Chwaraeon Seisnig, Chwaraeon Seisnig

1

Helo ffrindiau, yn y wers Saesneg hon, fe welwn frawddegau enghreifftiol am chwaraeon Saesneg, canghennau chwaraeon Saesneg a changhennau chwaraeon. Byddwn hefyd yn cynnwys enghreifftiau o ddeialogau a thestunau am offer chwaraeon yn Saesneg a chwaraeon yn Saesneg.

Mewn Saesneg sgyrsiol achlysurol, wrth siarad am eich hobïau neu mewn Saesneg Proffesiynol os oes gennych ddiddordeb mewn chwaraeon, chwaraeon saesneg Gallwch chi ddefnyddio'r pwnc yn aml. Rhestr geirfa chwaraeon Saesneg, Testunau sampl canghennau chwaraeon Saesneg gallwch ddod o hyd iddo yma.

ingilizce sporlar - ingilizce futbol oynamak
Pêl-droed Lloegr – Football
ingilizce sporlar - ingilizce basketbol oynamak
Pêl-fasged Saesneg - Pêl-fasged
ingilizce sporlar - ingilizce tenis oynamak
Tenis Saesneg - Tenis

Wrth symud ymlaen at y pwnc o chwaraeon yn Saesneg, gallwch yn gyntaf ddod o hyd i gategorïau rhai chwaraeon yn ôl eu canghennau isod. Yn gyntaf oll, gallwch chi gofio'r categorïau hyn yn drylwyr ac yna gallwch chi ddarllen y geiriau sy'n gysylltiedig â changhennau chwaraeon.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Chwaraeon Seisnig

Chwaraeon: Chwaraeon

Athletau: Athletics

Aikido: Aikido

Sglefrio Iâ Artistig: Sglefrio Iâ Artistig

saethyddiaeth: saethyddiaeth

Badminton: Badminton

Neidio Sylfaen

Pêl fas: Baseball

Neidio bynji: Neidio â Rhaff ar y Traed

Pêl-fasged: Basketball

biliards: Billiards

bowlio: bowlio

paffio: bocsio

Rasio Ceir: Rasio Ceir

Deifio ogof: Cave Deifio

canŵio: canŵio

ogofa: ogofa

Beicio: Beicio

Neidio Clogwyn: Cliff Jumping

dartiau: darts

deifio: deifio

Motocrós dull rhydd: Motocross dull rhydd

Pêl-droed: Football

Ffitrwydd: Fitness

Ffensio: Fencing

Dringo am Ddim: Dringo Am Ddim

Lliffyrddio: Artiffisial Surf

Hedfan: Hedfan Hydro

Golff: Golff

Gymnasteg: Gymnastics

Pêl law: Handball

Gleidio Crog: Hedfan Adain Delta

High-Lining: Cerdded ar Tightrope

hoci: hoci

Rasio Ceffylau: Horse Racing

Dringo iâ: Ice Climbing

Sgïo Jet: Cychod dŵr

jiwdo: Judo

Loncian: Rhedeg

caiacio: canŵio

Karate: Karate

Syrffio Barcud: Kitesurfing

Kung Fu: Kung Fu

Motocross: Rasio Beiciau Modur Oddi ar y Ffordd

Rasio Beiciau Modur: Rasio Beiciau Modur

Beicio Mynydd: Mountain Beicio Chwaraeon

mynydda: mountaineering

Paragleidio: Paragleidio

Parkour: Parkour Chwaraeon

polo: polo

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

rhwyfo: rhwyfo

Chwaraeon Marchogaeth: Gyrru Chwaraeon

Dringo Creigiau: Rock Climbing

rygbi: Rugby

syrffio: syrffio

Hwylio: Sailing

Barcuta Tywod: Sandboarding gyda Barcudiaid

Sgwba-blymio: Deifio

sgïo: Skiing

Eirfyrddio: Eirafyrddio

Sgrialu: Skateboarding

SkyDiving: Parasiwt am Ddim

Barcuta Eira: Kite Skiing

nofio: Swimming

Tenis Bwrdd: Tenis Bwrdd

Taekwondo: Taekwondo

Tenis: Tennis

Pêl-foli: Volleyball

Sgïo Dwr: Water Skiing

Siwt Adain: Hedfan am Ddim, Cwympo (Dillad)

Codi Pwysau: Codi Pwysau

Tonfyrddio: Sgïo Dwr

hwylfyrddio: hwylfyrddio

Rafftio Dŵr Gwyn: Rafftio Dŵr Pefriog

reslo: reslo

Reslo Olew: Reslo Olew

Pêl Ddŵr: Water Ball

Sorbio: Y Chwaraeon o Rolio mewn Balwnau

Mathau o Chwaraeon yn Saesneg

 • Chwaraeon unigol (Chwaraeon unigol): nofio, reslo (reslo)…
 • Chwaraeon tîm (Chwaraeon tîm): pêl-droed (pêl-droed), pêl-foli (pêl-foli)…
 • chwaraeon dan do (Chwaraeon dan do): bowlio (bowio), bocsio (bocsio)…
 • Chwaraeon awyr agored (Chwaraeon awyr agored): syrffio (syrffio), heicio (merlota) …
 • Chwaraeon peryglus (Chwaraeon eithafol): rafftio, dringo…

Offer Chwaraeon Saesneg

Gallwch ddod o hyd i'r offer chwaraeon a ddefnyddir amlaf yn y rhestr isod. Byddwch yn hawdd defnyddio'r geiriau hyn mewn brawddegau wrth siarad am ganghennau chwaraeon a'u cofio. Ar gyfer hyn, gallwch chi ysgrifennu'r geiriau hyn yn y mannau rydych chi'n eu hadnabod yn ôl y papurau nodiadau bach y mae angen i chi eu gwneud a'u hongian a gallwch chi wneud ymarferion ysgrifennu gyda pharagraffau byr. Gallwch hefyd recordio'ch sgyrsiau ar eich ffôn a'u hadolygu'n ddiweddarach i gywiro'ch ynganiad.

arrow  ok

pêl      top

fatio      ystlum pêl fas

bwa    hoyw

beic beic

pad penelin      breichiau

menig menig

gogls           sbectol

helmed            helmed

cylch   pota

sglefrynnau iâ       sglefrio iâ

padiau pen-glin       pad pen-glin

raced roced

sglefrio rholer     sglefrio

gwennol wennol    pêl bedminton

snorkelu           snorkel

surfboard       bwrdd syrffio

Swimsuit         Mai

hyfforddwyr           sneakers

pwysau          pwysau

Chwaraeon Eithafol yn Seiliedig ar Weithredu yn Saesneg

Ddaear:

Sgrialu, Motocross, FMX, Beicio Mynydd, Ogofa, Dringo Creigiau, Dringo am Ddim, Mynydda, Parkour, Barcuta tywod, Sorbio

Dŵr:

Syrffio, Sgïo Dwr, Tonfyrddio, Syrffio Barcud, Hwylfyrddio, Deifio ogofâu, Lliffyrddio, Caiacio, Neidio ar y Clogwyn, Blymio Sgwba, Rafftio Dŵr Gwyn, Sgïo Jet, Hedfyrddio

Eira a Rhew:

Eirafyrddio, Sgïo, Dringo iâ, Barcuta Eira

Awyr:

Neidio Sylfaen, Blymio o'r Awyr, Siwt Adenydd, Neidio Bynji, Llinell Uchel, Gleidio Crog, Paragleidio

Rhai Cysyniadau Cysylltiedig â Chwaraeon yn Saesneg

athletwr - person sydd wedi'i hyfforddi mewn chwaraeon neu sy'n chwarae chwaraeon yn dda iawn

(person sydd wedi'i hyfforddi mewn camp neu sy'n gwneud y gamp honno'n dda iawn, athletwr)

Lionel Messi yw fy hoff athletwr.

capten – chwaraewr sydd wedi’i ddewis i arwain ei dîm

(person a ddewiswyd i arwain ei dîm, capten)

pencampwr – rhywun neu dîm sydd wedi ennill cystadleuaeth

(person neu dîm yn ennill cystadleuaeth)

Wythnos nesaf, mae ein tîm yn chwarae tîm y bencampwriaeth. Gobeithio ein bod ni'n gwneud yn dda!

pencampwriaeth - y gêm olaf mewn cyfres sy'n penderfynu pwy yw'r pencampwr

(i'r pencampwr, y gêm olaf lle mae'r pencampwr yn benderfynol.)

Roedd gêm y bencampwriaeth yn gyffrous iawn!

playoffs – cyfres o gemau a chwaraeir ar ddiwedd y tymor arferol i bennu’r pencampwr

(playoff, cyfres o gemau a wnaed i benderfynu ar y pencampwr ar ddiwedd y tymor)

Eleni, bydd y ddau dîm yn wynebu ei gilydd eto yn y gemau ail gyfle.

gwylwyr – pobl sy'n mynychu digwyddiad chwaraeon i'w wylio

(gwyliwr, pobl sy'n mynychu digwyddiad chwaraeon i'w gwylio)

Roedd y gwylwyr yn y gêm yn frwd iawn dros chwarae'r tîm.

stadiwm – adeilad mawr lle mae rhai digwyddiadau chwaraeon yn cael eu chwarae

(stadiwm, ardal fawr lle mae rhai chwaraeon yn cael eu chwarae)

Ymadroddion Perthynol i Chwaraeon Seisnig

 • Rwyf am fod yn ohebydd chwaraeon. / Dw i eisiau bod yn ohebydd chwaraeon.
 • Mae athletau yn rhan bwysig o fywyd ysgol. / Mae athletau yn rhan bwysig o fywyd ysgol.
 • Dywedodd Tom fod ganddo ddiddordeb mawr mewn saethyddiaeth. / Dywedodd Tom ei fod yn hoff iawn o saethyddiaeth.
 • Rydyn ni'n chwarae badminton ar ddydd Mawrth. / Rydyn ni'n chwarae badminton ar ddydd Mawrth.
 • Mae angen mitt a bat i chwarae pêl fas. / I chwarae pêl fas, mae angen menig pêl fas a bat pêl fas.
 • Gallaf chwarae pêl-fasged, ond ni allaf chwarae pêl-droed. / Gallaf chwarae pêl-fasged, ond nid pêl-droed.
 • Byddwn yn chwarae bowlio dydd Iau. / Byddwn yn chwarae bowlio dydd Iau.
 • Mae Mary a Tom yn chwarae biliards yn aml. / Mae Mary a Tom yn chwarae pŵl yn aml.
 • Mae angen dau feitr arnoch chi a gard pen bocsio i focsio. / I baffio, mae angen dwy fenig a helmed.
 • Nid yw Tom yn gwybod llawer am rasio ceir. / Nid yw Tom yn gwybod llawer am rasio ceir.
 • Mae'n dda am blymio ogof. / Mae'n dda am blymio ogof.
 • Mae canŵio wedi dod yn boblogaidd yn Antalya yn ddiweddar. / Mae canŵio wedi dod yn boblogaidd yn Antalya yn ddiweddar.
 • Dringo i'r mynydd ac ogofa yw fy hoff hobïau. / Dringo mynyddoedd ac ogofa yw fy hoff hobïau.
 • Tra roeddwn i'n beicio, dechreuodd y glaw. / Dechreuodd hi fwrw glaw tra roeddwn i'n reidio fy meic
 • Mae canŵio yn haws na neidio o glogwyni. / Mae canŵio yn haws na neidio oddi ar glogwyn.
 • Mae'n dda am ddeifio. / Mae'n dda am ddeifio.
 • Tynnodd Marta y dartiau allan o'r bwrdd. / Tynnodd Marta y dartiau oddi ar y bwrdd.
 • Rydych chi'n mynd i ddechrau eich gyrfa motocrós dull rhydd heddiw. / Dechreuwch eich gyrfa motocrós dull rhydd heddiw.
 • Mewn pêl-droed, mae gan bob tîm gôl-geidwad. / Mewn pêl-droed, mae gan bob tîm gôl-geidwad.
 • Mae'n arbenigwr ffitrwydd. / Mae'n arbenigwr ffurf.
 • Mae’r cyn-bencampwr cleddyfa Olympaidd Pál Schmitt wedi’i ethol yn Llywydd Hwngari.
 • Mae’r cyn-bencampwr cleddyfa Olympaidd Pál Schmitt yn cael ei ethol yn Llywydd Hwngari.
 • Mae hwylfyrddio yn well na deifio o'r awyr. / Mae hwylfyrddio yn well na phlymio o'r awyr.
 • Mae hi'n chwaraewr pêl-law enwog iawn. / Mae'n chwaraewr pêl-law enwog iawn.
 • Gall Hermann godi pwysau. / Gall Hermann godi pwysau.
 • Maen nhw'n chwarae golff. / Maen nhw'n chwarae golff.
 • Tenis yw hoff gamp Lisa. / Tenis yw hoff gamp Lisa.
 • Reslo olew yw ein camp genedlaethol. / Reslo olew yw ein camp genedlaethol.
 • Mae fy nhad wrth ei fodd yn marchogaeth ceffylau. / Mae fy nhad wrth ei fodd yn marchogaeth ceffylau.
 • Mewn hoci iâ, mae gan bob tîm chwe chwaraewr. / Mewn hoci iâ, mae gan bob tîm chwe chwaraewr.
 • Dw i'n hoffi chwarae tennis bwrdd. / Dw i'n hoffi chwarae tennis bwrdd.
 • Mae fy merch yn mynd i gwrs tae-kwon-do. / Mae fy merch yn cymryd cwrs taekwondo.
 • Mae syrffio yn gyffrous iawn. / Mae syrffio mor gyffrous.
 • Mae'n gas gen i sgïo. / Mae'n gas gen i sgïo.
 • Mewn pêl-foli, pan fydd y bêl yn cyffwrdd â chae eich gwrthwynebydd, rydych chi'n cael sgôr. Mewn pêl-foli, rydych chi'n sgorio pwynt pan fydd y bêl yn cyffwrdd â chwrt y tîm arall.

Cwestiynau Chwaraeon Saesneg

Faint yw'r tocynnau?

Faint yw'r tocynnau?

Pwy sy'n chwarae heddiw?

Pwy sy'n chwarae heddiw?

Pwy sy'n ennill?

Pwy sy'n ennill?

Beth yw'r sgôr?

Beth yw'r sgôr?

Faint o amser sydd ar ôl yn y gêm?

Faint o amser sydd ar ôl yn y gêm?

Ym mha hanner rydyn ni?

Ym mha hanner rydyn ni?

Ydych chi'n meddwl mai gêm gyfartal fydd y gêm hon?

Ydych chi'n meddwl mai gêm gyfartal fydd y gêm hon?

Ydych chi'n meddwl y bydd y tîm hwn yn mynd i'r rowndiau terfynol?

Ydych chi'n meddwl y bydd y tîm hwn yn mynd i'r rowndiau terfynol?

Ydych chi'n meddwl y bydd eich tîm yn cael ei ddiswyddo / dyrchafu eleni? (Cyf: Pêl-droed)

Ydych chi'n meddwl y bydd eich tîm yn cael ei ddiswyddo / dyrchafu eleni? (Cyf: Pêl-droed)

Beth yw eich anfantais? (Cyf: Golff.)

Beth yw eich anfantais? (Cyfeirnod: Golff.)

Deialog ar Chwaraeon yn Saesneg

Mr. Smith: Rydw i wedi bod yn meddwl am gyfnewid ein tocynnau pêl-droed. Yn lle mynd i gêm dydd Gwener, dwi'n meddwl dylen ni fynd dydd Sadwrn. Yna, gallai John a'i ffrind Mark ddod gyda ni oherwydd ni fyddent yn cael ysgol y diwrnod wedyn. Beth yw eich barn chi?
Mrs Smith: Rwy'n meddwl bod hynny'n syniad gwych. Doeddwn i ddim wir yn hoffi'r syniad o gadw John allan o'r ysgol dim ond i gyrraedd gêm bêl-droed.
Mr. Smith: gwn. Felly, a fyddwn ni'n eu cyfnewid?
Mrs Smith: Wel, yn gyntaf, gadewch i mi wirio gyda rhieni Mark i weld a yw'n rhydd ddydd Sadwrn.
Mr. Smith: Iawn, ewch amdani!
Mrs Smith: (Deialu'r ffôn)
Helo Mark. Joan, Joan Smith, mam John ydy hi. Roeddwn i'n meddwl tybed ydych chi'n rhydd dydd Sadwrn yma? Ac os ydych chi, hoffech chi ddod i'r gêm gyda ni?
Mark: Ydw, rydw i'n rhydd a byddwn i wrth fy modd, ond bydd yn rhaid i mi wirio gyda fy rhieni.
(Saib)
Ydyn, maen nhw'n dweud ei fod yn iawn. Allai fynd. A allech chi roi lifft i mi serch hynny?
Mrs Smith: Mae hynny'n wych! Bydd John yn falch, ac wrth gwrs fe allwn ni eich codi chi. Sut mae 2pm yn swnio?
Mark: Swnio'n wych. Byddaf yn edrych ymlaen ato.
Mrs Smith: Wel, fe welwn ni chi ddydd Sadwrn a bydd John yn eich gweld yn yr ysgol yfory.
Mark: Iawn, diolch Mrs. Smith. Ni allaf aros!
Mrs Smith: Iawn Mark, fe welwn ni chi wedyn. Cael noson dda, rhowch fy nghofion i'ch mam a'ch tad.
(Yn hongian y ffôn)
Mr. Smith: Felly, a yw'n dod?
Mrs Smith: oes. Gadewch i ni fynd i newid y tocynnau dydd Gwener hynny.

Testun Sampl Chwaraeon Saesneg 1

Saesneg

Mae Gemau Olympaidd Llundain bron yma!

Yn y bennod olaf hon cawn glywed eto gan y dyn cyflymaf yn y byd, Usain Bolt.

Mae Usain yn dod o Jamaica ac yn dal record y byd am y 100m, gydag amser o 9.58 eiliad.

Yn y Gemau Olympaidd diwethaf yn Beijing, enillodd Usain dair medal aur.

yn Nhwrceg

Mae Gemau Olympaidd Llundain bron yma! Yn y bennod olaf hon, cawn glywed eto gan y dyn cyflymaf yn y byd, Usain Bolt. Mae Usain yn Jamaica ac yn dal record y byd yn y 9,58 metr gyda 100 eiliad. Yn y Gemau Olympaidd diwethaf yn Beijing, enillodd Usain dair medal aur.

Testun Sampl Chwaraeon Saesneg 2

Saesneg

Diffinnir chwaraeon fel ymdrech gorfforol neu feddyliol gan unigolion ac maent wedi ymrwymo i gynnal ffitrwydd corfforol neu feddyliol. Mae yna lawer o fathau o ymarfer corff y gellir eu hymarfer fel arfer iach, megis cerdded, marchogaeth, Nofio, neu athletau, ac mae gan y chwaraeon hyn lawer o fanteision ar y corff dynol a meddwl. Mae Chwaraeon yn gwneud y corff yn ddelfrydol, yn gyson, ac yn iach, fel y mae yn ei gryfhau, ac yn ymladd yn erbyn gordewdra. Atal llawer o afiechydon, gan gynnwys: Gordewdra, sy'n achosi clefydau eraill, megis: Clefyd cartilag diabetig, diabetes a phwysedd gwaed uchel.

yn Nhwrceg

Diffinnir chwaraeon fel ymdrech gorfforol neu feddyliol gan unigolion ac mae wedi ymrwymo i gynnal ffitrwydd corfforol neu feddyliol. Mae yna lawer o fathau o ymarfer corff y gellir eu hymarfer fel arfer iach, megis cerdded, marchogaeth, nofio neu athletau, ac mae gan y chwaraeon hyn lawer o fanteision ar y corff dynol a'r meddwl. Mae chwaraeon yn gwneud y corff yn ddelfrydol, yn gyson ac yn iach, gan ei fod yn ei gryfhau ac yn ymladd gordewdra. Atal llawer o afiechydon, gan gynnwys: Gordewdra, sy'n achosi clefydau eraill, er enghraifft: Clefyd cartilag diabetig, diabetes a phwysedd gwaed uchel.

Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i ddysgu Saesneg am chwaraeon, fel gydag unrhyw bwnc arall. Yn gyntaf oll, os ydych chi'n datblygu dull astudio ar eich pen eich hun i ddysgu Saesneg, dylech chi ddechrau trwy gofio'r geiriau. Mae hyn yn cynnwys geiriau sy'n berthnasol i ba bynnag bwnc rydych chi'n ei astudio. Yna cymerwch ofal i ddefnyddio'r geiriau hyn mewn brawddegau syml mewn brawddegau. Mae tua 508 miliwn o boblogaeth y byd yn siarad Saesneg. Saesneg yw iaith lafar gyffredin y byd heddiw. Am y rheswm hwn, p'un a ydych chi'n ystyried dysgu Saesneg fel academaidd, Saesneg proffesiynol neu fel hobi yn unig, dylech bendant wneud ymchwil fanwl a phennu'r dulliau dysgu. Mae Saesneg hefyd yn dod â llawer o gyfleoedd newydd i chi. Un o'r cwestiynau a ofynnir ym mron pob cyfweliad swydd heddiw yw Ydych chi'n siarad Saesneg? yw'r cwestiwn.

Awgrymiadau ar gyfer Dysgu Saesneg

Er mwyn dysgu Saesneg, yn gyntaf gallwch chi gael cefnogaeth gan gyfresi teledu a ffilmiau tramor. Yn benodol, gallwch ddod yn gyfarwydd â'r glust trwy wylio ffilmiau sy'n defnyddio'r strwythur iaith yn eithaf da. Wrth i’ch ynganu, deall a chlust wella, ni fydd angen is-deitlau arnoch ar ôl ychydig. Yn gyntaf oll, dylech benderfynu ym mha faes y byddwch chi'n dysgu defnyddio Saesneg. P'un a yw'n astudiaeth Saesneg gyffredinol, Saesneg busnes neu Saesneg academaidd, mae angen i chi benderfynu beth sydd ei angen arnoch chi.

Gallwch hefyd bennu eich arddull dysgu yn yr un modd. Pa un ydych chi, un o'r rhai sy'n gwrando ar y wers yn y dosbarth neu un o'r rhai sy'n dysgu trwy weithio gartref yn nes ymlaen? Unwaith y byddwch wedi nodi hyn, gallwch ganolbwyntio ar waith gweledol, clywedol neu lafar.

Rydym wedi dod i ddiwedd ein gwers chwaraeon Saesneg, rydym yn gobeithio ei fod yn ddefnyddiol. Diolch am eich sylw.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
 1. llaw yn dweud

  Mae'r enghreifftiau brawddegau yr ydych wedi'u rhoi am ganghennau chwaraeon Lloegr a chwaraeon Lloegr yn eithaf esboniadol. Rydym yn diolch i chi.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.