Cyfrinach harddwch anhysbys 7 o lemwn

0

Gallwch ddefnyddio lemonau yn eich cegin nid yn unig mewn saladau neu brydau bwyd, ond hefyd pan fyddwch chi'n gwella.

Dyma gyfrinach harddwch anhysbys 7 lemon:

Yn bywiogi croen
Os oes gennych groen gwelw a smotiau tywyll, gallwch ddefnyddio lemwn fel disgleirdeb naturiol. Gallwch ychwanegu ychydig ddiferion o lemwn i'r dŵr rydych chi'n golchi'ch wyneb yn y bore.

Dannedd Whitens
Mae'n well gennych lemwn yn lle cynhyrchion drud. Gallwch gael past dannedd trwy gymysgu sudd lemwn a charbonad.

Dim croen olewog a smotiau duon
Mae lemon yn amsugno'r olew yn eich croen. Chwistrellwch ychydig ddiferion o sudd lemwn ar ddarn o gotwm a glanhewch eich croen fel tonydd cyn mynd i gysgu. Ar gyfer pennau duon, cymysgwch hanner sudd lemwn gyda mêl a'i roi yn yr ardal â phen du. Arhoswch funudau 5 a'u golchi â dŵr oer.

Yn ysgafnhau lliw gwallt
Dewiswch ffyrdd naturiol i ysgafnhau'ch gwallt, nid llifynnau na cholur. Ychwanegwch sudd lemwn i'ch chwistrell gofal gwallt a'i chwistrellu ar y twmpathau o wallt. Bydd gennych gysgodion naturiol pan ewch allan yn yr haul.

Yn cryfhau'r ewinedd
Os ydych chi'n rhoi sglein ewinedd yn aml, gall eich ewinedd fynd yn wan oherwydd aseton a sglein ewinedd. Ychwanegwch ychydig ddiferion o lemwn i lwy fwrdd o olew olewydd a'i gymysgu. Rhowch y gymysgedd hon ar eich ewinedd. Bydd y mwyaf effeithiol yn berthnasol gyda'r nos cyn amser gwely ac yn gwisgo menig. Pan fyddwch chi'n deffro yn y bore, bydd eich dwylo'n feddal a bydd eich ewinedd yn cael eu cryfhau.

Da ar gyfer croen sych
O groen eich pen i'ch gwefusau, o'r pengliniau i'r penelinoedd, ni fyddwch yn credu rhyfeddodau lemwn. Cymysgwch sudd lemwn, mêl, olew olewydd ac olew cnau coco ar gyfer croen y pen a'i gymhwyso i'r gwallt. Arhoswch funudau 10 a golchwch. Ar gyfer croen llyfnach, rhowch ddarn o lemwn i sychu rhannau o'r croen cyn amser gwely a'i olchi pan fyddwch chi'n deffro yn y bore.

Da ar gyfer acne
Mae asid citrig yn effeithiol iawn wrth drin problemau croen. Rhowch hanner lemon yn uniongyrchol i'r ardal acne. Gallwch gael canlyniadau mwy effeithiol os gwnewch gais gyda'r nos cyn amser gwely a rinsio pan fyddwch chi'n deffro yn y bore. Nodyn byr: Os oes gennych broblem acne ddifrifol ac yn derbyn triniaeth, cofiwch ymgynghori â'ch meddyg.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.