Mwgwd cartref sy'n troi gwallt gwyn yn lliw naturiol

0

Ar wahân i henaint, gall gwallt gannu am lawer o resymau fel anghydbwysedd hormonau, hyperthyroidiaeth, diffyg maeth, diffyg maetholion, sychwr, llifyn a chemegau. Mae'r cemegau hyn yn niweidio'r gwallt, yn ei gwneud yn edrych yn sych ac yn ddiflas.
Mae'n bosibl datrys y broblem hon gydag olew cnau coco a lemwn.
deunyddiau
Sudd lemwn llwy fwrdd 3
Olew cnau coco
Sut mae'n cael ei wneud?
Cymysgwch y sudd lemwn yn drylwyr gyda'r olew. Cynyddu faint o olew cnau coco yn ôl hyd eich gwallt. Rhwbiwch eich gwallt a'ch tylino. Rinsiwch a siampŵ ar ôl oriau 1. Gwnewch gais 1 unwaith yr wythnos.
Gallwch hefyd ychwanegu olew castor a dŵr cynnes i'r gymysgedd i gael gwared â dandruff.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.