Diffiniad a Ffynonellau Cyfraith

0
  • Diffiniad a ffynonellau cyfraith
  • Pan edrychwn ar y broses hanesyddol, ni ellir gwneud diffiniad penodol o'r gyfraith oherwydd ymddangosiad y gyfraith mewn gwahanol ffyrdd ym mhob cyfnod. Fodd bynnag, y diffiniad mwyaf cyffredin o'r gyfraith yw: bütün Y set o reolau sy'n rheoleiddio'r berthynas rhwng unigolion ac sy'n destun cosbau penodol os na chânt eu dilyn.
  • Mae yna fecanwaith hunan-chwilio i bobl yn yr hen amser. Ond mae'r sefyllfa hon wedi achosi anhrefn yn y gymdeithas. Mae pobl wedi sefydlu rheolau'r gyfraith i atal hyn. Mewn gwirionedd, mae cadw at y rheolau cyfraith hyn wedi creu system wladwriaeth hollol newydd o dan yr enw cyflwr y gyfraith.
  • Gyda genedigaeth y gyfraith, cynyddwyd yr anhrefn yn y cymdeithasau a cheisiwyd heddwch cymdeithasol. A datgelwyd yr enghreifftiau cyntaf o hyn yn ystod yr Ymerodraeth Rufeinig. Hyd yn oed heddiw, mae'r rhan fwyaf o gyfadrannau'r gyfraith yn cael eu dysgu dan yr enw Cyfraith Rufeinig.

ADNODDAU CYFRAITH

  • Gallwn ddosbarthu ffynonellau'r gyfraith fel ffynonellau cyfreithiol ysgrifenedig, ffynonellau cyfreithiol anysgrifenedig a ffynonellau cyfreithiol ategol. Mae ffynonellau ysgrifenedig y gyfraith i'w cael yn hierarchaeth y normau. Y cyfansoddiad sy'n dod gyntaf. Y Cyfansoddiad yw ffynhonnell bwysicaf cyfraith ysgrifenedig. Mae cyfansoddiadau Kanun-i Esasi, 1921, 1924, 1961, 1982 yn enghreifftiau o'n hanes o gyfraith. Yn gyffredinol, mae'r cyfansoddiadau'n cynnwys gweithrediad sylfaenol y wladwriaeth a'r rheoliadau ar hawliau a rhyddid sylfaenol. Gellir rhoi ffynonellau cyfraith, archddyfarniadau statudol, statudau, deddfau a rheoliadau fel enghreifftiau.
  • Daw ffynonellau cyfraith anysgrifenedig pan feddyliwn am gyfraith arferol i'n meddwl. Nid oes gan gyfraith arferol system sy'n cael ei chymhwyso ledled y wladwriaeth. Yn hytrach, dyma ffynhonnell y gyfraith a gymhwysir mewn rhai rhanbarthau. Y barnwyr a fydd yn cymhwyso rheolau'r gyfraith sy'n pennu'r gyfraith arferol ac yn ei chymhwyso yn unol ag amodau'r rhanbarth.
  • Sut mae cyfraith arferol yn cael ei ffurfio? Mae angen rhai elfennau ar gyfer ffurfio cyfraith arferol. Mae'r elfennau hyn yn elfen faterol (parhad), elfen ysbrydol (cred mewn anghenraid), elfen gyfreithiol (cefnogaeth y wladwriaeth). Er mwyn i'r elfen faterol gael ei ffurfio, rhaid defnyddio'r rheol arferol hon am nifer o flynyddoedd. Ar gyfer yr elfen ysbrydol, rhaid bod cred yn y gymdeithas. Ac yn olaf, ar gyfer yr elfen gyfreithiol, mae cefnogaeth y wladwriaeth yn angenrheidiol.
  • Ffynonellau cyfraith ategol yw cyfraith achos y Goruchaf Lys ac athrawiaeth.
llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.