LLEOEDD I YMWELD Â ESKİŞEHİR

0

LLEOEDD I YMWELD Â ESKISEHIR
Y tu hwnt i fod yn ddinas myfyrwyr, mae ganddi lawer o nodweddion hanesyddol a diwylliannol. Mae'n ddinas hawdd ei chyrraedd o sawl man yn ein gwlad.
Hanes Eskisehir
- Yn yr oesoedd hynafol a chanol; Cyfeirir ato fel Dorlaion mewn Groeg, Dorylaeum yn Lladin a Daravliya, Adruliya a Drusilya mewn ffynonellau Arabeg.
- Mae'n ddinas Phrygian fel croestoriad prif ffyrdd a chanolfan fasnachol enwog.
- Gelwir sylfaenydd y ddinas yn Doryleos o Eretria.
- Dywedir mai'r ddinas, a chwaraeodd ran bwysig yn y cyfnod Bysantaidd, oedd palas haf yr Ymerawdwr Justinian.
- 19. Mae'r ymchwiliadau a gynhaliwyd yn y 19eg ganrif yn dangos bod safle Sharhöyük yn perthyn i ddinas hynafol Dorylaion.
- chwarae rhan fawr yn amddiffyn Bysantaidd rhag y Seljuks.
- Ar ôl i'r Seljuks drechu Byzantium yn 1176, fe basiwyd i weinyddiaeth Seljuk.
- Yn ôl WM Ramsay, mae'n debyg bod adfeilion Dorylaion yn cael eu galw'n Eskişehir.
- Y pwynt anheddu cyntaf yn y rhanbarth yw Dorylain yn 6 km i'r gogledd.
- Arolygon yn ardal Eskişehir CC. Amcangyfrifir ei fod yn anheddiad yn seiliedig ar 3000.
- CC. Yn yr 2000s, yn ystod cyfnod yr Hethiad, roedd gan y rhaniad hwnnw nodweddion moeseg.
- Daeth Phrygians (1200'ler BC) i'r cyfnod y dechreuwyd ei alw'n Dorylaion.
- Yna CC. Yn 546, roedd o dan lywodraeth Persiaid.
- CC. Pan ddaw i 334s, mae'r ddinas o dan reolaeth Alexander. BC Hyd at yr 323, roedd yn byw trwy Hellenism.
- CC. 190 - Hyd at 3395 OC, roedd y ddinas a oedd o dan nawdd yr Ymerodraeth Rufeinig yn pasio o dan lywodraeth y Seljuk Fawr yn 1074.
- Yn ystod sefydlu'r Ymerodraeth Otomanaidd, cafodd 1289 ei gynnwys ar ffiniau'r Ymerodraeth Otomanaidd.
- Yn dilyn yr Otomanaidd - rhyfel Rwsia yn 1877 - 1878, cynyddodd y boblogaeth wrth i fewnfudwyr fudo.
- Dechreuodd y ddinas ddatblygu gydag agor rheilffyrdd.
- Yn 1841, llywodraethwyd y dalaith sydd wedi'i chysylltu â Thalaith Hüdavendigar, sydd â'i phencadlys yn Bursa, gan lywodraethwr yr ardal tan 1923.
- y cyfnod Ottoman a phrofiadol llawer o gyfleoedd cyntaf yn Nhwrci wedi bod yn y ddinas. Os oes angen ichi edrych arnynt; Wrth ddarllen y bregeth gyntaf yn yr Ymerodraeth Otomanaidd (Cyfnod Osman Bey), gan lunio'r map modern cyntaf yn hanes Twrci (1896), agorwyd y Llys Amaethyddol cyntaf. (1925), Sefydliad Pentref cyntaf 1940 wedi'i agor, y car Twrcaidd cyntaf, y ddinas lle mae'r Trên Cyflymder Uchel cyntaf (2009) yn gartref i lawer o nodweddion.
Şarhöyük
- Mae 17 yn uchel mewn metrau.
- Mae 450 yn un o dwmpathau maint cyfartalog Anatolia Canolog mewn diamedr.
- Ar ran y Weinyddiaeth Diwylliant a Phrifysgol Anadolu yn 1989 Dr. Arweiniwyd y tîm gan A. Muhibbe Darga.
- Yn yr astudiaethau parhaus, mae bywyd wedi'i bennu o'r cyfnod Otomanaidd i'r Oes Efydd.
Ffrwd Porsuk ac Ynysoedd y Tywysog
- Mae Afon Porsuk, sydd wedi'i lleoli ar Afon Sakarya ac sydd yn llednant hiraf yr afon, yn un o'r pwyntiau pwysig.
- Y rhanbarth te ac ynysoedd, sy'n pasio reit yng nghanol y ddinas, yw pwynt ymweld cyffredin llawer o bobl, yn enwedig pobl ifanc.
- Gall ymwelwyr hefyd gael taith gondola yma.
Dinas Cariad
- Mae wedi'i leoli yn ardal Odunpazari.
- Mae 2010 yn ynys artiffisial sydd wedi'i lleoli ar Ffrwd Porsuk.
Rhaeadr Gürleyik
- Mae wedi'i leoli yn ardal Mihalıççık.
- Er bod ganddo ddŵr bas, mewn rhai mannau mae'n cyrraedd hyd at fetrau 5.
Cofeb Midas (Yazilikaya)
- Mae'r heneb yn ardal Han yn un o'r enghreifftiau pwysicaf o hanes Phrygian.
- CC. Mae o flynyddoedd 500.
Dinas Hynafol Pessinus
- Mae wedi'i leoli yn ardal Sivrihisar.
- Darganfyddir y gweddillion gyntaf yn 1834.
- Heddiw mae'r pentref wedi'i adeiladu ar y ddinas hynafol.
- Yn y ddinas hynafol mae lleoedd fel adeilad y senedd a theatr.
Beddrod Yunus Emre
Mae wedi'i leoli yn ardal Mihaliççık.
- Nid yw bedd Yunus Emre yn hysbys yn union.
- Wedi'i adfer a'i agor yn 1974.
- Adeiladu'r beddrod 13. Mae'n dyddio'n ôl i'r ganrif.
Amgueddfa Rhyddhad Eskisehir
- Arferai İsmet İnönü wasanaethu fel amgueddfa ers iddo aros yma yn ystod Rhyfel Annibyniaeth.
- Agorwyd yn 2016.
Mosg Reşadiye
- Y mosg mwyaf yn y ddinas.
- Fe’i hadeiladwyd gan Sultan Reşat, y swltan Otomanaidd yn 1969.
- Adeiladwyd yr 1969, a gafodd ei ddymchwel yn ddiweddarach, yn unol â'r gwreiddiol.
- Agorwyd i ymwelwyr eto yn 1978.
Tai Odunpazari
- Er ei fod yn un o'r aneddiadau a oroesodd o'r cyfnod Otomanaidd hyd heddiw, yn ôl stori, arferai’r rhanbarth hwn fod yn farchnad ar gyfer masnach bren.
- Mae yna lawer o leoedd ar yr 2012 yn Rhestr Dros Dro Treftadaeth y Byd UNECO fel amgueddfeydd, gwestai bwtîc.
Mosg a Chymhleth Kursunlu
- Mae Mosg Kurşunlu, sydd wedi'i leoli yn yr ardal lle mae'r tai Odunpazarı hanesyddol wedi'u lleoli, yn un o'r pwyntiau pwysig yn Eskişehir. Mae'r rhan o fosg yn dal i gael ei defnyddio yn y cyfadeilad a adeiladwyd gan Shepherd Mustafa Pasha.
- yn y cyfadeilad a adeiladwyd yn 1525; Hefyd o fewn cyrraedd hawdd mae Amgueddfa Meerschaum, Bazaar Gwaith Llaw, Amgueddfa Ffotograffiaeth Osman Yasar Tanacan, Gweithdy Chwythu Gwydr Poeth.
- Mae yna nifer o bwyntiau yn yr adeilad fel porthdy ystafell 20, man dysgu, tŷ gwestai, heb ystafelloedd gwestai, cyhoeddiadau cyhoeddus ac amrywiol fel porthdai a madrasas.
Amgueddfa Cwyr Yilmaz Buyukersen
- Mae'r amgueddfa, a agorwyd i ymwelwyr ym mlwyddyn 2013, yn ehangu trwy ychwanegu cerfluniau newydd trwy gymryd mesuriadau o enwogion sy'n ymweld â'r dalaith.
- Mae'r amgueddfa gyda'r cerflun cwyr o amgylch 200 yn agos iawn at dai hanesyddol Odunpazarı.
- dyma'r cyntaf o amgueddfa Madam Tussaud yn Nhwrci.
- Rhoddir incwm o'r amgueddfa i ferched a phlant ag anableddau.
Amgueddfa Meerschaum
- Yn yr amgueddfa sydd wedi'i lleoli yng Nghymhleth Kurşunlu, arddangosir gweithiau a wnaed gan meerschaum sy'n arbennig i Eskişehir.
- Yr amgueddfa a agorwyd i ymwelwyr yn 2008 yw'r amgueddfa gyntaf a'r unig amgueddfa sy'n cario'r cysyniad meerschawm.
Bazaar Gwaith Llaw Atlıhan
- Mae'r basâr, a ddefnyddiwyd fel tafarn yn y gorffennol, bellach yn cael ei defnyddio fel canolfan gwaith llaw.
- Yn y basâr deulawr, mae yna gynhyrchion fel modrwyau.
Amgueddfa Celfyddydau Gwydr Cyfoes
- Wedi'i agor i ymwelwyr ar 2007.
- mae'n amgueddfa gwydr cyntaf lleoli yn Nhwrci.
- Gweithiau artistiaid lleol yn bennaf.
Parc Celf a Diwylliannol Gwyddoniaeth Sazova
- Mae Castell Tale, Llong Môr-leidr, Sw Eskişehir, Byd Tanddwr ETİ, Gardd Japaneaidd, Tŷ Gofod Sabancı, Canolfan Diwylliant Gwyddoniaeth, Esminyatürk, Canolfan Ddiwylliannol y Byd Twrcaidd mewn lleoedd gwahanol a diddorol. Yn ogystal, castell stori dylwyth teg, llong môr-ladron, mae yna fannau hefyd fel acwariwm.
Sw Eskisehir
- Wedi'i leoli ym mharc Sazova.
- Agorwyd ar Fai 2017.
- Pethau byw yw pengwin, lemwr, miret.
- Mae 243 yn gartref i wahanol anifeiliaid. Mae'r 120 wedi'i leoli yma, tra bod yr 123 wedi'i leoli yn y byd tanddwr.
Byd Tanddwr Eti
- Agorwyd yr acwariwm ym mharc Sazova i ymwelwyr yn 2014 a'i gysylltu ag ef trwy agor Sw Eskişehir yn 2017.
- Mae 123 yn darparu ar gyfer gwahanol fathau o bysgod 2150.
- Mae 850 wedi'i sefydlu ar ardal o fetrau sgwâr.
Esminyatürk
- Wedi'i leoli ym mharc Sazova.
- Agorwyd gan Sefydliad Twrci'r Byd.
- Mae miniatur o 32 sy'n bwysig i'r Byd Twrcaidd.
Amgueddfa Gwaith Pren
- Agorwyd yr amgueddfa yn y parc cerameg i ymwelwyr yn 2016.
- Mae mwy nag artistiaid 200 yn bresennol yn yr amgueddfa.
Şehr-i Parc Derya
- Wedi'i leoli wrth ymyl Pwll Kanlipinar, agorwyd y parc i ymwelwyr ar 2012.
- Mae yna ardal bicnic yn y pwll yn ogystal â chychod bach.
- Mae 1 yn rhychwantu ardal o filiwn o fetrau sgwâr.
Kentpark
- Twrci yw'r traeth artiffisial cyntaf.
- Mae 300.000 wedi'i sefydlu ar ardal o fetrau sgwâr.
- Mae yna byllau nofio awyr agored, bwytai a chaffis, ardaloedd anrhegion, ardaloedd marchogaeth, meysydd chwarae i blant a phwll artiffisial.
Rhaeadr yn y parc
- Mae 1400 wedi'i leoli mewn ardal o fetrau sgwâr.
- Wrth ymyl y rhaeadr fwyaf yn Eskisehir, mae yna deras gwylio hefyd lle gallwch chi wylio'r ddinas.
- Wedi'i leoli ar anterth y ddinas.
Amgueddfa Archeolegol Eti
- Mae gan 1945 hanes sy'n seiliedig ar ei hanes.
- Wedi'i sefydlu gyda chefnogaeth y sector preifat, agorwyd yr amgueddfa i ymwelwyr yn 1974. Roedd yr amgueddfa, a wasanaethodd tan 2001, ar gau ar y dyddiad hwn.
- Ailagorwyd ETİ yn 2010 ar ôl ailadeiladu'r Grŵp Cwmnïau.
- Mae yna gynhyrchion o sawl cyfnod o hanes.
Dau Fedi Medi
- Wedi'i leoli yng nghanol y ddinas ac mae hefyd ar gau i draffig ceir.
- Wedi'i leoli ar gyffordd dwy linell tram.
Stryd y Meddygon
- Mae'n stryd i gerddwyr fel dwy stryd ym mis Medi.
- Prif enw'r stryd yw İsmet İnönü 1 Street, ond mae yna lawer o swyddfeydd meddygon yn y stryd.
Amgueddfa Hedfan Eskisehir
- Mae gan yr amgueddfa lawer o awyrennau dan do ac awyr agored.
- Mae awyrennau yn yr awyrennau agored hefyd yn cael eu defnyddio ac awyrennau'n cael eu difrodi mewn rhyfeloedd.
- Yn yr ardal dan do, mae yna gynhyrchion fel dillad ac ategolion peilot, rhannau awyrennau ac injans.
Canolfan Ieuenctid Haller
- Mae'r ganolfan, a ddefnyddiwyd fel marchnad ffrwythau a llysiau yn y gorffennol ond a gafodd ei hadfer yn ddiweddarach, wedi'i lleoli ger Canolfan Siopa Espark.
- Y gofod deulawr; siopau cofroddion, bwffe, bariau a lleoliadau tebyg i gaffi.
Car Chwyldro a Karakurt
- Mae'r contractwr lleoli yn yr iard y ffatri yn cyfarfod â'r automaker domestig cyntaf a dim ond Twrci gydag ymwelwyr Automobile Chwyldro.
- Yn 1961, cynhyrchwyd y locomotif stêm Twrcaidd cyntaf gyda marchnerth 1915, pwysau tunnell 90 a chyflymder 70 km / h gan weithwyr a pheirianwyr Twrcaidd. Mae'n cael ei arddangos yn yr un ardal â'r car Chwyldroadol.
Amgueddfa Teipiadur Tayfın Talipoğlu
- Mae'r amgueddfa a agorwyd yn 2016 wedi'i lleoli ym Mhlasty Şamlıoğlu.
- Teipiaduron wedi'u rhoi gan Tayfun Talipoğlu, Dinesig Odunpazarı a'r cyfryngau lleol.
Mosg Alaaddin
- Wedi'i adeiladu yn 1267.
- Mae'n un o ychydig o weithiau Anatolian Seljuks.
- Nid yw'n amddiffyn gwreiddioldeb yr adeiladwaith gwreiddiol yn llawn.
- Hyd nes i Amgueddfa Archeoleg Eskişehir gael ei hadeiladu, roedd yn amgueddfa rhwng 1944 a 1951.
Amgueddfa Hanes y Weriniaeth
- Er mai adeilad yr amgueddfa yw'r enghraifft gyntaf o'r ysgolion sampl yn Eskişehir, fe'i hadeiladwyd gyda chynllun ystafell gysgu'r Otomaniaid.
- 1915 - Wedi'i adeiladu yn 1916, agorwyd 23 i ymwelwyr ym mis Ebrill 1994.
- Mae llawr cyntaf yr amgueddfa tri llawr yn arddangos yr enghreifftiau a'r dogfennau cyntaf o hanes gweriniaethol. Ffotograffau 131 a phortreadau 50 yn ymdrin â chyfnodau amrywiol o fodel llongau Atatürk, 7 a ddefnyddiwyd yn y llynges yn ystod cyfnod y Weriniaeth.
- Ar lawr cyntaf yr amgueddfa, mae eitemau 126 yn perthyn i Atatürk a phapurau newydd a llyfrgell leol rhwng 1925 a 1980.
- Pan ewch i lawr i islawr yr amgueddfa, mae neuadd wylio ar gyfer pobl 48 lle gallwch wylio gwahanol raglenni dogfen am Atatürk.
Dyffryn Phrygian
- Wedi'i leoli yn nyffryn Sivrihisar.
- Mae'n bosibl gweld y tai a'r henebion a adeiladwyd gan y Phrygiaid trwy gerfio'r creigiau 3000 flynyddoedd yn ôl.
Gall ymwelwyr â'r gwesty gymryd pleser o fynd ar daith o amgylch prif atyniadau'r ddinas: Lion Temple, Gerdekkaya, Beddrod Himmet Baba.
Amgueddfa Batal Gazi
- wedi ei leoli yn ardal Seyitgazi.
- Mae'r cymhleth yn cynnwys adrannau 16.
- Yr adrannau hyn Ystafell Zikr, Ystafell Kırklar, Sgwâr Caliph, Tŷ Bara, Cegin Cawl, Bektashi Dervish, Bedd Shepherd Baba, Semahane, Çilehane, Beddrod Kesikbaşlar, Mihaloğlu Ahmed a Mehmed Beyler Tombs, Seyyid Battal Gazi Tomb, Mausoleh Hat Mae'n cynnwys masjids.
Anheddiad Tanddaearol Han (Han Ancient City)
- Mae'n oriel danddaearol wedi'i cherfio i'r creigiau.
- Mae yna lawer o orielau a ysguboriau tanddaearol.
- Mae rhoséd, sleis diemwnt, deilen, fel patrymau.
Paradwys Adar Gwylio Adar
- Mae'n lle y gall adar ar dri chyfandir ddarparu ar ei gyfer.
- Mae 30 wedi'i leoli ar ardal mil erw.
- Arhosfannau olaf heidiau adar gwyllt yn y gorllewin.
Os edrychwch ar leoedd eraill yn Eskisehir, parc naturiol Musaozu, Beddrod Uryan Baba, Tŷ Amgueddfa Kazan Tatars, Parc Mefus, yn ogystal â phwyntiau fel gemau dianc, baddonau, canolfannau sba, canolfannau siopa ymhlith y lleoedd i ymweld â nhw.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.