Lleoedd i Ymweld â nhw ym Muğla

0

Mae'r ddinas lle mae ardal 13 wedi'i lleoli ymhlith yr aneddiadau hynaf yn rhanbarth Ancient Caria. Dechreuodd y ddinas, a oedd o dan dra-arglwyddiaeth y Karyans, sef pobl frodorol y rhanbarth ar y dechrau, reoli'r gwareiddiadau fel yr Aifft, Assyria, Scythian, Medes a Persiaid. Yn ddiweddarach, aeth i ffiniau'r Ymerodraeth Rufeinig. Mae yna ddigon o adfeilion hanesyddol yn y ddinas Mae adfeilion 103 wedi'u lleoli.
Mae'n hysbys nad oedd yr anheddiad o'r enw Caria Fewnol yn y ddinas yn hysbys pryd y sefydlwyd yr anheddiad cyntaf.
Daeth y ddinas, a oedd o dan lywodraeth Twrci am y tro cyntaf yn 1284, o dan reol Otomanaidd ar ôl i Yıldırım Beyazıd gymryd 1391 drosodd. Yna collodd y ddinas 1425'te II. Yn ystod teyrnasiad Murad, roedd yn bendant o dan lywodraeth Otomanaidd. Yn dilyn colli'r Rhyfel Byd Cyntaf, meddiannwyd 11 gan yr Eidalwyr ym mis Mai 1919. Parhaodd y sefyllfa hon tan 5 Gorffennaf 1921 ac yna tynnodd milwyr yr Eidal yn ôl o Muğla. Yn 2012, cychwynnodd bwrdeistref fetropolitan ei gweithgareddau ar ôl etholiadau lleol 2014.

Tai Muğla

Mae wedi'i adeiladu gyda gwaith coed a gwaith nenfwd. Adeiladwyd y soffa flaen, a enwyd ar ôl oes, gyda mynedfa cwrt yn dwyn enw drws cig oen, patio gydag addurn pren, ystafell ymolchi gyda chwpwrdd dillad adeiledig ac addurniadau nenfwd. Mae'n bosibl dosbarthu'r tai hyn mewn dwy ffordd: tai Twrcaidd a thai Groegaidd.

Bodrum Antique Theatre

Mae'n heneb goffa o'r Bodrum Oes Clasurol. Mae'n cynnwys tair prif ran. Y rhain yw: skene (adeilad llwyfan), cerddorfa (rownd arım), cavea (ardal eistedd). Mae'n perthyn i'r Cyfnod Mausolus.

Castell Bodrum

Mae'r rhan ogleddol yn dibynnu ar dir. Fe'i cynlluniwyd gyda chynllun sgwâr agos.

Mausoleum o Halicarnassus

Fe’i hadeiladwyd gan y Brenin Mausolos a’i chwaer Artemisia. Fe'i hystyrir yn un o saith rhyfeddod y byd. Mae'n cyfuno pensaernïaeth Gwlad Groeg a'r Aifft.

Saith Mynachlog

Yn cynnig golygfeydd o Lyn Bafa. Mae yna ogofâu gyda'r darluniau hynaf o bobl y mae archeolegwyr yn eu darganfod.

Amgueddfa Milas

Mae'n amgueddfa a sefydlwyd yn 1983 ac a agorwyd i ymwelwyr yn 1987. Yn ogystal â'r gwaith a gymerwyd drosodd o Amgueddfa Bodrum, crëwyd y cyfuniad o'r gweithiau a gafwyd o ganlyniad i'r gwaith cloddio yn y rhanbarth ar gyfer gwaith. Ar lawr gwaelod yr adeilad deulawr mae neuadd arddangos ac unedau gweinyddol yr amgueddfa. Archeolegol 2615, ethnograffig 75, darn arian 1047. Yn ogystal, mae'r gwaith envartlik 3737 wedi'i gynnwys.

Castell Becin

Dyma brifddinas y Dywysogaeth Mentese. Er iddo golli ei bwysigrwydd dros amser, cafodd ei adael mewn blynyddoedd 1960.

Mosg Firuz Bey

Mae ymhlith yr addoldai hynaf.
Adeiladwyd Hoca Firuz Bey, Llywodraethwr Mentese, yn 1394. Mae ganddo bensaernïaeth wedi'i chynllunio ar gyfer T.

Mosg Milas Aga

Mae'n un o'r mosgiau lleiaf yn y rhanbarth. Adeiladwyd Abdulaziz Aga yn 1737. Mae ganddo gynllun hirsgwar. Adeiladwyd y minaret wrth ei ymyl yn 1885.

Mosg Mawr Milas

Pe bai Ahmet Gazi wedi'i adeiladu yn 1378. Am y rheswm hwn, fe'i gelwir hefyd yn Fosg Ahmet Gazi. Atgyweiriwyd y mosg heb ffynnon yn 1879.
Tafarn Yağcılar
Adeiladwyd 1293'de yn ystod y cyfnod Otomanaidd. Heddiw fe'i defnyddir fel canolfan fusnes.
Dinas Hynafol Loryma
BC 7. Mae ganddo hanes sy'n dyddio'n ôl i'r ganrif. Yn y ddinas, lle cychwynnodd y cloddiadau archeolegol cyntaf yn 1995, mae yna arctig, tair seston fawr, acropolis, necropolis, cysegr apollon a waliau'r ddinas.
Parc Cenedlaethol Llyn Bafa
Mae parc naturiol wedi'i ddatgan yn 1994.
Castell Marmaris
Mae'n cynnwys Amgueddfa Archeoleg Marmaris. Waliau cyntaf y ddinas CC. Wedi'i wneud ar ddyddiadau 3000.
Mae yna lawer o leoedd hanesyddol i ymweld â nhw ym Muğla, yn ogystal â llawer o atyniadau i dwristiaid. Mae'r rhain yn cynnwys;
- Ffrwd Dalaman
- Plasty Diafol
- Te Crwn
- Sultaniye Hot Springs
- Afon Azmak
- Llyn Cudd
- Ynys Paradwys
- Dyffryn Pili-pala
- Ynys y Dannedd
- Ynys Camellia
- dinas hynafol Madnasa
- Mosg tystion
- Beddrod y Brenin Amyntas
- Ogof ddaear
- Dinas hynafol Arsada
- Dinas hynafol Kadyanda
- Porthladd Körmen
- Pentref morwynol
- Dinas Hynafol Physkos
- Dinas Hynafol Bargilya
- Saith Mynachlog
- Te Esen
- Melinau Gwynt Bodrum
- Llwyfandir Karabağlar
- Adfeilion Pınara
- Dinas Hynafol Labranda
- Dinas Hynafol Keramos
- Dinas Hynafol Lagina
- Dinas Hynafol Herakleia
- Ynys Marchog
- Porthladd Palamutbuku
- Palamutbuku Yakakoy
- Porth Myndos
- Sakartepe
- Teml Apollo
- Hafsa Sultan Caravanserai
- Tref Ghost Kayaköy
- Dinas Hynafol Amos
- Dinas Hynafol Pedasa
- Iard Longau Otomanaidd Bodrum
- Llyn Köyceğiz
- Mynachlog Af Tower
- Gwersyll Coedwig İnbükü
- Ogof Simnai
- Dinas Hynafol Letoon
- Lassos.
- Noddfa Adar Tuzla
- Tafarn Çöllüoğlu
- Beddrodau Roc Telmessos
- Bazaar Paspatur
- Gellir ychwanegu lleoedd fel Stratonikeia Ancient City hefyd at y rhestrau gwibdeithiau.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.