Cyrsiau Iaith Almaeneg Dysgwch Almaeneg 5

0

Gwersi Almaeneg gyda darlithoedd Saesneg.Yn ein barn ni, mae gwersi Almaeneg gyda darlithoedd Saesneg yn adnodd gwych i'r rhai sy'n adnabod y Saesneg ac sydd eisiau dysgu Almaeneg.

5 o gyfres fyd-enwog Learn German. rydym yn rhannu'r syniad bod ffrindiau sy'n gallu elwa o'r fideo gwers.

Mae rhai myfyrwyr yn cwyno nad ydynt yn deall Almaeneg ac na allant ddatrys eu system.
Yn erbyn y mathau hyn o broblemau, yn enwedig ffrindiau sy'n gwybod ychydig o Saesneg, Almaeneg a Saesneg trwy gymharu strwythur gramadeg yr Almaen yn haws i'w ddeall.

Er nad oes unrhyw debygrwydd i'r gramadeg Almaeneg yn Nhwrceg, mae yna lawer o debygrwydd ag Almaeneg yn yr iaith Saesneg.
Byddwch hyd yn oed yn gweld bod y rhan fwyaf o'r geiriau Saesneg yn debyg i'r geiriau Almaeneg pan fyddwch chi'n gwylio'r ddarlith Saesneg.
Hyd yn oed y geiriau yw'r un sillafu.
Er nad oes unrhyw debygrwydd rhwng Almaeneg a Thwrceg mewn cystrawennau brawddeg yn enwedig mewn materion amser, mae yna lawer o debygrwydd rhwng Saesneg ac Almaeneg.
Byddwch yn deall hyn pan fyddwch chi'n gwylio ein fideos darlithoedd Almaeneg.

Dymunwn bob llwyddiant i chi yn eich addysg Almaeneg.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich iaith Almaeneg, peidiwch ag oedi i anfon e-bost at ein tîm.
Byddwn yn ateb yr holl gwestiynau cyn gynted ag y gallwn.

Nawr rydym yn eich gadael gyda'r fideo darlith Almaeneg yn Saesneg:

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.