Cyrsiau Iaith Almaeneg Dysgwch Almaeneg 7

Yn ein barn ni, mae gwersi Almaeneg gyda fideos darlith Saesneg yn adnodd gwych i'r rhai sy'n adnabod y Saesneg ac sydd eisiau dysgu Almaeneg.
7 o gyfres fyd-enwog Learn German. rydym yn rhannu'r syniad bod ffrindiau sy'n gallu elwa o'r fideo gwers.Mae rhai o'n myfyrwyr yn cwyno nad ydyn nhw'n deall Almaeneg ac nad ydyn nhw'n gallu datrys system yr Almaen.
Mae'n haws gafael yn erbyn y problemau hyn, yn enwedig ffrindiau sy'n gwybod ychydig o Saesneg, Almaeneg a Saesneg trwy gymharu strwythur gramadeg yr Almaen.

Er nad oes tebygrwydd penodol rhwng gramadeg Almaeneg a Thwrcaidd, mae llawer o debygrwydd rhwng gramadeg Saesneg ac Almaeneg.
Byddwch hyd yn oed yn gweld bod y rhan fwyaf o'r geiriau Almaeneg yn debyg i eiriau Saesneg pan fyddwch chi'n gwylio'r ddarlith Saesneg.
Hyd yn oed y geiriau yw'r un sillafu.
Mae llawer o debygrwydd rhwng yr Almaen a'r Saesneg, er nad oes unrhyw anghysondeb rhwng yr Almaen a'r Twrceg, yn enwedig o ran amser.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Byddwch yn deall hyn pan fyddwch chi'n gwylio fideos darlithio Almaeneg yn Saesneg.
Fodd bynnag, ein cyngor yw nad ydynt yn gwneud cysylltiad uniongyrchol rhwng Saesneg ac Almaeneg, peidiwch â meddwl am bethau fel miş yn Saesneg ac yn y blaen Almanca Almaeneg.
Nid ydym byth eisiau anwybyddu'ch morâl, ond mae Almaeneg yn fwy anodd ac yn fwy cymhleth na Saesneg.
Felly, ni ellir cyffredinoli’r iaith Almaeneg cymaint â’r Saesneg.
Yn yr iaith Almaeneg mae yna lawer o reolau, ond mae eithriadau i bob rheol.
Yn sicr mae angen cof.

Dymunwn bob llwyddiant i chi yn eich addysg Almaeneg.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich iaith Almaeneg, peidiwch ag oedi i anfon e-bost at ein tîm.
Byddwn yn ateb yr holl gwestiynau cyn gynted ag y gallwn.

Nawr rydym yn eich gadael gyda'r fideo darlith Almaeneg yn Saesneg:Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw