Bywyd Salvador Dali

0

Bywyd Salvador Dali

Ganwyd Salvador Dali ar Fai 11, 1904 yn ninas Figureas yn Sbaen. Mewn gwirionedd, ef oedd yr ail blentyn yn y teulu, ond bu farw ei frawd hŷn o gastroenteritis cyn iddo gael ei eni. Roedd yr enw Salvador mewn gwirionedd yn perthyn i'r plentyn cyntaf, ond ar ôl ei golled boenus, etifeddwyd yr enw gan athrylith paentio, Salvador Dali.
Nid hwn oedd yr unig etifeddiaeth a etifeddodd Dali gan ei brawd hŷn. Roedd y teulu wedi dechrau profi amseroedd anodd ar ôl marwolaeth eu plant. Achosodd y sefyllfa hon iddynt geisio cadw ei gof yn fyw. Arweiniodd yr ymdrech hon ar Dali at argyfwng hunaniaeth yr arlunydd enwog yn ifanc iawn. Yn 1907, pan oedd Dali yn dair oed, ganwyd ei brawd iau Ana Maria.
Gyda'i frawd newydd, codwyd y pwysau ar Dali yn llwyr. Dechreuodd gael ei drysori gan aelodau'r teulu ac felly cafodd ei ddifetha'n fawr. Roedd Dali yn fachgen uchelgeisiol a hunan-ymlaciol. Fodd bynnag, roedd ei athrylith yn ddiamheuol. Ni wnaeth ei oedran bach ei atal rhag paentio. Ar ben hynny, cafodd gefnogaeth lawn ei mam.
Agorodd ei arddangosfa gyntaf ym 1919, pan nad oedd ond 15 oed, mewn theatr ddinesig. Chwaraeodd ei mam ran bwysig iawn yn hyn yn digwydd. Yn anffodus, collodd ei mam un tro ym mis Chwefror, union ddwy flynedd ar ôl i'r arddangosfa gael ei chynnal. Ar ôl y golled fawr hon a'i ysgydwodd yn ddwfn, aeth i Madrid yn hydref yr un flwyddyn.
Pwrpas mynd yma oedd astudio yn Academi Celfyddydau Cain San Fernando, lle cafodd ei dderbyn. Ar ôl dwy flynedd yno, penderfynwyd cael ei wahardd o'r ysgol am nifer o resymau. Yn fuan ar ôl iddo ddychwelyd, cafodd ei ddiarddel o'r ysgol yn bendant.
Agorodd ei arddangosfa bersonol gyntaf ym 1925. Cynhaliwyd yr arddangosfa mewn oriel o'r enw Dallmau yn Barcelona. Flwyddyn yn ddiweddarach aeth i Baris a chwrdd â Pablo Picasso yno. Cafodd y gydnabod hwn effaith ddwys arno. Roedd ganddo barch mawr at Picasso.
Saethodd ei ffilm swrrealaidd fer gyntaf An Andalusian Dog yn 1929 gyda Luis Bunuel. Denodd y ffilm hon sylw'r cylchoedd pwysig gan ennyn effaith fawr.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.