Dyddiau Saesneg

Yn y wers hon, byddwn yn gweld y diwrnodau darlithoedd yn Saesneg. Yn ein pwnc o'r enw dyddiau Saesneg a Thwrceg, bydd ymarferion hefyd am ddyddiau Saesneg a brawddegau enghreifftiol am ddyddiau Saesneg. Byddwn hefyd yn cynnwys sillafu ac ynganiad y dyddiau yn Saesneg.Mae cynnwys ein cwrs dyddiau Saesneg yn cynnwys y penawdau canlynol, wrth i chi sgrolio i lawr i waelod y dudalen, fe welwch y pynciau canlynol.

  • Dyddiau Saesneg
  • Sillafu ac ynganiad y dyddiau yn Saesneg
 • Dyddiau Saesneg a'u cyfwerth yn Nhwrci
 • Brawddegau enghreifftiol am y dyddiau yn Saesneg
 • Pa ddiwrnod yw'r Saesneg heddiw? Pa ddiwrnod yw heddiw? peidiwch â gofyn eich cwestiynau
 • Peidiwch â dweud pa ddiwrnod sydd heddiw yn Saesneg
 • Prawf bach am ddyddiau Saesneg
 • Ymarferion am ddyddiau Lloegr
 • Cân y dyddiau yn Saesneg

Nawr, gadewch i ni yn gyntaf roi golwg dda i chi o ddyddiau Saesneg.diwrnodau Saesneg

Nodiadau Pwysig ar Ddyddiau Saesneg;

 • Mae dyddiau a misoedd Lloegr o reidrwydd yn dechrau gyda phriflythyren.
 • Nid oes raid i chi ddefnyddio'r gair cyfan wrth siarad am ddyddiau a misoedd. Gallwch hefyd ddefnyddio byrfoddau yn lle, yn enwedig mewn testunau hir.

Defnyddir y gair Month, yr ydym yn cyfeirio ato fel dyddiad yn Saesneg, fel Mis. Mae'r gair misoedd yn cymryd yr ôl-ddodiad -s fel Misoedd. Beth mae'r diwrnod yn ei olygu yn Saesneg Mae'r cwestiwn hefyd yn pendroni. Dynodir y gair Dydd fel "Dydd", a llysenwir Dyddiau -s ar ffurf "Dyddiau". Yn yr adran ganlynol, byddwn yn gweld ym mha gategorïau y mae dyddiau'r wythnos yn cael eu dosbarthu yn Saesneg.

* Mae geiriau lluosog Saesneg yn ychwanegu -s, -es fel ôl-ddodiaid, yn dibynnu ar y gair.Beth yw Dyddiau'r Wythnos yn Saesneg?

Mae saith diwrnod mewn wythnos galendr. Er bod gan bob diwrnod ei ysgrifennu a'i sain ei hun, mae gan bob un ohonynt rywbeth yn gyffredin. Mae'n gorffen gyda'r gair "Diwrnod", sy'n golygu Trwy'r Dydd. Gall y wybodaeth hon wneud eich swydd ychydig yn haws wrth geisio cofio enwau'r dyddiau.

Yn y rhestr isod, fe welwch Saesneg y dyddiau, eu byrfoddau mewn cromfachau a'u cyfwerth yn Nhwrci. Yna gallwch archwilio esboniadau cryno pob un o'r geiriau hyn, eu gwreiddiau a sut y cânt eu defnyddio mewn brawddeg. Mae yna lawer o ddulliau y gallwch eu defnyddio i gofio'r dyddiau.

Un ohonynt yw'r dull o weithio trwy ysgrifennu pob gair bum gwaith. Dull effeithiol arall yw paratoi papurau bach gyda Saesneg ar un ochr i'r cardiau a Thwrceg ar yr ochr arall a gweithio gyda'r dull o dynnu llun a darllen ar hap. Ar yr un pryd, gallwch ysgrifennu geiriau Saesneg mewn rhai rhannau o'ch ystafell a pharatoi a gludo papurau bach fel eu bod bob amser o'ch blaen.Dyddiau Saesneg

Dydd Llun (Llun): Dydd Llun

Dydd Mawrth (Maw): Dydd Mawrth

Dydd Mercher (Mer): Dydd Mercher

Dydd Iau (Iau): Dydd Iau

Dydd Gwener (Gwe): Dydd Gwener

Dydd Sadwrn (Sad): Dydd Sadwrn

Dydd Sul (Sul): dydd Sul

Darlith dyddiau Saesneg

Dydd Llun Pa Ddydd?

Dydd Llun yw diwrnod cyntaf yr wythnos. Ar ffurf dydd Llun, mae'r llythyr cyntaf wedi'i ysgrifennu mewn cyfalaf. Hyd yn oed os yw'n cael ei ddefnyddio mewn brawddeg, mae'r llythyr cyntaf bob amser yn cael ei gyfalafu. Nodir ei dalfyriad fel Mon. Sut i ynganu'r gair dydd Llun Yr ateb i'r cwestiwn yw ei fod yn cael ei ddarllen fel "mandey".

Mae yna wahanol farnau am darddiad pob diwrnod o'r wythnos yn Saesneg. Yn enwedig ddydd Llun, dydd Sadwrn a dydd Sul, credir bod eu henwau'n dod o'r cyrff nefol. Lleuad, y credir ei fod yn deillio o'r geiriau Saturn, Moon and Sun, yw tarddiad y gair dydd Llun yn Nhwrceg.Dedfrydau Sampl Tua Llun - Llun

Rydych chi i gyflwyno'ch aseiniadau erbyn dydd Llun.

Byddwch yn cyflwyno'ch gwaith cartref erbyn dydd Llun.

Disgwylir i'r gwaith cartref ddydd Llun nesaf.

Bydd gwaith cartref yn cael ei ddarparu ddydd Llun nesaf.

Dydd Mawrth Pa Ddiwrnod?

Dydd Mawrth yw ail ddiwrnod yr wythnos. Mae'r llythyr cyntaf ar ffurf dydd Mawrth wedi'i ysgrifennu mewn cyfalaf. Hyd yn oed os yw'n cael ei ddefnyddio mewn brawddeg, mae'r llythyr cyntaf bob amser yn cael ei gyfalafu. Nodir ei dalfyriad fel Maw. Dydd Mawrth Sut i ynganu'r gair Yr ateb i'r cwestiwn yw ei ddarllen fel "tyuzdey".

Credir bod tarddiad y gair dydd Mawrth yn dod o Tyr, Duw Llychlynnaidd mytholegol.

Dydd Mawrth - Brawddegau enghreifftiol am ddydd Mawrth

Pa ddiwrnod yw hi heddiw? - Heddiw yw dydd Iau.

Pa ddiwrnod yw hi heddiw? - Heddiw yw dydd Mawrth.

Y dyddiau wythnos yw: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau a Gwener.

Dyddiau'r Wythnos: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau a Gwener.

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Grand Twrci yn cwrdd ddydd Mawrth.

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Grand Twrci yn cwrdd ddydd Mawrth.

Dydd Mercher Pa Ddiwrnod?

Dydd Mercher, dydd Mercher yw'r trydydd diwrnod o'r wythnos. Ar ffurf dydd Mercher, mae'r llythyr cyntaf wedi'i ysgrifennu mewn cyfalaf. Hyd yn oed os yw'n cael ei ddefnyddio mewn brawddeg, mae'r llythyr cyntaf bob amser yn cael ei gyfalafu. Nodir ei dalfyriad fel Mer. Dydd Mercher Sut i ynganu'r gair Yr ateb i'r cwestiwn yw ei ddarllen fel "vensdey".

Tarddodd dydd Mercher fel Dydd Wöden. Gelwir Wöden, neu Odin, yn rheolwr teyrnas y duwiau Llychlynnaidd. Mae'r gair hwn, a gymerwyd o fytholeg, wedi newid dros amser i ddod yn ddydd Mercher.

Dydd Mercher - Brawddegau enghreifftiol am ddydd Mercher

Does ganddyn nhw ddim dosbarthiadau brynhawn Mercher.

Nid oes unrhyw ddosbarthiadau brynhawn Mercher.

Bydd prawf dydd Mercher yn anodd.

Bydd arholiad dydd Mercher yn anodd.

Mae'n rhaid i ni gyflwyno traethawd erbyn dydd Mercher.

Mae'n rhaid i ni gyflwyno erthygl erbyn dydd Mercher.

Dydd Iau Pa Ddiwrnod?

Dydd Iau, dydd Iau yw'r pedwerydd diwrnod o'r wythnos. Mae'r llythyr cyntaf ar ffurf dydd Iau wedi'i ysgrifennu mewn cyfalaf. Hyd yn oed os yw'n cael ei ddefnyddio mewn brawddeg, mae'r llythyr cyntaf bob amser yn cael ei gyfalafu. Dynodir ei dalfyriad fel Thu. Dydd Iau Sut i ynganu'r gair Yr ateb i'r cwestiwn yw ei ddarllen fel "törzdey".

Daw tarddiad y gair dydd Iau o Thor, duw pŵer ac amddiffyniad, sydd â lle ym mytholeg y Llychlynwyr. Dechreuodd y diwrnod o'r enw Dydd Thor gael ei ganu fel dydd Iau dros amser.

Dydd Iau - Brawddegau enghreifftiol am ddydd Iau

Mae fy mam wedi bod yn sâl ers dydd Iau diwethaf.

Mae fy mam wedi bod yn sâl ers dydd Iau diwethaf.

Heddiw yw dydd Iau.

Heddiw yw dydd Iau.

Dydd Gwener Pa Ddiwrnod?

Dydd Gwener yw'r pumed diwrnod o'r wythnos. Ar ffurf dydd Gwener, mae'r llythyr cyntaf wedi'i ysgrifennu mewn cyfalaf. Hyd yn oed os yw'n cael ei ddefnyddio mewn brawddeg, mae'r llythyr cyntaf bob amser yn cael ei gyfalafu. Nodir ei dalfyriad fel Gwe. Dydd Gwener Sut i ynganu'r gair Yr ateb i'r cwestiwn yw ei ddarllen fel "firaydey".

Daw dydd Gwener gan y dduwies Frigg, neu Freya, a oedd yn wraig i Odin ym mytholeg y Llychlynwyr. Mae'r gair, a siaredir fel Dydd Freya, wedi troi'n ddydd Gwener dros amser.

Dydd Gwener - Brawddegau enghreifftiol am ddydd Gwener

Byddaf yn gweld y meddyg eto ddydd Gwener nesaf.

Byddaf yn cwrdd â'r meddyg eto ddydd Gwener nesaf.

Mae fy mhen-blwydd yn cwympo ddydd Gwener eleni.

Eleni mae fy mhen-blwydd ddydd Gwener.

Dydd Sadwrn Pa Ddiwrnod?

Dydd Sadwrn, dydd Sadwrn yw'r chweched diwrnod o'r wythnos. Mae'n benwythnos. Mae'r llythyr cyntaf ar ffurf dydd Sadwrn wedi'i ysgrifennu mewn priflythrennau. Hyd yn oed os yw'n cael ei ddefnyddio mewn brawddeg, mae'r llythyr cyntaf bob amser yn cael ei gyfalafu. Nodir ei dalfyriad fel Gwerthu. Dydd Sadwrn Sut i ynganu'r gair Yr ateb i'r cwestiwn yw ei ddarllen fel "ar-lein".

Mae dydd Sadwrn yn deillio ei enw o darddiad y gair planedau. Credir ei fod yn tarddu fel Dydd Sadwrn. Newidiodd dros amser a dod yn ddydd Sadwrn.

Brawddegau enghreifftiol am ddydd Sadwrn - dydd Sadwrn

Beth am ddydd Sadwrn nesaf?

Beth am ddydd Sadwrn nesaf?

Heddiw yw dydd Sadwrn ac yfory yw dydd Sul.

Heddiw yw dydd Sadwrn ac yfory yw dydd Sul.

Dydd Sul Pa Ddydd?

Dydd Sul yw'r seithfed, diwrnod olaf yr wythnos. Mae'n benwythnos. Ar ffurf dydd Sul, mae'r llythyr cyntaf wedi'i ysgrifennu mewn cyfalaf. Hyd yn oed os yw'n cael ei ddefnyddio mewn brawddeg, mae'r llythyr cyntaf bob amser yn cael ei gyfalafu. Nodir ei dalfyriad fel Haul. Dydd Sul Sut i ynganu'r gair Yr ateb i'r cwestiwn yw ei fod yn cael ei ddarllen fel "sandey".

Mae dydd Sul yn deillio ei enw o darddiad y gair haul. Mae Dydd yr Haul yn golygu Dydd yr Haul. Dros amser, symleiddiodd a daeth yn ddydd Sul.

Dydd Sul - Brawddegau enghreifftiol am ddydd Sul

Byddwn yn mynd ar bicnic ddydd Sul nesaf.

Rydyn ni'n mynd i bicnic ddydd Sul nesaf.

Rydyn ni i fod i briodi ddydd Sul nesaf.

Byddwn yn priodi ddydd Sul nesaf.

Cwestiynau Ymarfer Dyddiau Saesneg

1.Os ddoe yw dydd Mercher, pa ddiwrnod yw hi heddiw?

a) Dydd Sul b) dydd Mawrth c) dydd Llun d) dydd Iau

2.Os ddoe oedd dydd Sul, pa ddiwrnod yw hi yfory?

a) Dydd Llun b) Dydd Mawrth c) Dydd Iau d) dydd Sadwrn

3.Os heddiw yw dydd Gwener, pa ddiwrnod oedd hi ddoe?

a) Dydd Iau b) Dydd Mercher c) Dydd Mawrth d) dydd Sadwrn

4.Os yfory yw dydd Mercher, pa ddiwrnod oedd hi heddiw?

a) Dydd Sul b) Dydd Iau c) dydd Llun d) dydd Mawrth

5.… .. yw'r diwrnod ar ôl dydd Sul ac fel arfer mae'n dynodi dechrau'r wythnos waith.

a) Dydd Mawrth b) dydd Sadwrn c) dydd Llun d) dydd Sadwrn

Rhai cwestiynau sampl eraill:

 1. Beth yw 3ydd diwrnod yr wythnos?

Dydd Mercher.

Beth yw 3ydd diwrnod yr wythnos?

Dydd Mercher.

 1. Beth yw'r dyddiau penwythnos?

Dydd Sadwrn a dydd Sul.

Beth yw'r dyddiau penwythnos?

Dydd Sadwrn dydd Sul.

 1. Beth yw'r dyddiau wythnos?

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener.

Beth yw'r dyddiau wythnos?

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener.

 1. Beth yw'r diwrnod cyntaf i fynd i'r ysgol?

Dydd Llun.

Beth yw diwrnod cyntaf yr ysgol?

Dydd Llun.

 1. Pa ddiwrnod yw'r gwyliau?

Dydd Sul.

Beth yw gwyliau?

Marchnad.

 1. Sawl diwrnod sydd mewn blwyddyn?

365 diwrnod.

Sawl diwrnod sydd mewn blwyddyn?

Diwrnodau 365.

Dedfrydau Sampl am Ddyddiau yn Saesneg

Heddiw yw diwrnod cyntaf yr wythnos: Heddiw yw diwrnod cyntaf yr wythnos.

Dydd Llun yw diwrnod cyntaf yr wythnos. : Dydd Llun yw diwrnod cyntaf yr wythnos.

Dydd Mawrth yw ail ddiwrnod yr wythnos. : Dydd Mawrth yw ail ddiwrnod yr wythnos.

Bydd fy mam yn dod ddydd Gwener. : Bydd fy mam yn dod ddydd Gwener.

Dof yn ôl i'r ysgol ddydd Llun nesaf oherwydd fy mod yn dal yn sâl: af yn ôl i'r ysgol ddydd Llun nesaf oherwydd fy mod yn dal yn sâl.

Byddaf yn prynu bag newydd ddydd Gwener: Ddydd Gwener, byddaf yn prynu bag newydd.

Mae saith diwrnod mewn wythnos: Mae saith diwrnod mewn wythnos.

Mae 52 wythnos mewn blwyddyn: Mae 52 wythnos mewn blwyddyn.

Enwir dydd Sul ar ôl yr haul: enwir dydd Sul ar ôl yr Haul.

Pa ddiwrnod o'r wythnos yw eich hoff un? : Pa ddiwrnod o'r wythnos ydych chi'n ei hoffi fwyaf?

-Nid ydyn nhw'n debygol o fod yno ddydd Llun.

Mae'n annhebygol y byddan nhw yno ddydd Llun.

-So, dywedwch fwy wrthyf am yr hyn a ddigwyddodd yn y sinema ddydd Llun diwethaf.

Dywedwch wrthyf yn fanylach beth ddigwyddodd yn y theatr ffilm ddydd Llun diwethaf.

-A fyddech chi'n hoffi mynd ar ddyddiad gyda mi ddydd Llun?

Hoffech chi fynd ar ddyddiad gyda mi ddydd Llun?

-A ydych chi'n gwybod am unrhyw wyliau, a ddathlodd ddydd Llun?

Ydych chi'n gwybod am unrhyw wyliau / gwyliau sy'n cael eu dathlu ddydd Llun?

-Roedd yr ysgol ar gau ddydd Llun diwethaf, oherwydd ei bod yn wyliau.

Roedd yr ysgol ar gau ddydd Llun diwethaf gan ei bod yn wyliau / gwyliau.

Nawr eich bod chi'n gwybod dyddiau'r wythnos, bydd angen yr eirfa berthnasol arnoch chi i allu eu rhoi mewn brawddeg. Gallwch chi ddefnyddio'r ymadroddion hyn yn hawdd yn ôl strwythur y frawddeg. Mae gwneud brawddegau yn Saesneg yn llawer haws unwaith y byddwch chi'n gwybod yr ymadroddion sylfaenol. I gofio'r patrymau hyn, unwaith eto, Dulliau dysgu Saesneg Gallwch ei ddefnyddio a'i atgyfnerthu trwy ei ddefnyddio'n aml yn eich bywyd bob dydd.

Dyma rai geiriau ac ymadroddion y gallwch eu defnyddio gyda dyddiau'r wythnos yn Saesneg;

 • Heddiw - Heddiw
 • Yfory - Yfory
 • Ddoe - Ddoe
 • Bore - Bore
 • Prynhawn - Prynhawn (12: 00-17: 00)
 • Gyda'r nos - gyda'r nos (Rhwng 17:00 a 21:00)
 • Nos - Nos
 • Diwrnod i ffwrdd - Penwythnos (Gellir ei ddefnyddio yn lle'r Penwythnos.)

Echddoe.

Mae saith diwrnod mewn wythnos.

Heddiw yw dydd Sadwrn.

Amserlen cyrsiau dyddiau Saesneg

Awgrymiadau ar gyfer y Pwnc mewn Dyddiau Saesneg

Yn enwedig gellir defnyddio caneuon a straeon byrion wrth egluro pwnc y dyddiau yn Saesneg. Mae'r mathau hyn o ganeuon, sy'n addas iawn ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd, yn fwy parhaol pan wrandewir arnynt yn ofalus a sawl gwaith. Gall plant sy'n ceisio cyd-fynd â'r caneuon ddysgu'n haws am ddarlleniadau a chyfwerth y dyddiau.

Fel ym mhob maes, mae'n bwysig iawn ymarfer mewn dysgu Saesneg. Trwy ymarfer dyddiau Saesneg am ychydig ddyddiau, eu defnyddio mewn brawddegau, gwrando ar ganeuon am ddyddiau Saesneg, neu ddarllen rhai llyfrau, rydych chi'n cael digon o ymarfer yn hyn o beth. Yn enwedig yn eich bywyd bob dydd, byddwch yn atgyfnerthu'n drylwyr trwy ddefnyddio pwnc dyddiau Saesneg yn eich brawddegau yn aml.

Geiriau enghreifftiol am ddyddiau'r wythnos yn Saesneg:

Cân y dyddiau yn Saesneg

Dywedwch wrthyf, beth yw dyddiau'r wythnos?

Mae gennych chi'ch dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul hefyd

Mae gennych chi'ch dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul hefyd

Mae gennych chi'ch dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul hefyd

Mae gennych chi'ch dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul hefyd

Cân arall;

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Dyddiau'r wythnos

Nawr, ailadroddwch ar ôl mam iâr, dyma ni'n mynd

Dydd Llun (dydd Llun)

Dydd Mawrth (dydd Mawrth)

Dydd Mercher (dydd Mercher)

Dydd Iau (dydd Iau)

Dydd Gwener (dydd Gwener)

Dydd Sadwrn (dydd Sadwrn)

Dydd Sul (dydd sul)

Dyddiau'r wythnos

Swydd ardderchog!

Arferai’r frawddeg ofyn pa ddiwrnod yw’r diwrnod yn Saesneg;

Pa ddiwrnod yw hi?

Fel ateb

Mae'n ddydd Sul

gallwn ddweud.

Gwybodaeth Pwysig *

Rydw i bob amser yn mynd i gerdded ar ddydd Sul. (Rydw i bob amser yn mynd am dro ar ddydd Sul.)

Fel y gellir gweld yn y frawddeg, cymerodd y gair Sunday yr ôl-ddodiad -s. Defnyddir diwrnodau bob amser mewn brawddegau heb unrhyw ôl-ddodiaid. Ond dim ond os ydych chi'n mynd i ddweud rhywbeth arbennig am y diwrnod, dylech ddod â phâr o emwaith. Er enghraifft, yn y frawddeg uchod, mae'r gair Sunday yn cymryd yr ôl-ddodiad -s oherwydd ei fod yn cerdded ar ddydd Sul yn unig.

Wrth nodi'r dyddiau, defnyddir arddodiaid o ddeg neu mewn ar y dechrau. Weithiau mae'n ddryslyd pa arddodiad i'w ddefnyddio wrth nodi dyddiau'r wythnos. Gall defnyddio arddodiaid amser amrywio yn dibynnu ar sut rydych chi'n defnyddio diwrnod yr wythnos yn y frawddeg ac ystyr y frawddeg. Defnyddir yr arddodiad "i mewn" wrth siarad am y cysyniad o wythnos yn gyffredinol, ac "ymlaen" pan sonnir yn benodol am ddiwrnod penodol o'r wythnos.

Ddydd Llun, ddydd Sul, ddydd Mawrth.

Sut mae Dyddiau'r Wythnos yn cael eu Dosbarthu?

Rhennir saith diwrnod yr wythnos yn ddau gategori. Yn Saesneg, mae dau ddiwrnod wedi'u nodi fel dyddiau'r wythnos a phenwythnosau. I olygu dyddiau'r wythnos yn Saesneg “Dyddiau wythnosDefnyddir mynegiant.

Dyddiau'r Wythnos - Dyddiau Wythnos

Dydd Llun

Dydd Mawrth (dydd Mawrth)

Dydd Mercher (dydd Mercher)

Dydd Iau (dydd Iau)

Dydd Gwener

Penwythnos - Penwythnos

Dydd Sadwrn (dydd Sadwrn)

Dydd Sul

 • Mae fy mam yn pobi bara a chwcis ar benwythnosau.
  Mae fy mam yn pobi bara a chwcis ar y penwythnosau.
 • Mae Sato yn ymarfer saethyddiaeth ar benwythnosau.
  Mae Mr Sato yn gwneud gwaith saethyddiaeth ar y penwythnosau.
 • Pa fath o bethau ydych chi'n eu gwneud ar benwythnosau?
  Pa fath o bethau ydych chi'n eu gwneud ar benwythnosau?

Testun Enghreifftiol ar gyfer Darlith yn Nyddiau Saesneg

Gall darlithio diwrnodau Saesneg fod yn bwnc cymhleth, yn enwedig i fyfyrwyr ysgol elfennol. I egluro hyn, mae defnyddio testun mewn patrwm penodol i ddadansoddi'r testun hwn yn ddiweddarach yn dod yn ddull dysgu mwy parhaol. Ar gyfer hyn, mae'r athro / athrawes yn darllen y testun i'r dosbarth yn gyntaf ac yna'n dysgu pob gair yn y testun fesul un.

Mae 7 diwrnod mewn wythnos. Y dyddiau hyn yw: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn a Sul. Dyddiau'r Wythnos: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener. Diwrnodau penwythnos: Dydd Sadwrn a dydd Sul. Mae 365 diwrnod mewn blwyddyn. Mae 28, 30 neu 31 diwrnod mewn mis.

Mae 7 diwrnod mewn wythnos. Y dyddiau hyn yw: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn a Sul. Dyddiau'r Wythnos: Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Iau, Gwener. Dyddiau penwythnos: Dydd Sadwrn a dydd Sul. Mae 365 diwrnod mewn blwyddyn. Mae 28, 30 neu 31 diwrnod mewn mis.

Mae gwybod dyddiau'r wythnos yn fanwl o fudd i ni mewn sawl ffordd. Rydyn ni bob amser yn defnyddio'r dyddiau ym mhob maes o fywyd bob dydd fel calendr, apwyntiad, cyfarfod busnes. Mae'n bwysig iawn defnyddio'r dyddiau mewn brawddegau. Mewn arholiad y byddwch chi'n ei sefyll neu mewn llawer o sefyllfaoedd eraill, efallai y byddwch chi'n wynebu mater dyddiau. Felly Dyddiau'r wythnos yn Saesneg Dylech astudio'r pwnc yn ofalus.

Gan fod Saesneg yn iaith na ellir ei darllen fel y mae wedi'i hysgrifennu, dylech bendant wrando ar ynganiad y geiriau pan fyddwch chi'n dechrau dysgu. Fe ddylech chi roi cynnig ar hyn ychydig o weithiau trwy ailadrodd y gair yn uchel yn syth ar ôl gwrando ar y geiriadur. Bydd ailadrodd y geiriau rydych chi newydd eu dysgu nes bod y synau'n dod allan yn llwyr ac yn amlwg yn darparu dysgu parhaol iawn. Nid yw dysgu sillafu gair yn unig yn ddigon yn Saesneg. Dylech hefyd ddysgu ei ynganiad a'i ddefnyddio'n aml wrth gyfathrebu. Gallwch arbed geiriau newydd yn eich cof yn gyflym, yn enwedig trwy wrando ar ganeuon Saesneg.

Dylid nodi hefyd, wrth ddefnyddio unedau amser Saesneg, bod dyddiau, misoedd, ac weithiau hyd yn oed dymhorau yn cael eu defnyddio gyda'i gilydd. Yn gyffredinol, cymhwysir rheol gorchymyn penodol i'w defnyddio. Mae wedi'i ysgrifennu ar ffurf diwrnod cyntaf ac yna mis yn y frawddeg. Mae patrymau mis a dydd sy'n gysylltiedig â'i gilydd trwy arddodiaid amser unwaith eto yn bwnc dysgu Saesneg a fydd yn ymddangos yn aml ym mywyd beunyddiol.

Mae ail-amlygiad i'r eirfa ddysgedig bob amser yn rhoi enghreifftiau newydd i chi ac felly'n cryfhau'r geiriau hyn yn eich meddwl. Ar y llaw arall, mae dysgu geiriau ac ymadroddion newydd yn hanfodol i adeiladu eich geirfa, yn enwedig mewn iaith gyda chymaint o eiriau fel Saesneg. Mae pwnc dyddiau Saesneg yn bwnc y gallwch chi ei ymarfer yn hawdd iawn a'i ddefnyddio'n gyson. Os byddwch chi'n dechrau dysgu Saesneg yn sydyn yn y gobeithion o ddysgu popeth a phob pwnc yn hudol, mae'n debyg y byddwch chi'n ddryslyd ac yn torri i ffwrdd o'r swydd ddysgu hon am gyfnod rhy hir.

Oes gennych chi ffrindiau neu gydnabod sy'n postio ar-lein yn Saesneg? Peidiwch â'u colli yn eich porthiant newyddion. Sganiwch yr eitemau maen nhw'n eu rhannu a pheidiwch ag anghofio darganfod un neu ddau o bobl bob dydd. Gallent fod yn erthyglau newyddion neu gylchgronau, fideos, areithiau, postiadau blog, caneuon, neu unrhyw beth arall: os yw yn Saesneg ac mae'r pwnc o ddiddordeb i chi, bydd yn help. Peidiwch ag anghofio symud ymlaen gam wrth gam, gan ryfeddu ac ymchwilio.

Nodiadau diwedd darlithoedd dyddiau Saesneg

Fel gydag unrhyw bwnc wrth ddysgu iaith newydd, mae ailadrodd ac ynganiad cywir yn allweddol i helpu geiriau newydd i aros yn eich cof. Am y rheswm hwn, isod rydych chi'n rhannu ar eich rhan Ymarfer cwestiynau am ddyddiau Saesneg ve Brawddegau enghreifftiol dyddiau Saesneg Gallwch ddarllen yr adran. Gallwch ateb y brawddegau yma trwy eu hysgrifennu i lawr ar ddarn o bapur.

Pan fyddwch chi'n penderfynu dysgu Saesneg, un o'r materion pwysicaf y dylech chi eu hastudio yw dyddiau Saesneg. Mae dysgu'r adran hon yn drylwyr yn golygu dysgu'r termau y byddwch chi'n eu defnyddio'n eithaf aml yn eich bywyd bob dydd. Yn yr erthygl hon Sut i ysgrifennu dyddiau yn Saesneg, sut i ynganu dyddiau yn Saesneg Gwnaethom ganolbwyntio ar bynciau o'r fath.

Mae dysgu dyddiau'r wythnos yn Saesneg yn bwysig iawn i bob dysgwr iaith. Mae gwybod sut i ddweud dyddiau'r wythnos, o drefnu apwyntiad i archebu gwesty, yn rhan hanfodol o sgwrs ddyddiol. Yn ffodus, mae'n hawdd dysgu dyddiau'r wythnos yn Saesneg ac mae gennym ni awgrymiadau ar sut i'ch helpu chi i'w cofio.

Yn aml, byddwch chi'n defnyddio'r dyddiau a'r misoedd wrth wneud apwyntiad neu drefnu cyfarfod, yn enwedig os ydych chi eisiau arbenigo mewn Saesneg busnes. Felly, dylech ddysgu'r pwnc hwn yn drylwyr a cheisio siarad yn rhugl. Gallwch hefyd ddefnyddio'r dull o ymgorffori'r Saesneg yn eich bywyd bob dydd, sef un o'r dulliau mwyaf sylfaenol o ddysgu Saesneg.


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.