Ein Teulu yn Saesneg, Aelodau Teulu yn Saesneg, Cyflwyno Teulu yn Saesneg

1

Helo, yn y wers hon, byddwn yn darparu gwybodaeth ar bynciau fel aelodau o'r teulu yn Saesneg, ein teulu, cyflwyno ein teulu, ein teulu a'n perthnasau yn Saesneg, brawddegau cyflwyno teulu yn Saesneg, testunau enghreifftiol i gyflwyno ein teulu yn Saesneg, ein perthnasau. yn Saesneg. Bydd yn wers werth chweil.

Aelodau o deulu Lloegr Mae'n bwnc hir sy'n cynnwys y teulu estynedig yn ogystal â'ch teulu niwclear bach eich hun. Pan fyddwch chi'n dysgu'r adran hon, gallwch chi gyflwyno'ch teulu niwclear a'ch teulu estynedig. Mae yna lawer o wahanol strwythurau ar gyfer pobl sy'n byw mewn gwahanol ddiwylliannau. Ymhlith pynciau deialog dechreuwyr Cyflwyno aelodau'r teulu yn Saesneg pwnc yn bwysig iawn.

rhentu car malatya
trafnidiaeth swyddfa
llongau bostanci
storio nwyddau
siop erotig
danfon adref

Aelodau Teulu Lloegr

 • teulu: teulu
 • Tad: Dad
 • Dad: Dad (Mynegiant diffuant)
 • mam: mam
 • Mam: Mam (Mynegiant diffuant)
 • Diwethaf: Mab
 • Merch: Merch
 • Rhiant: Rhiant
 • Plentyn: Plentyn
 • Plant: Plant
 • Gwr: Priod (Dyn-ŵr)
 • Gwraig: Gwraig (Benyw)
 • Brawd: Brawd
 • Chwaer: Chwaer
 • Yncl: Yncl - Yncl
 • Modryb: Modryb
 • Nephew: Cefnder Gwryw - Nefoedd
 • Nith: Nephew - Cefnder
 • Cefnder: Cefnder
 • Taid: Taid
 • Taid: taid-taid
 • Taid: taid-taid
 • Mamgu: Mamgu
 • Mam-gu: Mam-gu
 • Neiniau a theidiau: Mam a Dad Gwych
 • Wyr: Wyr
 • Wyres: Wyres
 • Wyres: Wyres
 • Perthynas: perthynas
 • Twin: Twin Sister
 • babi: babi
 • Llys-dad: Llys-dad
 • Llysfam: Llysfam
 • Stepson: Stepson
 • Llysferch: Llysferch
 • Llysfam: Llysfam
 • Stepsister: Stepsister
 • Hanner chwaer: Stepsister
 • Hanner-brawd: Half-Brother
 • Mam yng nghyfraith: Mam yng nghyfraith
 • Tad-yng-nghyfraith: Tad-yng-nghyfraith
 • Mab-yng-nghyfraith: priodfab
 • Merch-yng-nghyfraith: Priodferch
 • Chwaer yng nghyfraith: Chwaer
 • Brawd yng nghyfraith: Brawd-yng-nghyfraith
 • Sengl: Sengl
 • Priod: Priod
 • Ymgysylltu: Ymgysylltu
 • Wedi gwahanu: Wedi gwahanu
 • Ysgariad: Wedi ysgaru
 • Priodas: Priodas
 • Priodas: Priodas
 • Priodferch: Priodferch
 • Priodferch: priodfab
 • Rhieni: Rhiant "mam a dad"
 • Y Teulu Cyfan
 • Plant: Plant
 • Fiance: Ymgysylltu
 • Cyn-ŵr: Cyn-ŵr '' gwryw ''
 • Cyn-wraig: Cyn-wraig '' dynes ''
 • Pâr: Gŵr a gwraig, cwpl priod

Darlith ar Gyflwyno Teulu yn Saesneg

Yn y bennod hon Darlith ragarweiniol gydag aelodau'r teulu yn Saesneg Byddwn yn sefyll arno. Mae cyflwyno aelodau'r teulu yn Saesneg yn fater pwysig iawn. Mae'n un o'r adrannau a fydd yn cael ei defnyddio yn ystod y cyfarchiad cyntaf ac yn ddiweddarach mewn sgyrsiau cyflwyno Saesneg.

Yn y cofnod sgwrsio dyddiol, gallwch wneud cofnod sgwrsio trwy roi enghreifftiau amdanoch chi'ch hun cyn i chi ddechrau cyflwyno aelodau'r teulu yn Saesneg. Yna gallwch symud ymlaen at eich teulu niwclear a'ch teulu estynedig i hyrwyddo'r sgwrs.

O ran aelodau'r teulu, mae'n bosib dweud bod mamau, tadau a phlant yn ffurfio'r teulu niwclear. Hefyd, mae cyflwyno aelodau'r teulu yn Saesneg yn aml yn dechrau gyda chyflwyno chwiorydd a brodyr.

Fy chwaer yw Zeynep; fy mrawd yw Ali.

Aelod Teulu Gwryw ac Aelod Teulu Benywaidd

(Aelod o'r teulu gwrywaidd ac aelod benywaidd o'r teulu)

Tad-Mam

Brawd - Chwaer

Gwr - Gwraig

Diwethaf - Merch

Taid - Mamgu

turkish:

tad- mam

Brawd- Chwaer

Priod Gwryw - Priod Benywaidd

mab-ferch

neiniau a theidiau

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Enghreifftiau o Ymadroddion Cyflwyniad Teulu Saesneg

 • Fy mam yw Linda; Bob yw fy nhad. (Linda yw fy mam, Bob yw fy nhad.)
 • Fy chwaer yw Lisa; fy mrawd yw Jack. (Fy chwaer yw Lisa, fy mrawd yw Jack.)
 • Mae Lisa yn briod. Ei gŵr yw Peter. (Mae Lisa'n briod. Ei gŵr yw Peter.)
 • Mae Jack hefyd yn briod. Ei wraig yw Sarah. (Mae Jack hefyd yn briod. Ei wraig yw [ei wraig] Sarah.)
 • Gŵr Sarah yw Jack. (Gwraig Sarah yw Jack.)
 • Gwraig Peter yw Lisa. (Gwraig Peter yw Lisa.)
 • Fy rhieni yw Linda a Bob. (Fy rhieni yw Linda a Bob.)

Ar ôl dod i adnabod aelodau'r teulu, gallwch chi gyflwyno eu haelodau ar wahân ynghyd â'u perthynas. Defnyddir cyflwyno yn ôl graddfa agosrwydd yn eithaf aml. Bydd yn llawer haws cofio fel hyn wrth gofio geirfa ar yr un pryd. Yn syml, gallwch ysgrifennu'r perthnasoedd agos a'r graddau o berthnasau yn eich teulu eich hun ar ddarn o bapur.

Cyflwyniad Teuluol Sgwrs Intro Dedfrydau yn Saesneg

Defnyddir rhagenwau ffafriol yn gyffredinol yn y cyflwyniad gyda Saesneg. Cyn i chi ddechrau sgwrs, byddwch chi'n gofyn cwestiwn am y teulu, ac yna gallwch chi symud ymlaen yn y sgwrs yn seiliedig ar yr ymateb. Gallwch hefyd ddysgu am y pwnc hwn trwy wneud llawer o ymarfer ac ysgrifennu paragraffau byr am eich teulu i gyflwyno aelodau'ch teulu eich hun. Isod cyflwyniad teulu sgwrs ymadroddion intro Gallwch ddod o hyd i enghreifftiau.

 • Oes gennych chi deulu bach?
 • Oes gennych chi deulu bach?

(Oes gennych chi deulu bach? - A yw'ch teulu'n fach?)

 • Oes, mae gen i. Mae gen i chwaer a brawd.
 • Ydw dwi yn. Mae gen i chwaer a brawd.

(Oes, mae. Mae gen i chwaer a brawd.)

 • Oes gennych chi deulu mawr?
 • Oes gennych chi deulu mawr?

(Oes gennych chi deulu mawr?)

 • Na, nid wyf wedi gwneud hynny. Dim ond chwaer sydd gen i.
 • Na, dwi ddim. Dim ond chwaer sydd gen i.

(Na, dwi ddim. Dim ond un chwaer sydd gen i.)

· Oes gennych chi unrhyw frodyr neu chwiorydd?
 • A oes gennych unrhyw frodyr neu chwiorydd?

(Oes gennych chi frodyr neu chwiorydd?)

 • Na, nid wyf wedi gwneud hynny. Rwy'n unig blentyn.
 • Na, dwi ddim. Rwy'n unig blentyn.

(Na, dwi ddim. Rwy'n unig blentyn.)

 • Ydych chi'n briod? Oes gennych chi ŵr neu wraig?
 • Ydych chi'n briod? Oes gennych chi ŵr neu wraig?

(Ydych chi'n briod? Oes gennych chi briod [gŵr neu wraig]?)

 • Ydw, rydw i'n briod. Mae gen i ŵr - mae gen i wraig.
 • Ydw, rydw i'n briod. Mae gen i ŵr - mae gen i wraig.

(Ydw, rydw i'n briod. Mae gen i briod [gŵr neu wraig].)

Cysylltiadau Perthynas Saesneg-Twrcaidd

Wrth siarad am gysylltiadau carennydd yn Saesneg, fe welwch y gellir egluro cysyniad gyda gwahanol eiriau. Gellir disgrifio cysyniad sy'n cael ei ddisgrifio gyda dim ond un gair yn Nhwrceg gyda dau air gwahanol yn Saesneg.

Aelod Gwryw - Aelod Benywaidd:

(Aelod Gwryw - Aelod Benywaidd)

Yncl - Modryb (Yncl, Yncl, Yncl - Modryb, Modryb, Modryb)

Nefoedd - Nith (Nephew - Nephew)

Brawd - Chwaer (Brawd - Chwaer)

Wyr - Wyres (Wyr - Wyres)

Eu defnydd mewn brawddeg;

 • Chwaer fy nhad yw fy modryb. (Chwaer fy nhad yw fy modryb.)
 • Chwaer fy mam yw fy modryb hefyd. (Chwaer fy mam yw fy modryb.)

Y termau a ddefnyddir ar gyfer perthnasau sy'n ymuno â'r teulu yn ddiweddarach yw;

Brawd yng nghyfraith

Chwaer yng nghyfraith

Tad-yng-nghyfraith

Mam yng nghyfraith

 • Brawd fy ngwraig yw Dick. Ef yw fy mrawd yng nghyfraith. (Dick yw brawd fy ngwraig. Ef yw fy mrawd yng nghyfraith.)
 • Gwraig fy ngŵr yw Brenda. Hi yw fy mam yng nghyfraith. (Brenda yw chwaer fy ngwraig. Hi yw fy chwaer yng nghyfraith.)

"yn y gyfraithDefnyddiwyd y term ”i nodi eu bod yn ddiweddarach ynghlwm wrth y teulu yn gyfreithiol.

cyflwyniad teulu yn Saesneg Mewn gwirionedd, mae rhai patrymau brawddegau yn y ffordd rydyn ni'n ei ddefnyddio'n aml yn Nhwrceg. Er enghraifft, bydd brawddegau fel mab yr un tad, tebyg i'w fam, gan gymryd rhywun fel enghraifft hefyd yn eich helpu chi yn yr araith gyflwyno yn Saesneg. Felly gallwch chi ehangu'r sgwrs.

 • I edrych fel
 • I gymryd ar ôl
 • I redeg yn y teulu
 • Fel tad, fel mab
 • I gael rhywbeth yn gyffredin
 • I'w enwi ar ôl
 • I ddod ynghyd â
 • I fod ar delerau da
 • I fod yn agos at
 • I edrych i fyny at
 • I ddod at ein gilydd
 • I ddechrau teulu

Dedfrydau Sampl 

 • Rwy'n edrych fel fy mam. (Rwy'n edrych fel fy mam.)
 • Mae hi bob amser yn edrych i fyny at ei thad. (Mae bob amser yn cenfigennu wrth ei dad, yn ei gymryd fel enghraifft.)
 • Rwy'n chwarae pêl-droed gyda fy mab bob dydd Llun. (Rwy'n chwarae pêl-droed gyda fy mab bob dydd Llun.)
 • Hi yw'r ferch y mae pob rhiant eisiau ei chael. (Hi yw'r ferch y byddai pob rhiant eisiau ei chael.)
 • Mae gen i blentyn o'r enw Ruby. (Mae gen i blentyn o'r enw Ruby.)
 • Dywedodd Melisa wrthyf fod ganddi dri o blant a'i bod wedi blino'n lân. (Dywedodd Melisa wrtha i fod ganddi dri o blant a'i bod hi'n flinedig iawn.)
 • Rwy'n caru gwên fy ngŵr yn fawr iawn. (Rwy'n hoff iawn o wên fy ngŵr.)
 • Mae ei wraig yn gerddor. (Mae ei wraig yn gerddor.)
 • A dweud y gwir, nid wyf yn hoffi cymaint ar fy mrawd. Mae'n berson anghwrtais. (A dweud y gwir, dwi ddim yn hoffi fy mrawd yn fawr iawn. Mae'n berson anghwrtais.)
 • Roedd tyfu i fyny gyda phum chwaer yn anhygoel! (Roedd tyfu i fyny gyda phum chwaer yn wych!)
 • Mae fy modryb yn byw yn yr Almaen. (Mae fy modryb yn byw yn yr Almaen.)

Cyflwyniad Teulu Testunau Sampl yn Saesneg

Saesneg

Helo, fy enw i yw Roal. Rwy'n dod o deulu bach. Mae yna dri pherson yn fy nheulu. Nid oes gennyf unrhyw frodyr na chwiorydd. Rwy'n edrych fel fy mam yn fawr. Mae gan y ddau ohonom lygaid gwyrdd a gwallt melyn. Rwy'n wahanol iawn i fy nhad. Mae'n swil ac yn amyneddgar iawn. Ond nid wyf yn hoffi aros am unrhyw beth ac rwy'n siaradus. Rydyn ni bob amser yn cael ein brecwast gyda'n gilydd. Rhai boreau rydyn ni'n mynd allan i gael brecwast. Rydyn ni i gyd yn hoffi gwylio ffilmiau arswyd. Rydyn ni'n byw yn Mainz. Enw fy nain yw Shacha. Mae hi'n chwe deg pedair oed ac mae hi'n byw gyda fy nhaid Yukiro. Mae hynny'n ymwneud â fy nheulu, diolch gymaint am wrando.

yn Nhwrceg

Helo, fy enw i yw Roal. Rwy'n dod o deulu bach. Mae yna dri pherson yn fy nheulu. Nid oes gen i chwaer na brawd. Rwy'n edrych yn debyg iawn i fy mam. Mae gan y ddau ohonom lygaid gwyrdd a gwallt melyn. Rwy'n wahanol iawn i fy nhad. Mae'n swil ac yn amyneddgar iawn. Ond dwi ddim yn hoffi aros am unrhyw beth ac rydw i'n siaradus iawn. Rydyn ni i gyd yn cael ein brecwastau gyda'n gilydd. Rhai boreau rydyn ni'n mynd allan i frecwast. Rydyn ni i gyd wrth ein bodd yn gwylio ffilmiau arswyd. Rydyn ni'n byw yn Mainz. Enw fy nain yw Shacha. Mae'n chwe deg pedair oed ac yn byw gyda fy nhaid Yukiro. Dyna'r cyfan sydd gen i i'w ddweud am fy nheulu, diolch gymaint am wrando.

Teulu Sampl Cyflwyniad Teulu Saesneg 2

Saesneg

Mae fy nheulu yn deulu ar y cyd ac yn deulu mawr. Hyd yn oed wrth fyw yn y ddinas, mae holl aelodau'r teulu'n byw gyda'i gilydd. Mae fy nheulu yn cynnwys neiniau a theidiau, mamau tadau, ewythrod a modrybedd ac mae gennym ni bump o frodyr a chwiorydd. Felly mae un ar ddeg aelod yn fy nheulu i gyd. Mae pob aelod o'r teulu'n byw gyda'i gilydd mewn cyfeillgarwch. Mae ein teulu yn deulu delfrydol a hapus.

Mae neiniau a theidiau yn aelodau oedrannus ac uchel eu parch o'r teulu. Mae aelodau eraill o'r teulu yn ei barchu'n fawr. Mae pob un yn ystyried eu dyletswydd i ddilyn eu cyngor. Dadaji oedd yr athro cyntaf, sydd bellach wedi ymddeol. Rydyn ni'n dysgu brodyr a chwiorydd yn rheolaidd.

Mae'r fam-gu yn fenyw o reddfau crefyddol ac yn treulio'r rhan fwyaf o'i hamser mewn gweddïau. Serch hynny, mae hi'n cymryd amser i ffwrdd i'r teulu. Mae hi'n cefnogi mam a modryb mewn gwaith cartref gymaint â phosib. Mae hi'n ystyried mam a modryb nid merch yng nghyfraith y teulu ond ei merch.

yn Nhwrceg

Mae fy nheulu yn deulu ar y cyd ac estynedig. Hyd yn oed wrth fyw yn y ddinas, mae holl aelodau'r teulu'n byw gyda'i gilydd. Mae fy nheulu yn cynnwys neiniau a theidiau, rhieni, ewythrod a modrybedd, ac mae gennym ni bump o frodyr a chwiorydd. Felly mae un ar ddeg aelod i gyd yn fy nheulu. Mae pob aelod o'r teulu'n byw gyda'i gilydd mewn cyfeillgarwch. Mae ein teulu yn deulu delfrydol a hapus.

Mae neiniau a theidiau yn aelodau hŷn ac uchel eu parch o'r teulu. Mae aelodau eraill o'r teulu yn ei barchu'n fawr. Maent i gyd yn ystyried ei bod yn ddyletswydd arnynt ddilyn eu cyngor. Dadaji oedd yr athro cyntaf i ymddeol erbyn hyn. Rydyn ni'n dysgu brodyr a chwiorydd yn rheolaidd.

Mae Mam-gu yn fenyw â greddf grefyddol ac yn treulio'r rhan fwyaf o'i hamser mewn gweddi. Yn cefnogi mam a modryb gyda gwaith cartref gymaint â phosibl. Mae'n gweld ei fam a'i fodryb nid fel priodferch y teulu, ond fel ei ferch.

Cyflwyno Testun Sampl Ein Teulu yn Saesneg

Saesneg

Helo pawb fy enw i yw Rezan. Rwy'n byw yn Ankara gyda fy nheulu, sy'n cynnwys fy mam, dau frawd a chwaer hŷn. Mae fy mam a fy nhad wedi gwahanu, ond mae'n iawn beth bynnag, oherwydd mae ganddyn nhw fywydau hapus ar eu pennau eu hunain. Hefyd, ychydig iawn o amser y mae fy chwaer hŷn yn ei dreulio gartref gyda ni, felly ni fydd yn anghywir os dywedaf fy mod yn byw gyda fy mam a dau frawd. Mae fy chwaer yn wyth ar hugain oed ac mae hi'n gantores. Mae fy mrodyr yn efeilliaid ac maen nhw'n bump ar hugain oed. Mae'r ddau ohonyn nhw'n athrawon.

yn Nhwrceg

Helo bawb, fy enw i yw Rezzan. Rwy'n byw yn Ankara gyda fy nheulu yn cynnwys fy mam, dau frawd a chwaer hŷn. Torrodd fy mam a dad i fyny, ond nid yw hynny'n broblem, oherwydd mae'r ddau ohonyn nhw'n cael bywydau hapus. Nid yw fy chwaer yn treulio llawer o amser gyda ni gartref chwaith, felly ni fyddai'n anghywir dweud fy mod i'n byw gyda fy mam a'm brodyr yn unig. Mae fy chwaer yn wyth ar hugain oed ac mae hi'n gantores. Mae fy mrodyr yn efeilliaid ac maen nhw'n bump ar hugain oed. Mae'r ddau yn athrawon.

Cyflwyniad Teulu Saesneg Syml Testun i Blant

Mae fy nheulu yn cynnwys 4 aelod, dyma fy mam, fy nhad, fy mrawd a fi. Mae fy mam yn wraig tŷ ac yn gofalu am y tŷ. Mae'r tad yn ddyn busnes sy'n gweithio mewn cwmni. Mae fy mrawd yn iau na fi ac mae yn y 5ed safon. Rwy'n ei helpu a'i harwain mewn unrhyw ffordd y gallaf.

Mae fy mam yn ofalgar iawn ac mae hi'n fy ngharu i yn fawr iawn. Mae'r tad hefyd yn gariadus iawn ac mae'n weithgar iawn. Mae fy mrawd yn fyfyriwr deallus ac yn gwneud yn dda mewn astudiaethau. Mae holl aelodau fy nheulu yn hyfryd iawn, sy'n fy ngharu'n fawr. Mae gen i barch a chariad mawr tuag ato yn fy nghalon hefyd.

Cyfieithwch y testun cyflwyno Teulu uchod i Dwrceg.

Cân Aelodau'r Teulu

Geiriau Am Aelodau'r Teulu 

Mam, dad, mam, dad

Mam, dad, mam, dad

 

Brawd, chwaer, brawd, chwaer

Brawd, chwaer, brawd, chwaer

 

Nain, taid, nain, taid

Nain, taid, nain, taid

 

Rwy'n caru fy nheulu ... Rwy'n caru fy nheulu, o ie, ie, dwi'n gwneud.

Rwy'n caru fy nheulu ... Rwy'n caru fy nheulu, o ie, ie, mae'n wir.

Rydym wedi dod i ddiwedd ein teulu Saesneg, brawddegau cyflwyno teulu, perthnasau a thestunau sampl a brawddegau sy'n gysylltiedig â hwy. Gobeithio ei fod yn ddefnyddiol. Diolch am eich sylw.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
 1. chenol yn dweud

  Saesneg fy nheulu fy nheulu
  Dwi angen mwy o frawddegau enghreifftiol am gyflwyno teulu yn saesneg, allwch chi fy helpu os gwelwch yn dda?

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.