau Saesneg cadarnhaol; Cheerful-Joyful, Brave-Brave, Optimistic-Optimistic, Reliable-Reliable, Talkative-Talkful, Friendly-Friendly, Friendly, Lively-Cheerful, Modest-Humble, Sensitive-Emotional, Childsh-Childlike.

 • Gwelais ffilm Persiaidd wych neithiwr. (Gwyliais ffilm wych o Iran neithiwr.)
 • Mae hi mor boeth yn nhŷ Eileen. (Mae tŷ Eileen yn gynnes iawn.)
 • Dwi erioed wedi gweld paentiad harddach yn fy mywyd. (Nid wyf erioed wedi gweld paentiad harddach yn fy mywyd)
 • Cafodd ein gwyliau ei ddifetha gan dywydd gwael. (Cafodd ein gwyliau eu difetha oherwydd y tywydd gwael.)
 • A yw'r ymbarél coch hwnnw'n perthyn i chi? (A yw'r ymbarél coch hwnnw yn eiddo i chi?)
 • Y caws caws â blas lemwn yw fy hoff bwdin, a dweud y gwir. (Cacen gaws lemon yw fy hoff bwdin mewn gwirionedd.)
 • Rwy'n credu y bydd gen i ychydig mwy o'r bara sinsir blasus hwnnw. (Rwy'n credu y bydd gen i ychydig mwy o'r bara sinsir blasus hwnnw.)

Neithiwr roedd y sêr yn llachar iawn.
Roedd y sêr mor llachar neithiwr.

Ni all car mawr fynd trwy ffordd gul.
Ni all car llydan fynd trwy'r ffordd gul.

Rydyn ni'n hoffi te poeth.
Rydyn ni'n hoffi te poeth.

Dwi ddim yn hoffi dŵr oer.
Dwi ddim yn hoffi dŵr oer.

Enghreifftiau o Ddedfrydau Holiadol gydag Ansoddeiriau Saesneg 

 • Ydy'r gân hon yn uchel iawn? Nid ydym am ddeffro cymdogion. (Ydy'r gân hon yn uchel? Nid ydym am ddeffro'r cymdogion.)
 • Ydy'r gacen yn blasus y gwnaethoch chi ei bwyta? (Ydy'r gacen wnaethoch chi ei bwyta'n flasus?)
 • A roesoch chi'r menyn wedi'i doddi yn y gacen wrth i'r rysáit ddweud wrthych chi am wneud hynny? (A wnaethoch chi roi menyn wedi'i doddi yn y gacen fel y dywed y rysáit?)
 • Ydy fy nwylo'n edrych wedi gwisgo? (Ydy fy nwylo'n edrych wedi gwisgo allan?)
 • Ydy fy nhrôns yn edrych mor dynn? (Ydy fy nhrôns yn edrych yn dynn?)
 • Ydy'r dillad rydych chi wedi'u golchi yn dal yn wlyb? (Ydy'r dillad rydych chi wedi'u golchi yn dal yn wlyb?)
 • Beth yw'r gân alawol honno yn y goedwig? (Beth yw'r gân alawol honno yn y goedwig?)
 • Allwch chi fod yn dawel os gwelwch yn dda? (A fyddwch chi'n dawel os gwelwch yn dda?)
 • I bwy mae'r crys glas hwnnw'n perthyn? (I bwy mae'r crys glas hwn yn perthyn?)
 • Sut wnaethoch chi ddod o hyd i'r hen atig hwn? (Sut wnaethoch chi ddod o hyd i'r hen atig hwn?)
 • A allwch chi weld y balŵn oren hwnnw yn yr awyr? (Gweld y balŵn oren yn yr awyr?)
 • Ydw i'n edrychfel rhai gwallgof hen fenyw yn hyn het? (Ydw i'n edrych fel hen wraig wallgof yn yr het hon?)

Ansoddeiriau Saesneg ac Enghreifftiau Dedfryd Negyddol 

 • Mae hi'n Bu farwar ôl cymryd enfawr gorddos of cyffuriau. (Bu farw ar ôl cymryd gorddos o'r cyffur.)
 • Ni allaf gredu ichi gael y croen hwnnw. (Ni allaf gredu eich bod wedi ymgolli.)
 • Ni wnes i ymchwil dwfn ond mae'n debyg mai dyna'r ffordd roeddwn i'n meddwl. (Nid wyf wedi gwneud unrhyw ymchwil dwfn, ond mae'n debyg mai dyna oeddwn i'n meddwl.)
 • Nid wyf hyd yn oed wedi meddwl y gallech fod yn berson mor hunanol. (Wnes i erioed feddwl y gallech chi fod mor hunanol.)
 • Nid wyf wedi bod i'r California hardd ers blynyddoedd. (Nid wyf wedi bod i California hardd ers blynyddoedd.)
 • Nid oeddem wedi meddwl y byddai ein cath ddu yn rhedeg i ffwrdd o'r tŷ. (Doedden ni ddim yn meddwl y byddai ein cath ddu yn rhedeg i ffwrdd o gartref.)
 • Nid wyf yn gwneud ymarferion dyddiol. (Dwi ddim yn gwneud ymarfer corff yn ddyddiol.)
 • Nid oes angen y rhai di-ri hynny dadleuonyn erbyn hyn chwerthinllyd cynnig. (Nid oes angen dadleuon dirifedi dros y cynnig hurt hwn.)
 • Nid wyf yn difyrru yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth. (Nid wyf yn hapus yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth.)
 • Nid yw hi mor wirion â gwneud yr un camgymeriadau drosodd a throsodd. (Ddim yn ddigon gwirion i wneud yr un camgymeriadau drosodd a throsodd.)

Enghreifftiau o Ansoddeiriau gyda Chyfeiriadau Negyddol yn Saesneg

Ansoddeiriau ag ystyr negyddol; Hunanol-Hunanol, Stubborn-Stupefied, Vain-Arrogant, Greedy-Greedy, Cowardly-Coward, Pessimistic-Pessimistic, Dishonest-deceitful, Forgetful-Forgetful, Impulsive-Reckless, Bossy-Bossful, Cruelish-Cruel, Foolish-Cruel, Jealous- Cenfigennus.

 • Rydych chi'n berson gwan ei ewyllys. (Rydych chi'n berson di-rym.)
 • Yr oedd yn hynod odi-chwaeth jôc. (Roedd yn dipyn o jôc.)
 • Nid ydym yn wenwynig poblond ni eisiau cyfiawnder. (Nid ydym yn ddialeddwyr, ond rydyn ni eisiau cyfiawnder.)
 • Roedd yn ofer iawn amei wallt a'i ddillad. (Roedd hi'n rhodresgar iawn am ei gwallt a'i dillad.)
 • Roedd hi'n amwys teimlo'nbod rhywbeth wedi mynd yn rhyfeddol anghywir. (Roedd ganddo deimlad amheus bod rhywbeth o'i le.)
 • Mae'n yn llwyrannibynadwy, annibynadwy ffynhonnell. (Mae'n ffynhonnell eithaf annibynadwy, anhygoel.)
 • Tombob amser yn yn gadael ei dillad mewn blêr domen ar y ystafell wely llawr. (Mae Tom bob amser yn gadael ei ddillad mewn pentwr blêr ar lawr yr ystafell wely.)
 • Mae hi'n adroddwr annibynadwy. (Mae'n adroddwr annibynadwy.)
 • Mae tywyddgall fod yn anrhagweladwy - un munud mae'n glas awyr a'r nesaf munud mae'n arllwys glaw. (Mae'r tywydd yn anrhagweladwy yno, awyr las un munud, un munud yn arllwys glaw.)
 • Ityn angharedig of Chi i cymryd ei tegan (Eich creulondeb oedd cymryd eich tegan)
 • Roedd yn drylwyr a anoddbargen (Roedd yn ffraeo ac yn anodd delio â hi.)
 • Rhaid i chi fod yn ofalusbeth rydych chi'n ei ddweud wrth Kevin - mae e yn hytrach (Gwyliwch yr hyn rydych chi'n ei ddweud wrth Kevin, mae'n gyffyrddus iawn.)
 • My ciychydig yn amharod - yn enwedig o amgylch eraill cwn. (Mae fy nghi ychydig yn swil, yn enwedig o amgylch cŵn eraill.)
 • dydy hi ddim bwriadolunkind - mae hi ychydig yn ddifeddwl weithiau. (Dydy hi ddim yn bod yn anghwrtais o bwrpas, mae hi ychydig yn anystyriol ar brydiau.)

Darlith Gymharu Ansoddeiriau Saesneg

Graddio ansoddeiriau monosyllabig -er a -est yn cael ei wneud gan ddefnyddio Os ydych chi'n mynd i nodi'r radd oruchel, cyn yr ansoddair yn y frawddeg y defnyddio.

 • Tal (Tal) - Taller (Tal) - Y Talaf (Tallest)
 • Rhader (Rhatach) - Y Rhadest (Rhataf)

Y pwynt i'w nodi yw, os yw'r ansoddair yn gorffen yn -e, mae'r ôl-ddodiaid hyn -r a -st ar ffurf.

 • Eang - Ehangach - Yr Ehangaf
 • Mawr- Mwy - Y Mwyaf

Os yw'r ansoddair yn gorffen mewn llafariad + cytsain, ailadroddir y gytsain olaf, hynny yw, mae dyblygu'n cael ei wneud.

 • Trwm Trwm Y Trymaf
 • Cul (Cul) Cul (Culach) Y Cul (Culaf)

Mewn ansoddeiriau sy'n gorffen yn y gair distaw + -y, mae'r diweddglo -y yn troi'n -i.

 • Pretty Prettier Y Prettiest

poeth
Boethach
Poethaf

Heddiw yn boeth.
Mae heddiw yn boethach na ddoe.
Heddiw yw diwrnod poethaf y flwyddyn.

Mawr
Mwy
mwyaf

Mae'r goeden honno'n fawr.
Mae'r goeden honno'n fwy na'r un nesaf ati.
Dyna'r goeden fwyaf yn fy iard.

Pretty
Harddach
harddaf

Mae hi'n bert.
Mae hi'n harddach na'i chwaer.
Hi yw'r ferch harddaf yn yr ysgol.

Os oes gan yr ansoddair ddwy sillaf neu fwy, fel rheol mae'n cael ei ragflaenu. y rhan fwyaf o neu mwy yn cael.

 • Claf Mwy o Glaf Y Claf Mwyaf
 • Drud Mwy Drud Y Mwyaf Drud
 • Hardd Mwy Hardd Y Mwyaf Prydferth
 • Cyfforddus Mwy Cyfforddus Y Mwyaf Cyfforddus
 • Roeddwn yn mwy o ofn o gwn na phryfed cop pan oeddwn i'n blentyn. (Pan oeddwn i'n blentyn roedd gen i fwy o ofn cŵn na phryfed cop
 • Mae'r llyfr hwnnw'n yn fwy diflas na'r un hon. (Mae'r llyfr hwnnw'n fwy diflas na hynny.)

Rwy'n credu bod gwers Dr Smith yn fwy diddorol na rhai Dr. (Rwy'n credu bod darlith Dr Smith yn fwy diddorol na darlith Dr Brown.)

Am 24 awr ar yr hediad i Awstralia, fi oedd y diflasu fwyaf Dwi erioed wedi bod. (Am 24 awr ar hediad i Awstralia, hwn oedd y mwyaf diflas i mi ei brofi erioed)

Rwy'n credu mai dyma'r mwyaf diddorol sgwrs rydyn ni wedi'i chlywed heddiw. (Rwy'n credu mai dyna'r sgwrs fwyaf diddorol rydyn ni wedi'i chlywed heddiw.)

 • Hwn oedd y mwyaf brawychus ffilm a welodd erioed. (Hon oedd y ffilm fwyaf dychrynllyd a welodd erioed.)

Ôl-ddodiad arall a ddefnyddir yn aml mewn brawddegau cymhariaeth yw; sy'n golygu os rhywbeth neu unrhyw un na defnyddir gair.

 • Ahmet yn Taller na Ayşe.
 • (Mae Ahmet yn dalach nag Ayşe.)
 • Mae'r gwesty hwn yn rhatach na'r un arall.
 • (Mae'r gwesty hwn yn rhatach na'r llall.)
 • Mae'r carped hwn yn well na yr un hwnnw.
 • (Mae'r ryg hwn yn well na hynny.)
 • Mae ei gar yn fwy drud na
 • (Mae ei gar yn ddrytach na fy un i.)
 • Mae'r ardal bicnic hon yn fwy rhyfeddol na yr un aethon ni ddydd Sul diwethaf.
 • (Mae'r ardal bicnic hon hyd yn oed yn fwy anhygoel nag yr aethom ddydd Sul diwethaf.)

Defnyddio “-ed” ac “-ing” mewn Ansoddeiriau Saesneg

Rhai siaradwyr diflasu or 'diflas' gellir ei ddefnyddio fel ansoddeiriau. Defnyddir y rhain mewn ffordd ychydig yn wahanol nag ansoddeiriau rheolaidd. Fel arfer siarad am sut mae rhywun yn teimlo yw cyfranogwr y gorffennol (-ed yn gorffen gyda) yn cael ei ddefnyddio.

 • Roeddwn i wedi diflasu yn ystod yr hediad.
 • Mae ganddi ddiddordeb mewn hanes.
 • Mae ofn pryfaid cop ar John.

Fel arfer yr amser presennol i siarad am y person, y peth neu'r sefyllfa a achosodd yr emosiwn (-ing yn gorffen gyda) yn cael ei ddefnyddio.

 • Mae pryfaid cop yn ddychrynllyd i lawer o bobl. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gweld pryfed cop yn ddychrynllyd.
 • Darllenais lyfr diddorol iawn am hanes. Darllenais lyfr diddorol iawn am hanes.

Cwestiynau Ymarfer Ansoddeiriau Saesneg

 1. Mae e… .. yn darllen llyfr. (cyflym)
 2. Mae Mandy yn ferch ……. (pert)
 3. Mae'r dosbarth yn …… .. uchel heddiw. (ofnadwy)
 4. Mae Max yn ………. canwr (da)
 5. Gallwch chi ……… .. agor y tun hwn. (hawdd)
 6. Mae'n ddiwrnod ……… heddiw. (ofnadwy)
 7. Mae hi'n canu'r gân ……… .. (da)
 8. Mae'n yrrwr ………. (gofalus)
 9. Mae'n gyrru'r car ……… ... (gofalus)
 10. Mae'r ci yn cyfarth ………. (uchel)

 Ymarferion Cymharu 

 1. Mae fy nhŷ yn (mawr) mwy  na'ch un chi.
 2. Mae'r blodyn hwn yn (hardd) …………. na'r un hwnnw.
 3. Dyma’r (diddorol) ………. llyfr a ddarllenais erioed.
 4. Mae pobl nad ydyn nhw'n ysmygu fel arfer yn byw (hir) ………… nag ysmygwyr.
 5. Pa un yw'r (peryglus) …………. anifail yn y byd?
 6. Mae gwyliau ar lan y môr yn (dda) ……………. na gwyliau yn y mynyddoedd.
 7. Mae'n rhyfedd ond yn aml mae golosg yn (ddrud) …………. na chwrw.
 8. Pwy yw'r fenyw (gyfoethog) …………… ar y ddaear?
 9. Mae'r tywydd yr haf hwn hyd yn oed (gwael) …………………. na'r haf diwethaf.
 10. Fo oedd y (clyfar) …………. lleidr o bawb.

Darlith Graddio Ansoddeiriau Saesneg

Gallwch weld y gwahaniaeth rhwng Goruchel a Chymharol yn gliriach gyda brawddegau enghreifftiol. Peidiwch ag anghofio datrys llawer o gwestiynau i ddeall y gwahaniaeth.

Mae Ali yn gallach na Mehmet. - Cymharol

(Mae'n gallach nag Ali Mehmet.)

Ali yw'r myfyriwr craffaf yn y dosbarth. - goruchel

(Ali yw'r myfyriwr craffaf yn y dosbarth.)

Mae Eda yn harddach nag Esra. - Cymharol

(Mae Eda yn harddach nag Esra.)

Eda yw'r ferch harddaf yn y byd. - goruchel

(Eda yw'r ferch harddaf yn y byd.)

Ansoddeiriau Saesneg Testun Sampl 1

Paragraffau Ansoddeiriau

Mae gen i freuddwyd i ymweld ag Alaska. Mae'r tywydd yn hyfryd yno. Dwi'n hoff iawn o dywydd oer. Pan fydd y tymheredd yn isel, mae gen i egni! Rwyf hefyd eisiau ymweld ag Alaska oherwydd fy mod i'n caru natur. Mae Alaska yn edrych mor bur a naturiol. Rwy'n breuddwydio am ei dirwedd olygfaol. Yn ogystal, mae yna anifeiliaid gwyllt. Yn olaf, rwyf am ddysgu gwybodaeth bwysig am bobl frodorol Alaska. Mae eu diwylliant yn swnio'n ddiddorol iawn i mi. Rwy'n gobeithio ymweld â'r wladwriaeth ryfeddol hon yn fuan.

Mae gen i freuddwyd i ymweld ag Alaska. Mae'r tywydd yn hyfryd yno. Dwi'n hoff iawn o dywydd oer. Mae gen i egni pan fydd y tymheredd yn isel! Rwyf hefyd eisiau ymweld ag Alaska oherwydd fy mod i'n caru natur. Mae Alaska yn edrych mor bur a naturiol. Rwy'n breuddwydio am ei dirwedd naturiol. Mae yna anifeiliaid gwyllt hefyd. Yn olaf, hoffwn ddysgu gwybodaeth bwysig am frodorion Alaska. Mae eu diwylliant yn ddiddorol iawn i mi. Rwy'n gobeithio ymweld â'r wladwriaeth ryfeddol hon yn fuan.

Ansoddeiriau Saesneg Testun Sampl 2

Cadw Sgôr ym Mhêl-droed America

Mae cadw sgôr ym mhêl-droed America yn anoddach na chadw sgôr mewn pêl-droed. Mewn pêl-droed, mae pob nod yn werth un pwynt. Er enghraifft, os yw tîm yn sgorio pum gôl mewn gêm, yna sgôr y tîm yw pum pwynt. Ym mhêl-droed America, mae'r system sgorio yn wahanol. Pan fydd chwaraewr yn cario'r bêl ar draws y parth diwedd, mae'n sgorio man cychwyn. Mae man cychwyn yn werth chwe phwynt. Pan fydd chwaraewr yn cicio'r bêl-droed rhwng y pyst gôl, mae'r tîm hwnnw'n cael un pwynt neu dri phwynt. Camp arall sydd â sgôr hawdd yw pêl-fasged.

Cadw Sgôr ym Mhêl-droed America

Mae'n anoddach cadw sgôr ym mhêl-droed America nag mewn pêl-droed. Mewn pêl-droed, mae pob nod yn werth un pwynt. Er enghraifft, os yw tîm yn sgorio pum gôl mewn gêm, sgôr y tîm yw pump. Ym mhêl-droed America, mae'r system sgorio yn wahanol. Ystyrir bod gôl yn cael ei sgorio os yw'r bêl yn croesi'r parth diwedd pan fydd chwaraewr yn ei chario. Mae man cychwyn yn werth chwe phwynt. Pan fydd chwaraewr yn taro'r bêl rhwng y pyst gôl, mae'r tîm hwnnw'n sgorio un neu dri phwynt. Camp arall sy'n hawdd ei sgorio yw pêl-fasged.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
 1. caner yn dweud

  Diolch am eich gwybodaeth am ansoddeiriau yn Saesneg. Yn enwedig mae'r brawddegau enghreifftiol a roddir yn bwysig iawn ac yn briodol o ran deall ansoddeiriau Saesneg. Fel athrawes Saesneg, roeddwn i'n ei hoffi.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.