SYNDROME BURNOUT

0

Syndrom Burnout; fel math o aflonyddwch seicolegol a gyflwynwyd gyntaf gan Herbert Freudenberger yn 1974. Bydd teimlad aflwyddiannus, wedi diflannu, gostyngiad mewn pŵer neu lefel egni, o ganlyniad i gyflawni dymuniadau anfodlon yn digwydd yn achos ffynonellau llosgi mewnol yr unigolyn. Fel clefyd sydd hefyd wedi'i gynnwys yn rhestr Dosbarthiad Rhyngwladol Clefydau Sefydliad Iechyd y Byd, gall ddigwydd mewn achosion lle mae gan y person lwyth gwaith sy'n fwy nag y gall y person ei drin.

Symptomau syndrom llosgi allan; Fel mewn llawer o afiechydon eraill, mae'n dangos ei amrywiaeth unigryw. Oherwydd bod y clefyd yn datblygu'n araf ac am gyfnod amhenodol, nid oes angen i bobl wneud cais i'r ysbyty yn ystod datblygiad y clefyd. Oherwydd y ffaith bod yn rhaid i lawer o bobl yn y byd fyw o dan amodau anodd, mae emosiynau'n cael eu hystyried yn gyflwr anhepgor mewn bywyd a gallant atal y clefyd rhag cael ei sylwi. Gall y clefyd ddatblygu mewn achosion lle nad yw'r afiechyd yn cael ei drin neu pan fo amodau bywyd yn anodd. Y symptomau mwyaf cyffredin a welir mewn syndrom llosgi yw llosgi corfforol ac emosiynol, meddyliau negyddol gormodol, pesimistiaeth, anhawster i orffen tasgau hawdd hyd yn oed, oeri o waith rhywun, teimlo anobaith, teimlo'n hunan-ddi-werth, lleihau hunan-barch proffesiynol, teimlad parhaus o flinder a blinder. symptomau fel tynnu sylw mewn sylw, problemau mewn cwsg, rhwymedd a dolur rhydd yn y system dreulio, anhawster anadlu a chrychguriadau yn y galon a phoen mewn gwahanol rannau o'r corff. Yn ogystal â'r symptomau hyn, gellir arsylwi amryw symptomau sy'n benodol i gleifion hefyd. Gellir dosbarthu'r symptomau hyn fel symptomau corfforol, meddyliol ac emosiynol.

Achosion syndrom llosgi; ymhlith y rhai mwyaf cyffredin a phrofir straen yn yr eiliadau dwys. Yn enwedig yn y sector gwasanaeth, deuir ar draws yn aml. Mae pobl yn dod ar ei draws yn aml, lle mae'r gystadleuaeth yn ddwys, a phobl sy'n cymryd rhan mewn manylion bach am ddatblygu busnes neu swyddi. Gall achosion personol hefyd fod yn effeithiol ymhlith achosion y clefyd. Gellir ei weld hefyd mewn unigolion sy'n gor-aberthu eu hunain neu nad ydyn nhw'n cymeradwyo meddyliau negyddol pan nad ydyn nhw'n cymeradwyo.

Diagnosis o syndrom llosgi; Y pwynt pwysicaf i'w ystyried wrth osod yw stori'r claf. Mewn achos o amheuaeth o'r clefyd hwn ar ôl y rheolaethau a'r archwiliad a gyflawnir gan seiciatryddion neu seicolegwyr, cymhwysir Graddfa Maslach Burnout a pharheir â'r broses ddiagnosis.

Syndrom Burnout; Mae'r broses driniaeth yn amrywio yn dibynnu ar ba mor ddatblygedig yw'r afiechyd. Gellir ei newid gan y rhagofalon a gymerir gan yr unigolyn ar lefelau ysgafn. Yn y broses o drin seicoleg y clefyd, pennir y ffactorau sy'n sbarduno'r afiechyd a dangosir y ffocws ar y ffactorau hyn. Yn ystod y broses drin, mae'r swm angenrheidiol o orffwys, y sylw angenrheidiol i brosesau cysgu, a diet cytbwys yn chwarae rhan bwysig.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.