Sgan Categori

Diwylliant Cyffredinol

Erthyglau Diwylliant a Gwybodaeth Cyffredinol

HAWLIAU PLANT

Beth yw Hawliau Plant? hawliau plant; Mae 20 Tachwedd yn cael ei werthuso o fewn cwmpas Diwrnod Hawliau Plant y Byd ac o fewn cwmpas Hawliau Dynol. Mae'r cysyniad hwn yn gyfreithiol ac yn foesol ...

BETH YW'R CYFREITHIAU?

Mae'n ddyletswydd ar y barnwr i werthuso'r cyfreithiau yn gyntaf a'u cymhwyso i'r achos diriaethol. Fodd bynnag, mae lwfans gwallau barnwyr wrth gymhwyso'r cyfreithiau a reoleiddir yn ein cyfraith...