Brawddegau enghreifftiol am broffesiynau a phroffesiynau yn Saesneg

1

Yn y wers hon, byddwn yn gweld pwnc proffesiynau yn Saesneg. Byddwn yn ysgrifennu enwau proffesiynau yn Saesneg a'u Tyrceg, byddwn yn gwneud ymarferion am broffesiynau yn Saesneg, a byddwn yn dysgu gwneud brawddegau enghreifftiol am broffesiynau yn Saesneg. Mae proffesiynau Saesneg (The Jobs) yn bynciau y mae gwir angen eu dysgu.

Mae dysgu geirfa ac ymadroddion am swyddi a galwedigaethau yn hanfodol i fyfyrwyr a gweithwyr fel ei gilydd. Bydd dysgu am y pwnc hwn hefyd yn cael plant i siarad am ba swyddi y mae aelodau eu teulu yn eu gwneud. Gallant hefyd siarad am eu diddordebau a'r hyn y maent am fod pan fyddant yn tyfu i fyny. Mae angen i weithwyr ddysgu amdano hefyd er mwyn siarad am eu gweithle neu baratoi ar gyfer cyfweliadau swydd.

Byddwn yn rhannu'r geiriau a ddefnyddir fwyaf mewn proffesiynau Saesneg yn arbennig. Rydych chi'n aml yn dod ar draws pwnc galwedigaethau wrth chwilio am swydd, pan ofynnir i chi am eich galwedigaeth neu yn eich bywyd bob dydd. Addysgir pwnc galwedigaethau hefyd mewn addysg gynradd. Atgyfnerthir y pwnc hwn yn enwedig gyda chaneuon a gemau cardiau sy'n gydnaws â'r pwnc.

Proffesiynau Saesneg a Ddefnyddir yn Gyffredin

Tabl cynnwys

Mae mwy o enwau proffes na'r proffesiynau a restrir yma. Fodd bynnag, dyma'r enwau proffesiwn Saesneg y gallech ddod ar eu traws amlaf. Gallwch chi gofio'r geiriau hyn trwy eu hailadrodd a chymryd gofal i'w defnyddio mewn brawddegau.

Ar gyfer y datganiadau cyffredinol y mae gweithwyr proffesiynol yn eu gwneud bob dydd amser presennol syml defnyddir brawddegau (amser presennol syml syml). 

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr A.

Cyfrifydd - Cyfrifydd

Acrobat - Acrobat

Actor - Actor, actor

Actores - Actores

Hysbysebwr - Hysbysebwr

Llysgennad - Llysgennad

Cyhoeddwr - Cyhoeddwr, cyflwynydd

Prentis - Prentis

Archeolegydd

Pensaer - Pensaer

Artist - Artist

Cynorthwyydd - Cynorthwyydd

Athletwr - Athletwr

Awdur - Awdur

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr B.

Eisteddiad babi - Gwarchodwr Plant

Baker - Baker

Banciwr - Banciwr

Barbwr - Barbwr

Bartender - Bartender

Gof - Gof

Gyrrwr Bws - Gyrrwr bws

Dyn busnes

Dyn busnes - Dyn busnes

Cigydd - Cigydd

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr C.

Capten - Capten

Saer - Saer

Ariannwr - Ariannwr

Cemegydd - Cemegydd

Peiriannydd sifil

Glanhawr - Glanhawr

Clerc - Latip, clerc

Clown - Clown

Colofnydd - colofnydd

Comedïwr - digrifwr

Peiriannydd Cyfrifiaduron - Peiriannydd cyfrifiadurol

Coginio - Coginio

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr D.

Dawnsiwr - Dawnsiwr

Deintydd - Deintydd

Dirprwy - Dirprwy

Dylunydd - Dylunydd

Cyfarwyddwr - Cyfarwyddwr

Plymiwr

Meddyg - Meddyg

Doorman - Doorman

Gyrrwr

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr E.

Golygydd - Golygydd

Trydanwr - Trydanwr

Peiriannydd - Peiriannydd

Entrepreneur - Entrepreneur

Gweithredol - Gweithredol

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr F.

Ffermwr - Ffermwr

Dylunydd ffasiwn

Gwneuthurwr ffilmiau - Gwneuthurwr Ffilm

Ariannwr - Ariannwr

Dyn Tân - Dyn Tân

Pysgotwr - Pysgotwr

Blodeuwr - Blodeuwr

Chwaraewr pêl-droed

Sylfaenydd - Sylfaenydd

Llawrydd - Gweithiwr Llawrydd

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr G.

Garddwr - Garddwr

Daearegwr - Geowyddonydd

Goldsmith - Gemydd

Golffiwr - Golffiwr

Llywodraethwr - Llywodraethwr

Greengrocer - Greengrocer

Groser - Siop Groser

Gwarchodwr - gwyliwr, sentry

Canllaw - Canllaw

Gymanst - Gymnast

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr H.

Trin Gwallt - Trin Gwallt

Hatmaker - Hatmaker

Prifathro - Prifathro

Iachawr - iachawr, iachawr

Hanesydd - Hanesydd

Marchog - Marchog

Cadw Tŷ - Cadw Tŷ

Gwraig tŷ / Gwneuthurwr Cartref

Heliwr - Heliwr

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr I.

Illusionist - Illusionist

Darlunydd - darlunydd

Arolygydd - Arolygydd

Gosodwr - Plymiwr

Hyfforddwr - Hyfforddwr

Yswiriwr - Yswiriwr

Intern - Intern

Dehonglydd - Cyfieithydd

Cyfwelydd - Cyfwelydd

Dyfeisiwr - Dyfeisiwr

Ymchwilydd - Ditectif

Buddsoddwr - Buddsoddwr

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr J.

Janitor - Janitor, porthor

Gemwaith - Gemydd

Newyddiadurwr - Newyddiadurwr

Journeyman - Gweithiwr dydd

Barnwr - Barnwr

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr K.

Athro Kindergarten - Athro Kindergarten

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr L.

Lansiwr - Lansiwr

Cyfreithiwr - Atwrnai

Llyfrgellydd - Llyfrgellydd

Achubwr Bywyd - Achubwr Bywyd

Ieithydd - Ieithydd

Locksmith - Locksmith

Lumberjack - Lumberjack

Telynegwr - Cyfansoddwr

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr M.

Dewin - Sorcerer

Morwyn - Maid

Postmon - Postmon

Rheolwr - Rheolwr

Morol - Morwr

maer - maer

Mecanig - Mecanig

Masnachwr - Masnachwr

Negesydd - Negesydd

Bydwraig - Bydwraig

Glöwr - Glöwr

Gweinidog - Weinidog

Model - Model

Symudwr - Anfonwr

Cerddor - Cerddor

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr N.

Niwrolegydd - Niwrolegydd

Notari - Notari

Nofelydd - Nofelydd

Lleian - Offeiriad

Nyrs - Nyrs

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr O.

swyddog

Gweithredwr - Gweithredwr

Optegydd - Optegydd

Trefnydd - Trefnydd

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr P.

Peintiwr - Peintiwr

Pediatregydd - Pediatregydd

Fferyllydd - Fferyllydd

Ffotograffydd - Ffotograffydd

Meddyg - Meddyg

Ffisegydd - Ffisegydd

Pianydd - Pianydd

peilot - peilot

Dramodydd - Dramodydd

Plymiwr - Plymiwr

Bardd - Bardd

Plismon - heddwas

Gwleidydd - Gwleidydd

Postmon - Postmon

Crochenydd - Crochenydd

Llywydd - Llywydd, llywydd

Offeiriad - Offeiriad

Pennaeth - Prifathro ysgol

Cynhyrchydd - Cynhyrchydd

Athro - Athro, darlithydd

Seiciatrydd - Seiciatrydd

Seicolegydd - Seicolegydd

Cyhoeddwr - Cyhoeddwr

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr R.

Realtor - Realtor

Derbynnydd - Derbynnydd

Dyfarnwr - Dyfarnwr

Dyn atgyweirio - Atgyweiriwr

Gohebydd - Gohebydd

Ymchwilydd - Ymchwilydd

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr S.

Morwr - Morwr

Gwyddonydd - Gwyddonydd

Cerflunydd - Cerflunydd

Ysgrifennydd

Gwas - Maid

Bugail - Bugail

Crydd - Crydd

Siopwr - Crefftwr, siopwr

Cynorthwyydd siop - Clerc, gwerthwr

Canwr - Canwr

Cymdeithasegydd - Cymdeithasegydd

Milwr - Milwr

Cyfansoddwr Caneuon - Cyfansoddwr

Llefarydd - Llefarydd

Ysbïwr - Ysbïwr

Steilydd - Steilydd, dylunydd ffasiwn

Myfyriwr - Myfyriwr

Goruchwyliwr - goruchwyliwr, goruchwyliwr

Llawfeddyg - Llawfeddyg

Nofiwr - Nofiwr

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr T.

Teiliwr - Teiliwr

Athro - Athro

Technegydd - Technegydd

Tiler - Gwneuthurwr Teils

Hyfforddwr - Hyfforddwr, hyfforddwr

Cyfieithydd - Cyfieithydd

Tryciwr - Tryciwr

Tiwtor - Tiwtor preifat

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr U.

Wrolegydd - Wrolegydd

Tywysydd - tywysydd, beili

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr V.

Valet - valet, bwtler

Gwerthwr - Gwerthwr

Milfeddyg - Milfeddyg

Is-lywydd - is-lywydd

Lleisydd - Lleisydd

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr W.

Gweinydd - Gweinydd gwrywaidd

Gweinyddes - Gweinyddes

Pwysau Pwysau - Codi Pwysau

Weldiwr - Weldiwr

Gweithiwr

Wrestler - Wrestler

Awdur - Awdur

Proffesiynau Saesneg Gan ddechrau gyda'r Llythyr Z.

Zookeeper - Zookeeper

Sŵolegydd - Sŵolegydd

Dedfrydau ac Ymadroddion Enghreifftiol sy'n Gysylltiedig â Phroffesiynau Saesneg

O fewn pwnc proffesiynau, dylid dysgu nid yn unig y proffesiwn ond hefyd rhai patrymau yn y frawddeg. Mae galwedigaethau yn y frawddeg yn cymryd arddodiaid gwahanol yn ôl y swydd, y gweithle neu'r ddinas.

Mae'n werth sôn ymlaen llaw am y defnydd o a, a fynegir fel disgrifwyr amhenodol. Yn y frawddeg, mae “a ac an” yn ddisgrifwyr a ddefnyddir cyn enwau cyfrifadwy.

Os mai llafariad yw llythyren gyntaf neu sillaf gyntaf yr enw, dylid defnyddio un, ac os yw'n ddistaw, dylid defnyddio un. Defnyddir A ac an gydag enwau unigol. Ni all y gair ar ôl a ac fod yn lluosog. Mae'n bwysig gwneud brawddegau trwy roi sylw i'r rheol hon pan gânt eu defnyddio cyn enwau proffesiynol.

Gwneir rhai enwau galwedigaethol trwy ychwanegu ôl-ddodiadau “-er, -ant, -ist, -ian” at ddiwedd y berfau sy'n perthyn i'r alwedigaeth honno. Er enghraifft, “dysgu- i addysgu, athro-athro” ac ati.

Pan ofynnir i chi am eich proffesiwn, mae'n anghywir cychwyn brawddeg gyda "Fy swydd i yw". Rwy'n fyfyriwr fellyRwy'n fyfyriwr" dylid ei ateb.

Defnyddir A ac an cyn proffesiynau

Mae fy ngwraig yn athrawes

Mae hi'n feddyg

 • Rwy'n…

Rwy'n athro. (Rwy'n athro.)

 • Rwy'n gweithio mewn meysydd defnydd

Rwy'n gweithio mewn ysgol. (Rwy'n gweithio yn yr ysgol.)

lle:

Rwy'n gweithio mewn swyddfa.

Rwy'n gweithio mewn ysgol.

Rwy'n gweithio mewn ffatri.

dinas / gwlad:

Rwy'n gweithio ym Mharis.

Rwy'n gweithio yn Ffrainc.

adran:

Rwy'n gweithio yn yr adran farchnata.

Rwy'n gweithio ym maes adnoddau dynol.

Rwy'n gweithio ym maes gwerthu.

maes / diwydiant cyffredinol:

Rwy'n gweithio ym maes cyllid.

Rwy'n gweithio ym maes ymchwil feddygol.

Rwy'n gweithio wrth ymgynghori.

 • Rwy'n gweithio fel… an…

Rwy'n gweithio fel peiriannydd. (Rwy'n gweithio fel peiriannydd.)

*** Pan fyddwch chi am roi mwy o fanylion am y swydd, gallwch chi ddefnyddio'r patrymau brawddegau “Rwy'n gyfrifol am…” “Rwy'n gyfrifol am…” neu “Mae fy swydd yn cynnwys…”.

 • Rwy'n gyfrifol am diweddaru gwefan y cwmni.
 • Fi sydd wrth y llyw cyfweld ymgeiswyr am swyddi.
 • Fy swydd yn golygu rhoi teithiau o amgylch yr amgueddfa.

Holiaduron Sampl ar gyfer Proffesiynau yn Saesneg

Defnyddir rhai patrymau yn Saesneg yn gyffredinol. Patrymau cwestiynau yw un ohonynt. Yr hyn sy'n cyfateb yn Saesneg i'r geiriau galwedigaeth a swydd yw “swydd” a “galwedigaeth”. Pan sonnir am broffesiynau a swyddi, maen nhw'n cymryd yr ôl-ddodiad lluosog -es ar ffurf "swyddi" a "galwedigaethau".

Beth + gwneud + enw lluosog + ei wneud?

Beth + mae + enw swydd unigol + yn ei wneud?

 • Beth mae athro yn ei wneud?

(Beth mae athro yn ei wneud?)

 • Beth mae meddygon yn ei wneud?

(Beth mae meddygon yn ei wneud?)

 • Beth ydych chi'n ei wneud?

(Beth wyt ti'n gwneud?)

 • Beth yw eich swydd?

(Beth yw eich swydd?)

Yn y frawddeg uchod, gellir defnyddio "hi, ei, eu" yn lle'r gair "eich".

 • Beth yw eich galwedigaeth?

Beth yw eich galwedigaeth?

Pan fyddwch chi eisiau gofyn am eich proffesiwn wrth sgwrsio;

 • Beth am eich swydd?

Felly beth yw eich proffesiwn?

gwaith meddygs mewn ysbyty. (Mae meddyg yn gweithio mewn ysbyty.)

Ble mae meddygs gwaith? (Ble mae meddygon yn gweithio?)

Maent yn gweithio yn ysbyty (Maen nhw'n gweithio yn yr ysbyty.)

Dedfrydau Enghreifftiol Am Broffesiynau yn Saesneg

 • Plismon ydw i. (Cop ydw i.)
 • Dyn tân ydyw. (Dyn tân ydyw)
 • Meddyg ydw i. Gallaf archwilio cleifion. (Rwy'n feddyg. Gallaf archwilio cleifion.)
 • Mae'n weinydd. Gall gymryd archebion a gwasanaethu. (Mae'n weinydd. Gall gymryd archebion a gwasanaethu.)
 • Mae hi'n siop trin gwallt. Mae'n gallu torri a dylunio gwallt. (Mae hi'n siop trin gwallt. Mae hi'n gallu torri a steilio gwallt.)
 • Mae'n yrrwr. Mae'n gallu gyrru ceir a lorïau. (Mae'n yrrwr. Mae'n gallu gyrru ceir a thryciau.)
 • Cogydd ydw i. Gallaf goginio prydau blasus. (Rwy'n gogyddes. Gallaf goginio prydau blasus.)
 • Beth yw ei swydd / proffesiwn / galwedigaeth? (Beth yw ei alwedigaeth? / Beth mae'n ei wneud?)
 • Mae'n gyfreithiwr. / Mae'n gweithio fel cyfreithiwr. (Mae'n gyfreithiwr. / Cyfreithiwr yw ei broffesiwn.)
 • Mae hi'n athrawes yn fy ysgol. (Mae'n dysgu yn fy ysgol.)
 • Mae'n gweithio fel derbynnydd mewn cwmni. (Mae hi'n gweithio fel derbynnydd mewn cwmni.)
 • Rwy'n gyfieithydd. Cyfieithu dogfennau yw fy swydd. (Rwy'n gyfieithydd. Fy ngwaith i yw cyfieithu dogfennau.)
 • Mae optegydd yn gwirio llygaid pobl a hefyd yn gwerthu sbectol. (Mae'r optegydd yn gwirio llygaid pobl ac yn gwerthu sbectol.)
 • Mae milfeddyg yn feddyg sy'n trin anifeiliaid sâl neu anafedig. (Mae milfeddyg yn feddyg sy'n trin anifeiliaid sydd wedi'u hanafu neu'n sâl.)
 • Mae gwerthwr tai yn eich helpu i brynu neu werthu eich tŷ neu fflat. (Mae Realtor yn eich helpu i brynu neu werthu fflatiau.)
 • Mae llyfrgellydd yn gweithio mewn llyfrgell. (Mae'r llyfrgellydd yn gweithio yn y llyfrgell.)
 • Mae postmon yn danfon llythyrau a pharseli i'ch cartref. (Mae'r postmon yn danfon post neu barseli i'ch cartref.)
 • Mae mecanig yn trwsio ceir. (Mecanig injan yn trwsio ceir.)
 • Mae witer / witress yn eich gwasanaethu mewn bwyty. (Mae'r gweinydd yn eich gwasanaethu yn y bwyty.)
 • Mae gyrrwr lori yn gyrru lori. (Gyrrwr lori yn gyrru tryc.)

Cwestiynau Ymarfer Proffesiynau Saesneg

 1. Ydych chi'n deiliwr? (Ydych chi'n deiliwr?)
  • Ydw, rwy'n deiliwr. (Ydw, dwi'n deiliwr.)
 2. Beth all athro Saesneg ei wneud? (Beth all athro Saesneg ei wneud?)
  • Gall athro Saesneg ddysgu Saesneg. (Gall athro Saesneg ddysgu Saesneg.)
 3. Beth all ffermwr ei wneud? (Beth all ffermwr ei wneud?)
  • Mae'n gallu tyfu ffrwythau a llysiau. (Mae hi'n gallu tyfu ffrwythau a llysiau.)
 4. A all barnwr atgyweirio ceir? (A all barnwr drwsio ceir?)
  • Na, ni all. (Na, ni all.)
 5. Beth mae Misaki yn ei wneud? (Beth mae Misaki yn ei wneud?)
  • Mae'n bensaer. (Mae'n bensaer.)
 6. A all mecanig dorri gwallt? (A all mecanig dorri gwallt?)
  • Na, ni all. Mae'n gallu atgyweirio ceir. (Na, ni all. Gall drwsio ceir.)
 7. Ble ydych chi'n gweithio? (Ble dych chi'n gweithio?)
  • Rwy'n gweithio mewn cwmni rhyngwladol. (Rwy'n gweithio mewn cwmni rhyngwladol.)
 8. A yw'n swydd dan do neu awyr agored? (Busnes dan do neu fusnes awyr agored?)
  • Mae'n swydd dan do. (Swydd dan do.)
 9. A oes gennych swydd? (A oes gennych swydd?)
  • Oes, mae gen i swydd. (Oes, mae gen i swydd.)
 • Swyddi yn Saesneg: Swyddi yn Saesneg
 • Swyddi a Galwedigaethau: Swyddi a Galwedigaethau
 • Chwilio am swydd
 • Sut i ddod o hyd i swydd?
 • Cael swydd: dewch o hyd i swydd
 • Gyrfa freuddwyd: Gyrfa freuddwyd

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Enghraifft Deialog Proffesiynau Saesneg

Mr ffa: - Helo Mr Jones, beth ydych chi'n ei wneud ar gyfer bywoliaeth?

Mr Jones: - Rwy'n athro mewn ysgol uwchradd.

Mr ffa: - Athro? mae hynny'n swnio fel llawer o waith caled.

Mr Jones: - Weithiau. Rwy'n dysgu plant ysgol uwchradd.

Mr ffa: - A oes llawer os o fyfyrwyr yn eich dosbarth?

Mr Jones: - Mae gan y mwyafrif o ddosbarthiadau oddeutu hanner cant o fyfyrwyr ar gyfartaledd.

Mr ffa: - Ydych chi'n hoffi'ch swydd?

Mr Jones: - ydy, Mae mor werth chweil. Mae addysgu yn yr ysgol uwchradd yn haws na'r ysgol gynradd. Mae'r myfyrwyr yn llai drwg.

Testun Atgyfnerthu Pwnc Proffesiynau Saesneg

Pan gewch eich derbyn yn swyddogol am swydd newydd mewn cwmni, fe'ch cyflogir gan y cwmni. Pan gewch eich cyflogi, byddwch yn dod yn gyflogai i'r cwmni. Daw'r cwmni'n gyflogwr i chi. Gweithwyr eraill yn y cwmni yw eich cydweithwyr neu gydweithwyr. Y person uwch eich pennau sy'n gyfrifol am eich swydd yw eich pennaeth neu'ch goruchwyliwr. Rydym yn aml yn defnyddio'r ymadrodd mynd i'r gwaith i fynd i'r gwaith a gadael gwaith i adael gwaith.

E.g; “Rwy’n mynd i’r gwaith am 8:30, ac rwy’n dod i ffwrdd o’r gwaith am 5.”

“Rwy’n mynd i’r gwaith am 8:30 ac yn gadael am 5”

Eich cymudo yw pa mor hir y mae'n ei gymryd i chi gyrraedd y gwaith mewn car neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Er enghraifft, “Mae gen i gymudo 20 munud.”

“Mae gen i gymudo 20 munud.”

Mae rhai swyddi yn caniatáu ichi weithio o bell. Mae hyn yn golygu y gallwch weithio gartref neu unrhyw le arall gyda chysylltiad rhyngrwyd a chyfathrebu â'ch cydweithwyr dros y ffôn, e-bost a fideogynadledda. Fel un o weithwyr y cwmni, rydych chi'n ennill arian, hynny yw, yr arian rydych chi'n ei dderbyn yn rheolaidd ar gyfer eich swydd. Mae'n anghywir defnyddio'r gair "ennill", sy'n golygu ennill, wrth lunio'r frawddeg yma.

Ymadrodd anghywir: “ennill cyflog”

Mynegiad cywir: “ennill”

Os penderfynwch roi'r gorau i'ch swydd, mae yna dair berf y gallwch eu defnyddio:

 • Rydw i'n mynd i roi'r gorau i'm swydd. - Byddaf yn rhoi'r gorau i'm swydd.
 • Rydw i'n mynd i adael fy swydd. - Byddaf yn rhoi'r gorau i'm swydd.
 • Rydw i'n mynd i ymddiswyddo. - Ymddiswyddaf.

Mae “Quit” yn anffurfiol, mae “ymddiswyddo” yn ffurfiol, a defnyddir “gadael” fel mynegiant ffurfiol neu anffurfiol.

Pan fydd person oedrannus yn penderfynu rhoi'r gorau i weithio, mae'r de facto i ymddeol. Yn y mwyafrif o wledydd, mae pobl yn ymddeol tua 65 oed. Os ydych chi'n hŷn na hyn ac wedi rhoi'r gorau i weithio, gallwch chi ddiffinio'ch statws cyfredol fel "Rydw i wedi ymddeol". “Rydw i wedi ymddeol” Gallwch chi egluro defnyddio'r frawddeg.

Rydym am rannu rhai patrymau y gallwch eu defnyddio mewn cyfweliad swydd. Mae'n bryd dangos iddyn nhw pwy ydych chi a pham rydych chi'n berson gwych i weithio gyda nhw yn y cyfweliad Saesneg. Dyma'r ansoddeiriau y gellir eu defnyddio yn y cyfweliad Saesneg;

 • Hawdd: I nodi eich bod yn berson rhwydd.
 • Gweithio'n galed
 • Ymrwymwyd: Stable
 • Dibynadwy: Yn ddibynadwy
 • Gonest: Honest
 • Canolbwyntio: Ffocws
 • Trefnus: Rhywun sy'n talu sylw i fanylion.
 • Rhagweithiol: Y gallu i fentro. Gweithiwr gweithredol.

Bydd y cyfwelydd hefyd eisiau gwybod beth rydych chi'n dda yn ei wneud. Geiriau y gallwch eu defnyddio i ddangos eich cryfderau a'ch sgiliau;

 • Sefydliad
 • Y gallu i amldasgio - Ymwybyddiaeth o amldasgio
 • Perfformio i ddyddiad cau
 • Datrys problemau
 • Cyfathrebu'n dda
 • Gweithio mewn amgylchedd rhyngwladol a gyda phobl o bob cwr o'r Byd - Sgiliau cyfathrebu rhyngwladol
 • Siarad ieithoedd tramor - Sgiliau iaith dramor
 • Brwdfrydedd - Angerdd am waith, brwdfrydedd

Cyn symud ymlaen at yr ystyron proffesiynau Saesneg a ddefnyddir fwyaf, hoffem rannu ychydig o ffyrdd hawdd o gofio geiriau Saesneg.

Ffordd boblogaidd o gofio geiriau yw defnyddio mnemonig, sef llwybrau byr meddyliol sy'n eich helpu i gofio cysyniadau neu eiriau mwy cymhleth. I ddysgu mwy o eiriau yn gyflymach, y syniad gorau yw eu rhoi mewn cyd-destun: Yn lle ysgrifennu rhestrau o eiriau ar hap, ceisiwch eu rhoi mewn brawddegau. Trwy hynny, rydych chi'n gwybod sut mae'r gair yn cael ei ddefnyddio mewn bywyd go iawn.

Mae ffilmiau, sioeau teledu, llyfrau, podlediadau neu ganeuon nid yn unig yn ffynonellau gwych ar gyfer y geiriau mwyaf cyffredin, gallant hefyd eich helpu i gofio geiriau. Bydd bod yn agored i lawer o ynganiadau geiriau Saesneg yn eu gwneud yn haws eu cofio.

Mae pawb yn dysgu'n wahanol, felly os nad ydych chi'n gwybod beth sy'n gweithio i chi, rhowch gynnig ar gynifer o wahanol ffyrdd â phosib neu rhowch gynnig ar gyfuniad ohonyn nhw. Mae cardiau fflach, apiau, rhestrau, gemau neu bost-it yn ffyrdd gwych o gofio geiriau.

Geiriau Galwedigaethau Saesneg ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd;

Adnod 1:

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n ffermwr.

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n yrrwr bws.

(Beth wyt ti'n gwneud?

Meddyg ydw i.

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n athro.

Gwneud - gwneud - gwneud - gwneud!

Adnod 2:

Beth ydych chi'n ei wneud?

Deintydd ydw i.

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n heddwas.

Beth ydych chi'n ei wneud?

Cogydd ydw i.

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n ddresel gwallt.

Gwneud - gwneud - gwneud - gwneud!

Adnod 3:

Beth ydych chi'n ei wneud?

Nyrs ydw i.

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n filwr.

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n ddiffoddwr tân.

Beth ydych chi'n ei wneud?

Rwy'n fyfyriwr.

Gwneud - gwneud - gwneud - gwneud - gwneud - gwneud - gwneud!

Disgrifiad Twrceg o'r gân;

Cyfandir 1:

Beth wyt ti'n gwneud?

Rwy'n ffermwr.

Beth wyt ti'n gwneud?

Rwy'n yrrwr bws.

(Beth wyt ti'n gwneud?

Meddyg ydw i.

Beth wyt ti'n gwneud?

Fy athro.

Gwneud - gwneud - gwneud - gwneud!

 1. Cyfandir:

Beth wyt ti'n gwneud?

Deintydd ydw i.

Beth wyt ti'n gwneud?

Rwy'n heddwas

Beth wyt ti'n gwneud?

Cogydd ydw i.

Beth wyt ti'n gwneud?

Rwy'n coiffeur.

Gwneud - gwneud - gwneud - gwneud!

Cyfandir 3:

Beth wyt ti'n gwneud?

Nyrs ydw i.

Beth wyt ti'n gwneud?

Rwy'n filwr.

Beth wyt ti'n gwneud?

Rwy'n ddiffoddwr tân.

Beth wyt ti'n gwneud?

Rwy'n fyfyriwr.

Gwneud - gwneud - gwneud - gwneud - gwneud - gwneud!

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
 1. SELMA yn dweud

  Mae'n braf iawn bod proffesiynau Saesneg yn cael eu categoreiddio fel hyn, fesul llythyren. Bydd yr enghreifftiau a roddir hefyd yn helpu i ddeall pwnc proffesiynau Lloegr yn well. Rydych chi'n gwneud gwaith da iawn germanx! diolch

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.