Croeso Ya Ramazan, Bendigedig Eich Ramadan

0

Mae doethineb Ramadan-i Mubare yn ddoethineb llawer o ddoethineb, gyda doethineb bendithion Allah Hollalluog:

Fel y dywedir yn y ffugenw gyntaf, daeth bwrdd o gegin swltiaid â pris i'w ofyn. Er bod y tablac yn cael ei daflu, mae'n dipyn o anghrediniaeth nad yw'n cydnabod y bendithion hynny sy'n werthfawr iawn ac nad ydynt yn ei gredu. Dduw Hollalluog, y fendith eiddigeddus ar wyneb y ddaear bodau dynol nev-i, yn gyfnewid, diolch i Dduw am bris y bendithion hynny. Mae cymdeithion a chyfeillion y bendithion hynny ar ffurf tablacı. Rydym yn rhoi pris iddynt, rydym yn ddiolchgar iddynt. Rydym hyd yn oed yn diolch iddynt am eu parch a'u parch. Ar y llaw arall, mae Mün'im-i Hakikî yn deilwng o hynny diolch i'r fendith honno. Hynny yw diolch iddo, i wybod y bendithion hynny'n uniongyrchol oddi wrtho, i werthfawrogi gwerth y bendithion hynny ac i deimlo eu hangen am y bendithion hynny.

Yma, ymprydio yn Ramadan-i Sharif, gwir a gwir, yw'r allwedd i ddiolchgarwch mawr a chyffredinol. Oherwydd na all y rhan fwyaf o bobl sydd o dan y rhwymedigaeth o reidrwydd roi'r gorau i werth llawer o fendithion pan nad ydynt yn teimlo newyn gwirioneddol. Darn sych o fara, i ddynion sy'n llawn, yn enwedig os yw'n gyfoethog, ni ddeellir y fendith ynddo. Fodd bynnag, ar adeg iftar, y bara sych hwnnw, yn gredwr yng ngolwg bendith werthfawr iawn i-zahikah martyrdom. Mae pawb o'r swltan i'r mwyaf cyflawn, yn y ddealltwriaeth o Ramadan-i Sharif o werth y bendithion hynny yn ddiolchgarwch i mükriye.

Yn ogystal, meddai, nid fy eiddo i yw'r bendithion hynny. Dydw i ddim yn rhydd o hyn. Felly mae'n eiddo i rywun ac yn y byd; Rwy'n aros am ei orchymyn. ”Mae e'n gwybod bendith, bendith a bendithion.

Felly, mae ymprydio felly'n dod yn allweddol i werthfawrogiad gwir ddyletswydd i fodau dynol.

TRYDYDD GWLEIDYDDIAETH

Mae Ymprydio yn ddoethineb llawer o ddoethineb gyda'r jihih y mae'n edrych arno ar fywyd-i-insaniye:

Mae pobl wedi cael eu gwneud mewn amrywiol ffyrdd i gyfeiriad y llythyr. Oherwydd yr anghydfod hwnnw, mae Allah Almighty yn gwahodd y cyfoethog i ymuno â'r fukaras. Fodd bynnag, gall y cyfoethog deimlo dioddefaint a newyn truenus y fukar gyda ymprydio ymprydio. Os nad oes ymprydio, gellir dod o hyd i'r cyfoethog cyfoethog i wybod faint o newyn a thlodi a faint y mae angen tosturi arnynt. Tosturi am ei gyd-bobl yn yr agwedd hon yw hanfod y gwirionedd. Ni waeth pa unigolyn, fe all ddod o hyd i'r tlotaf mewn hunan-gyfiawnder; tosturiol tuag ato. Os nad oes rhaid iddo newynu ei enaid, ni all wneud y gorau a helpu ei fod yn gorfod pasio trwy dosturi. Oherwydd nad yw'n teimlo'r ffaith honno yn ei hunan ei hun.

PEDWAR

Ymprydio yn y Ramadan-i Mae Sharif yn un o ddoethineb y doethineb y mae enaid yr enaid yn edrych arno:

Yn gogoneddus, ac eisiau ei ryddhau ei hun a'i ystyried yn rhad ac am ddim. Yn wir, y symudiad rububiyet presennol a symudiad keyfemâyeşâ, fel dymuniad. Nid yw am feddwl ei fod yn cael ei addysgu gyda bendithion diderfyn. Hususan, os oes cyfoeth a grym yn y byd, hyd yn oed os yw cymorth anwybodaeth, yr holl bentrefwyr, y lladron, yn llyncu bendith yr dwyfol fel anifail.

Yma, mae pawb yn Ramadan-i Sharif, o'r cyfoethocaf i'r rhai tlotaf yn deall nad yw'n gost, ond yn genedl; ddim yn rhydd, ni. Os na fydd yn cael ei archebu, ni all wneud y pethau mwyaf cyffredin a chyfforddus, ni all ymestyn ei law i'r dŵr, mae'n torri'r rububiyet, yn gosod yr ubudiyet, yn dod yn ddiolchgarwch ei ddyletswydd go iawn.

GWLEIDYDDIAETH FIFTH

Mae ymprydio Ramadan-i Sharif yn un o'r llu o ddoethineb y mae'r hunan yn ystyried moesoldeb tehzib-i a'r ffaith ei fod yn rhoi ei driniaeth serchol i ben:

Dyn hunan-anghofio anghofiedig. Ni all weld ac nid yw'n dymuno gweld ei radd o ddiffyg. Nid yw'n meddwl pa mor wan a chwaethus yw e, ac mae'n darged trychinebau, a'i fod yn torri i lawr yn gyflym, yn cynnwys cnawd ac esgyrn gwasgaredig. Mae'n ymddangos fel petai ganddo gorff wedi'i wneud o blismyn, ond mae'r lâyemûtâne yn ymosod ar y byd fel pe bai'n dychmygu ei hun am byth. Mae Şedit yn cael ei daflu i'r byd gydag uchelgais a thrachwant, a chyda diddordeb ac anwyldeb cryf. Mae'n gysylltiedig â phob peth blasus a buddiol. Mae hefyd yn anghofio tynerwch ei hun, sy'n cyd-fynd â thosturi. Nid yw'n meddwl am ei fywyd a'i fywyd; caiff moesoldeb ei dalgrynnu mewn seyyie.

Yma, ymprydio yn y Ramadan-i Sharif, y mwyaf anymwybodol a moemerridlar, gwendid a gwendid a roddir. Mae'n meddwl am ei stumog trwy newyn; yn deall yr angen yn y stumog. Mae ei chorff gwan yn cofio pa mor flin oedd hi. Mae'n deall faint mae angen tosturi a chariad ato. Mae'n rhoi'r gorau i ffrae yr enaid ac yn teimlo awydd am loches i'r dervishes a'r dwyfol, ac yn paratoi i guro drws trugaredd gyda chanmoliaeth llaw os nad yw'r golau yn torri ei galon!

Llythyrau | Nawfed Llythyr ar hugain | 388 389-

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.