SEFYDLIADAU RHYNGWLADOL

0

SEFYDLIADAU RHYNGWLADOL

Beth yw Sefydliad Rhyngwladol?

Y wladwriaeth, gormes, grwpiau diddordeb a phroffesiynol, pleidiau gwleidyddol a safbwyntiau'r byd; yw'r undebau'n cael eu ffurfio gyda'i gilydd i gynyddu eu pŵer ac i sicrhau bod eu dymuniadau a'u gofynion yn cael eu derbyn gan actorion eraill fel actor mewn cysylltiadau rhyngwladol. Mae'r sefydliadau a'r strwythurau hyn yn cymryd yr ail le yn nimensiwn actorion cysylltiadau rhyngwladol.
Cymdeithasau a sefydlwyd yng Ngwlad Groeg hynafol ac sydd â rhai swyddogaethau ar bwyntiau crefyddol yw'r enghreifftiau cyntaf o drefniadaeth. Fodd bynnag, daeth sefydlu'r sefydliadau rhyngwladol cyfredol ar yr agenda ar ôl Rhyfeloedd Napoleon. Ar ddiwedd y rhyfel, cychwynnodd yr 1815 gyda Chomisiwn Afon Rhein a sefydlwyd gan Gyngres Fienna. Heddiw mae yna oddeutu sefydliadau 400.
Dosbarthiad Sefydliadau Rhyngwladol
Sefydliadau rhyngwladol; fe'i dosbarthir yn ôl undeb (cyffredinol, rhanbarthol), swyddogaeth (diwylliannol, gwyddonol, milwrol, gwleidyddol, iechyd, economi) ac awdurdod (rhyngwladol, rhyngwladol).

Strwythur Sefydliadau Rhyngwladol

Mewn sefydliadau rhyngwladol; Mae rhai nodweddion y dylai fod gan sefydliadau. Beirniadu o'r nodweddion hyn; ar y lefel fwyaf sylfaenol dylai fod â phwrpas cyffredin o leiaf tair talaith. Rhaid i'r aelodaeth fod yn unigol neu'n gyfunol gyda'r hawl i grant o dair gwlad o leiaf. Erthygl arall ddylai fod y cytundeb sefydlu, strwythur ffurfiol lle gall aelodau ddewis y cyrff llywodraethu a'r swyddogion yn systematig. Fodd bynnag, ni ddylai pob gwas sifil berthyn i unigolion o'r un cenedligrwydd fwy nag amser penodol. O ran y gyllideb, dylai o leiaf dair talaith gymryd rhan lawn. Ac ni ddylid gyrru elw. Pwynt arall y dylai sefydliad rhyngwladol ei gael yw gallu mynegi pwnc ar yr agenda yn glir.
Er bod sefydliadau rhyngwladol yn wahanol i wladwriaethau, mae rhai pwyntiau sy'n egluro'r gwahaniaeth hwn. e.e. nid oes unrhyw gymuned ddynol sy'n gwbl gymwys ac sydd â bond cenedlaethol. Mae mater arall yn ymwneud â threfn sefydliadau rhyngwladol. Nid oes awdurdod i orfodi unrhyw un i gydymffurfio â'r penderfyniadau hyn.
Ar y llaw arall, mae sefydliadau rhyngwladol yn dod i'r amlwg wrth ddatgan ewyllys yr aelod-wladwriaethau. Mae pwynt arall am sefydliadau yn gysylltiedig â phersonoliaeth gyfreithiol sefydliadau. Mae personoliaeth gyfreithiol sefydliad rhyngwladol yn gyfyngedig at ddiben y sefydliad.

Aelodaeth i Sefydliadau Rhyngwladol

Mae aelodaeth yn digwydd mewn dwy ffordd. Y cyntaf yw bod y taleithiau sydd wedi llofnodi'r sefydliad a chytundeb y sefydliad yn cael eu galw'n aelodau sefydlu neu'n brif aelodau. Yr ail yw esgyniad diweddarach aelod-wladwriaethau fel aelod-wladwriaethau.
Un o'r egwyddorion sylfaenol mewn sefydliadau rhyngwladol yw eu bod yn seiliedig ar yr egwyddor bod yr aelod-wladwriaethau'n gyfartal. Fodd bynnag, yn groes i'r sefyllfa hon, gall pleidleisiau'r aelod sefydlu neu rai aelod-wladwriaethau rwystro'r broses benderfynu. Ar yr un pryd, gall derbyn i aelodaeth, tynnu'n ôl a thynnu'n ôl o sefydliadau newid a bod yn wahanol mewn sefydliadau. Yn gyffredinol, mae mynediad ar ffurf adolygu a derbyn ceisiadau gan wledydd sy'n ymgeisio sy'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer aelodaeth.
Pwynt arall yw nad oes unrhyw amod i fod yn aelod o'r sefydliad hwnnw er mwyn cymryd rhan yng ngwaith y sefydliad. Hynny yw, gallant ddweud eu dweud mewn statws arsylwr. Heddiw, mae aelodaeth mewn sefydliadau rhyngwladol yn cael ei ystyried yn welliant mewn diogelwch, economaidd a chydweithrediad i lawer o daleithiau. yn achos gwladwriaethau cryf, ystyrir y sefyllfa hon fel cyfle i gydgrynhoi eu pŵer.

SEFYDLIADAU RHYNGWLADOL

Rhennir sefydliadau yn rhyngwladol ac yn rhanbarthol. Os oes angen ichi edrych ar rai ohonynt;
Undeb Affrica (PA)
Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE)
Sefydliad yr Unol Daleithiau (OAS)
Cymuned Economaidd Gwledydd yr Andes
Canolfan Hawliau Dynol Asiaidd
Banc Datblygu Asiaidd
Cydweithrediad Economaidd Asia a'r Môr Tawel (APEC)
Cymuned Economaidd Ewrasiaidd (EURASEC)
Sefydliad Patent Ewrasiaidd (EAPO)
Yr Undeb Ewropeaidd
Cyngor Ewrop (COE)
Sefydliad Patentau Ewrop (EPI)
Cymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol (CIS)
Mudiad Gwledydd Heb Aliniad (NAM)
Cyngor Gwladwriaethau Môr y Baltig (CBSS)
Cymuned Economaidd Gwledydd Gorllewin Affrica (ECOWAS)
Undeb Gorllewin Ewrop (WEU)
Cenhedloedd Unedig
Cyngor Cydweithrediad Rhanbarthol
CERN (Sefydliad Ymchwil Niwclear Ewropeaidd)
Cymuned Gwledydd Dwyrain Affrica (EAC)
Marchnad Gyffredin Dwyrain a Chanol Affrica (COMESA)
Cymdeithas Cadwraeth y Byd (IUCN)
Llys Cyflafareddu Parhaol (PCA)
Sefydliad Tollau'r Byd (DGO)
Sefydliad Masnach y Byd (WTO)
Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad Economaidd (ECO)
G20
G3
Bloc G4
Cenhedloedd G4
G77
G8
Wyth Gwlad sy'n Datblygu (D-8)
Sefydliad Bwyd ac Amaeth (FAO)
Partneriaethau Cyhoeddus-Preifat Byd-eang (GPPP)
GUAM
Undeb Tollau De Affrica (SACC)
Cymuned Datblygu De Affrica (SADC)
Cymuned Cenhedloedd De America (CSN)
Undeb Cenhedloedd De America (UNASUR)
Sefydliad Cydweithrediad Rhanbarthol De Asia (SAARC)
Cyd-raglen Amgylchedd De Asia (SACEP)
Marchnad Gyffredin y De (MERCOSUR)
Comisiwn Geowyddoniaeth De Môr Tawel (SOPAC)
Cymdeithas Gwledydd De-ddwyrain Asia (ASEAN)
Proses Cydweithredu De-ddwyrain Ewrop (SEECP)
Canolfan Cydweithrediad Diogelwch (RACVIAC)
Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)
Trefniadaeth Cydweithrediad Islamaidd (OIC)
Trefniadaeth Cydweithrediad Economaidd y Môr Du (BSEC)
Undeb Gwladwriaethau Caribïaidd (KDB)
Cyngor Cydweithrediad Gwledydd Arabaidd y Gwlff (GCC)
Cytundeb Masnach Rydd Gwledydd Gogledd America (NAFTA)
Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd (NATO)
Cymuned America Ladin a Gwladwriaethau Caribïaidd (CELAC)
Sefydliad ar gyfer Gwahardd Cynhwysfawr Profion Niwclear (CTBTO)
Asiantaeth Ynni Niwclear (NEA)
Cymuned Economaidd Gwladwriaethau Canol Affrica (CEEAC-ECCAS)
System Integreiddio Canol America (SICA)
Cytundeb Masnach Gwledydd Ynysoedd y Môr Tawel (PICTA)
Cytundeb Cysylltiadau Economaidd Agos Gwledydd Ynysoedd y Môr Tawel (PACER)
Cyngor Sefydliadau Rhanbarthol Ynysoedd y Môr Tawel (CROP)
Sefydliad y Gwledydd sy'n Allforio Petroliwm (OPEC)
Cymuned Gwledydd Siarad Portiwgaleg (CPLP)
Comisiwn Canolfan Forwrol y Rhein (CCNR)
Sefydliad Cydweithrediad Shanghai (SCO)
Cyngres Brawdoliaeth a Chydweithrediad Cyfeillgarwch Gwladwriaeth a Chymunedau Twrci
Cyngor Cydweithrediad Gwledydd Siarad Tyrcig (Cyngor Twrci)
Sefydliad Rhyngwladol Diwylliant Twrcaidd (Türksoy)
Amnest Rhyngwladol (AI),
Swyddfa Ryngwladol Pwysau a Mesurau (BIPM)
Cymdeithas Rheilffyrdd Rhyngwladol (UIC)
Cronfa Ariannol Ryngwladol (IMF)
Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Mesurau Cyfreithiol (OIML)
Mae sefydliadau fel y Cyngor Olewydd Rhyngwladol (IOC) ymhlith y sefydliadau rhyngwladol a rhanbarthol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.