BUDD-DALIADAU AC EFFEITHIAU OCHR YMGEISYDD

0

BETH YW'R YMGEISYDD?
Fe'i defnyddiwyd yn yr hen amser i amddiffyn cig a chynhyrchion llai gwydn tebyg. Mae gan de mynydd rai enwau fel almonau. Mae yna wahanol fathau o 450. Saets gwyrdd, saets gwyllt, saets affwysol, saets verbena yw'r prif rywogaethau ymhlith y rhywogaethau hyn. Mae'n tyfu ar ei ben ei hun ar arfordiroedd Môr y Canoldir. 30 - Mae 70 yn blanhigyn llwyd centimetr sy'n chwarae'n agos at wyrdd.

BUDD-DALIADAU YMGEISYDD

- Mae ganddo briodweddau gwrthocsidiol a gwrthfiotig.
- Yn lleddfu anemia ac yn cael ei ddefnyddio i gryfhau ar ôl y clefyd.
- Pwysig i iechyd deintyddol.
- Mae tonsiliau, chwyddo, tonsiliau, ceg, gwddf yn lleddfu llid.
- Rheoleiddiwr cwsg.
- Mae ganddo briodweddau gwrthocsidiol cryf.
- Yn cryfhau'r corff.
- Fe'i defnyddir ar gyfer trin ffyngau ar y croen.
- Yn lleihau'r risg o drawiad ar y galon.
- Mae ganddo'r nodwedd o leddfu nwyon stumog a berfeddol.
- Yn lleddfu cyfog.
- Mae'n rheoleiddio'r system dreulio ac yn cyflymu cylchrediad y gwaed.
- Yn lleddfu asthma a broncitis.
- Fe'i defnyddir ar gyfer trin toriadau a chlwyfau.
- Mae ganddo ymddangosiad disglair wrth oedi heneiddio.
- Mae'n dda ar gyfer iselder.
- Mae'n dda i Alzehimer.
- Mae'n dda ar gyfer diabetes a cholesterol.
- Yn lleihau chwysu nos.
- Yn gostwng pwysedd gwaed.
- Yn lleddfu anorecsia.
- Mae'n ysgogi cyhyrau'r groth mewn menywod ond yn lleddfu problemau menopos.
- Mae'n cael gwared ar anghysuron y deintgig a'r tafod.
- Fe'i defnyddir i gael gwared ar y ffyngau ar y croen.
- Ac yn cael ei ddefnyddio i dynnu clwyfau ar y corff.
- Whitens dannedd ac yn cryfhau.
- Saethwr tocsin ac yn lleddfu llid y groth.
- Glanhawr yr ysgyfaint a'r sinws.

EFFEITHIAU OCHR YMGEISYDD

- Ni ddylai mamau sy'n bwydo ar y fron ddefnyddio oherwydd effaith lleihau secretiad llaeth y fron.
- Ni ddylai pobl â phwysedd gwaed uchel fwyta mwy na chwpan 1.
- Ni ddylid yfed 3 yn fwy na chwpan y dydd.
- Mewn rhai achosion yn ystod beichiogrwydd gall gynyddu'r risg o gamesgoriad.
- Mae ganddo effeithiau cynyddol pwysedd gwaed.
- Heb ei argymell ar gyfer plant ifanc.
- Gall leihau cyfrif sberm.
- Gall achosi alergedd.
- Gall epilepsi sbarduno trawiadau.
- Gall achosi crychguriadau'r galon.
DULLIAU DEFNYDDIO YMGEISYDD
Gargle, te, tonig, finegr, fel ffurflenni defnydd.
Mae buddion saets wedi cael eu darganfod fwyfwy o'r gorffennol i'r presennol. Galwyd Sage, sy'n cynnwys llawer o elfennau, yn "y panacea" yn y cyfnod canoloesol. Roedd hyd yn oed pobl sy'n byw yn y canol oesoedd yn tyfu saets yn eu gerddi. Bryd hynny, er ei fod wedi tyfu saets yn ei ardd, pe bai rhywun wedi marw, roedd datganiadau hyd yn oed fel “Sut y gall saets dyfu yn ei ardd?

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.