Beth yw Californium?

0

Beth yw Californium?

Mae Californium yn elfen fetelaidd ymbelydrol. Symbol Californium yw CF a'r rhif atomig yw 98. Cemegyn metelaidd ymbelydrol yw'r elfen California. Darganfuwyd yr elfen California gyntaf ar ôl ymchwil ym Mhrifysgol California, California. Cynhyrchwyd yr elfen gemegol Californium gan ïonau heliwm ar gyflymder uchel. Mae ganddo'r rhif atomig uchaf ar ôl wraniwm. Am y rhesymau hyn, mae gwerth ariannol y farchnad yn uchel iawn.

Ble mae'r elfen California?

Ar hyn o bryd dim ond talaith fawr 2 sy'n cynhyrchu'r elfen California. Dyma'r Unol Daleithiau a Rwsia. Cynhyrchir California yn Labordy Cenedlaethol Oak Ridge, labordy ymchwil gwyddoniaeth a thechnoleg amlbwrpas yn Tennessee, UDA. Yn Rwsia, mae cynhyrchu californiwm yn digwydd yn Sefydliad Ymchwil yr Adweithyddion Atomig.

Ble mae'r elfen California?

Defnyddir elfen ymbelydrol a chemegol California yn gyffredinol mewn gweithfeydd pŵer niwclear. Gellir ei gymhwyso fel allyrrydd niwtron mewn gweithfeydd pŵer niwclear. Mae'n elfen fetelaidd ddrud sylweddol oherwydd y ffaith mai dim ond gwneuthurwr 2 sydd yn y byd.

A yw Californium yn niweidiol i iechyd pobl

Mae Californium yn hynod niweidiol i iechyd pobl. Oherwydd ei fod yn sylwedd ymbelydrol gyda chymeriant y corff ac ymbelydredd yn y corff yn ogystal ag amharu ar system weithio celloedd gwaed ac yn atal datblygiad celloedd gwaed. Am y rhesymau hyn mae'n hynod niweidiol i iechyd pobl. Mae bod yn sylwedd ymbelydrol ynddo'i hun yn dangos bod elfen californiwm yn niweidiol i iechyd pobl. Er nad oes elfen gyffredin yn ein bywydau cyfredol, mae'n arferol ein bod yn aml yn gweld yr enw mewn rhai cyfnodolion technoleg a gwyddoniaeth.

Beth yw pris Californium

Mae Californium yn elfen a gynhyrchir ar ddiwedd prosesau anodd. Dim ond mewn planhigion mawr yn y wlad y cynhyrchir 2 mewn amodau caeedig iawn. Felly, mae'r pris yn uchel iawn. Mae ei bris cyfredol oddeutu 1 gram / Dollars 60.000.000. Mae'r ffigurau hyn yn niferoedd uchel iawn. Mae'n elfen ymbelydrol sy'n anodd ei chynhyrchu ac yn anodd ei phrynu.

Pam mae California mor werthfawr

Mae elfen ymbelydrol Califfornia yn gemegyn y gellir ei gynhyrchu o dan amodau anodd. Er mwyn cynhyrchu'r elfen hon, mae angen planhigion mawr mawr a ddiogelir gan ymbelydredd. Rheswm arall dros fod yn ddrud ac yn werthfawr yw ei fod yn cael ei gynhyrchu gyda micro gram.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.