Beth yw'r ateb gorau ar gyfer hemorrhoids?

0

Gellir trin anghysur hemorrhoid, sy'n tarfu ar ansawdd bywyd ac yn achosi poen a gwaedu, yn barhaol gyda dull radioleg ymyriadol o'r enw N Embolization Rhydweli Hemorrhoidal dakikalık.

Yn ôl AA; Eskişehir Osmangazi Cyfadran Meddygaeth Prifysgol yr Adran Radioleg Ymyriadol Dr. Rhoddodd Dr. Fahrettin Küçükay, effeithiol, di-boen, diogel a'i ddisgrifio fel opsiwn nad oes angen llawdriniaeth arno, wybodaeth am y dull triniaeth newydd.

TORRI ANSAWDD BYWYD

Mae hemorrhoids, a elwir yn hemorrhoids, ymhlith y problemau iechyd mwyaf cyffredin yn y gymdeithas.

Gan nodi bod hemorrhoids yn gyflwr sy’n tarfu ar ansawdd bywyd ac yn achosi poen, dywedodd Küçükay: “Mae rhydwelïau yn arwain at yr ardal honno. Mae'n bwydo'r ardal ac yna'n dychwelyd fel gwythïen. Mae'n cymryd gwaed tuag at y galon. Mae gwythiennau cysylltu ar y lefel honno. Mae astudiaethau diweddar wedi dangos bod y llongau cysylltu hyn yn fawr mewn cleifion â hemorrhoids. O ganlyniad, mae'r cynnydd pwysau yn y rhydwelïau yn cael ei adlewyrchu yn y gwythiennau rywsut, ond gan fod wal y wythïen yn denau iawn, nid yw'n gwneud iawn am y cynnydd pwysau hwn. Mae'r wythïen yn dechrau ehangu dros amser, gan achosi cosi, poen a gwaedu. "

Problem hemorrhoid, a fynegwyd gyntaf y gellir dod ar draws cymhwyso therapi cyffuriau Küçükay, gwaedu pan nad oes straen ar unrhyw driniaeth. Küçükay, kanama Mae amlder gwaedu yn cynyddu yn y bobl hyn, weithiau gellir gweld gwaedu heb fynd i'r toiled. Mae gwaedu yn digwydd pan fydd gwerthoedd gwaed yr unigolyn yn cwympo, gall blinder gormodol, blinder, crychguriadau'r galon, fel llawer o gwynion ddigwydd. Weithiau gelwir ceulo yn geulo. Gall cosi achosi anghysur difrifol. Yn bwysicaf oll, gall haint ddatblygu hefyd ”.

MYNEDIAD GİR O'R YAP VESSEL GASOLINE

Athro Dr. Küçükay, mae triniaeth hemorrhoid ar fwyafrif yr anws yn cynnwys triniaethau, a gallant aflonyddu ar y claf o ran cysur, meddai.

Triniaeth hemorrhoid, neu Embolization Rhydweli Hemorrhoidal Mae Küçük yn opsiwn triniaeth newydd o'r enw Küçükay sy'n nodi bod y cais, yol Dyma'r broses o fynd i mewn i'r llongau hemorrhoidal sy'n arwain at ehangu'r rhydwelïau yn cael eu rhwystro trwy fynd i mewn i'r broses. Mae'n opsiwn newydd, effeithiol, diogel ac an-lawfeddygol iawn. "

Nododd Küçükay fod y dull dan sylw yn cael ei gymhwyso gan radiolegwyr ymyriadol o dan oruchwyliaeth llawfeddygon a gastroenterolegwyr, a rhoddodd y wybodaeth ganlynol: “Mae'r rhydwelïau yn y afl yn cael eu nodi ac mae'r llong sy'n bwydo'r anws yn cael ei rhoi trwy diwbiau tenau. Yna, mae'r sfferau bach yn cael eu plygio'n barhaol i'r llongau sy'n ei fwydo.

Gan ei fod yn cael ei weinyddu trwy'r rhydweli a'i fod yn cael ei berfformio'n barhaol, mae'n llai tebygol o ddigwydd eto o'i gymharu â thriniaethau eraill. Mae breech yn ymyrryd â'r rhan fwyaf o'r triniaethau eraill ac yn ymyrryd â'r wythïen yno. Yn y dull hwn, mae'n cael ei wneud trwy'r rhydweli a mynd i mewn i'r wythïen afl. "

“CAIS YN PARHAU AM COFNODION 20”

Gan nodi nad yw’r dull yn cael ei berfformio o dan anesthesia cyffredinol, dywedodd Küçükay, “Gall cleifion wylio ar y monitor yn ystod y driniaeth. Mae eu hymwybyddiaeth yn agored. Gellir ei ryddhau yr un diwrnod ar ôl y cais. Nid oes unrhyw sgîl-effeithiau yn gysylltiedig â llawfeddygaeth ac anesthesia ”.

Parhaodd y cais tua munudau 20, mae'r broses yn ddi-boen ac yn ddi-boen yr Athro Prof. Dr. Ychwanegodd Küçükay, triniaeth ar bob cam o gŵyn y claf y gellir ei chymhwyso i hemorrhoids.

 

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.