Sut i Ddewis Dillad yn ystod Cyfweliad Swydd?

0

Sut i Ddewis Dillad yn ystod Cyfweliad Swydd?

Tabl cynnwys

Mae'r argraff gyntaf bob amser yn bwysig iawn mewn cyfweliadau swydd. Yn gymaint â bod eich proffesiynoldeb a'ch statws addysgol yn bwysig, mae hefyd yn bwysig eich bod chi'n gwisgo'r hyn rydych chi'n ei wisgo. Yn gyffredinol, pan fyddwch wedi gwisgo ar gyfer cyfweliadau swydd, dylech bob amser wisgo gofal arbennig waeth beth yw'r sector. Yn wahanol i bawb arall, rhaid i chi ddylunio eich steil eich hun ac adlewyrchu'ch personoliaeth a'ch delwedd gref yn uniongyrchol. Y rhan fwyaf o'r amser, yr arddull gwisgo a ffefrir yn y cyfweliadau swydd yw'r math clasurol o ffrog gyda llinellau. Mewn gwirionedd, mae'r dull hwn yn hynod gywir. Fe ddylech chi fynd i gyfweliadau swydd mewn delwedd wahanol i'r mathau o ffrog rydych chi'n eu gwisgo ym mywyd beunyddiol. Gallwch chi lwyddo mewn trafodaethau busnes gyda ffrog y byddwch chi'n ei gwisgo heb fynd yn rhy bell o or-ddweud a symlrwydd. Nid yw'n well mynd i gyfweliad swydd gyda ffrog liwgar. Efallai y bydd yn golygu eich bod mewn sefyllfa ddifrifol ac y gallech gael eich camddeall. Er mwyn adlewyrchu'ch steil, dylech roi sylw i liwiau glas tywyll, du a llwyd. Yn ogystal, ystyrir bod gwylio arddwrn yn addas ymhlith ategolion dynion ac mae ategolion menywod fel bagiau llaw yn fanteisiol. Ni ddylech fynd i gyfarfodydd busnes gyda jîns neu sneakers. Ni ddylech ddisgwyl y bydd ceisiadau am swydd yn gadarnhaol o ystyried eich bod yn dod i wneud chwaraeon. Bydd ymgeisio am swydd gyda fflip-fflops a dillad tebyg i herpes bob amser yn creu problemau difrifol.
is-görüsmesi

Colur Gormodol Ar y Cyfweliad Swydd

Pan ewch i gyfweliad swydd, dylech osgoi colur gormodol. Wedi'r cyfan, nid ydych chi'n mynd i wahoddiad preifat, ond rydych chi'n mynd i sgwrs am fater difrifol iawn. Felly, yn lle gor-wneud colur a gwneud ichi edrych yn brydferth, dylech gadw draw oddi wrth fathau o golur a fydd yn achosi ichi gael golwg welw iawn. Bydd symlrwydd bob amser yn dod â'ch difrifoldeb i'r amlwg a bydd yn cynnig llawer o fanteision i chi. Nid oes unrhyw niwed wrth fynd i gyfweliadau swydd gyda cholur ysgafn. Yn lle defnyddio lliwiau rhodresgar, gallwch chi wneud iawn. Os gwnewch gais am swydd yn unol â'r meini prawf hyn, byddwch yn sicrhau llwyddiant sylweddol. Yn ogystal, mae'r defnydd o bersawr persawrus a lles eich gwallt ymhlith manylion pwysig eraill. Yn enwedig bydd angen i unigolion sy'n newydd i fywyd busnes fod yn sensitif iawn i'r mater hwn.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.