MANTEISION MANDALINA

0

Beth yw Mandarin?
Mae ymhlith ffrwythau sitrws. Mae Mandarin, ffrwyth o darddiad Tsieineaidd, yn un o ffrwythau eithriadol dail bythwyrdd. Mae yna lawer o amrywiaethau o fathau tangerine Clementine, Tangor, Satsuma, Owari ar gael.
Gellir dod o hyd i'r ffrwythau a gesglir yn ystod misoedd y gaeaf yn ystod y tymor arferol ar unrhyw adeg o'r flwyddyn ar ôl y gweithgareddau tŷ gwydr.
Buddion Tangerine
Mae'r ffrwythau sy'n llawn carbohydradau yn cael eu bwyta'n amrwd. Mae Mandarin, sy'n cynnwys ffibr a phrotein, hefyd yn llawn fitamin E a C. Ffrwythau sy'n cynnwys llawer o gynhwysion; olew, bromin, thiamine, pyridoxine, sodiwm, potasiwm, calsiwm, copr.
Mae'n cael ei fwyta er mwyn amddiffyn rhag oerfel, ffliw a ffliw. Yn cynnwys fitamin C. Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer atal canser yr afu gyda'r fitamin c sydd ynddo. Mae'n cyfyngu ar gynhyrchu colesterol yn y corff. Yn rheoleiddio pwysedd gwaed. Fe'i defnyddir fel rheolydd mewn pobl â phwysedd gwaed isel. Mae hefyd yn hwyluso colli pwysau oherwydd ei strwythur ffibr toreithiog. Yn cryfhau'r system imiwnedd. Mae croen yn amddiffyn iechyd. Mae'n amddiffyn iechyd y gwallt ac yn cryfhau'r llinynnau gwallt bregus.
Buddion Sudd Tangerine
Mae ganddo briodweddau gwrthocsidiol fel tangerine ei hun. Fel tangerinau, mae pilio tangerine hefyd yn ddefnyddiol.
Mae sudd Tangerine yn cefnogi metaboledd gwallt, croen, fel mewn tangerine. Mae sudd Tangerine yn cyflymu amsugno haearn mewn bwydydd, ond nid yw'n cynyddu faint o haearn. Er ei fod yn effeithio'n gadarnhaol ar y system nerfol, mae hefyd yn bwysig ar gyfer datblygu'r meddwl a'r cof. Mae gan groen Tangerine fuddion fel cadw iechyd meinwe a chadw organau mewnol o de a wneir â chroen tangerine. Mae te wedi'i wneud â chroen tangerine yn cadw lefel colesterol yn rheolaidd pan gaiff ei ddefnyddio'n rheolaidd. Mae croen Tangerine sy'n meddalu'r croen hefyd yn fuddiol ar gyfer croen sych. Yn ogystal â glanhau'r croen, mae hefyd yn cael gwared ar olewau. Mae te wedi'i wneud â chroen tangerine yn helpu i gynnal iechyd yr afu wrth gydbwyso siwgr gwaed. Yn ddefnyddiol ar gyfer y system dreulio. Mae'n clirio'r coluddion ac yn datrys problem rhwymedd. Mae ganddo effeithiau fel cyflymu ac ysgogi metaboledd. Mae'n amddiffyn rhag afiechydon cardiofasgwlaidd trwy lanhau'r gwaed. Mae'n helpu i leihau pwysedd gwaed uchel. Mae Tangerine sy'n cael ei fwyta gyda'r nos yn helpu i ostwng pwysedd gwaed. Diolch i'r fitamin A sydd ynddo, mae'n cryfhau'r esgyrn. Mae Mandarin, sy'n llawn B, yn hyrwyddo ffurfio DNA ac RNA ac yn darparu adnewyddiad celloedd. Yn atal llid. Mae'n llawn fitamin E. Yn atal gordewdra.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.