Gwybodaeth am yr Hethiaid, Hethiaid Gwybodaeth Fer

0

Arweiniodd y genedl, a oedd yn byw rhwng 1650 - 1200 B.C., at ymddangosiad golygfeydd newydd yn ystod Trefedigaethau Masnach Assyria. Mae'n dangos y nodwedd o fod yn llwyth Indiaidd - Ewropeaidd. Sylfaenydd y wladwriaeth yw Labarna. Cyfeirir ato fel Boğazkale neu Hattusa yn y brifddinas. Mae castell mawr yng nghanol y ddinas.

Wrth symud ymlaen i gyfeiriad y gogledd-orllewin, cyrhaeddir tai preifat o'r cyfnod hwnnw a rhan isaf y ddinas lle mae'r Deml Fawr. Mae Castell Yenice a'r Castell Melyn wedi'u lleoli yma. Mae'r ddinas uchaf wedi'i lleoli ar y rhan ddeheuol. Mae waliau siâp cist wedi'u hadeiladu gan frenhinoedd yn y 13eg ganrif CC. Mae'r waliau hyn yn cynnwys Porth y Brenin, Potern, Sphinx Gate, Lion Gate.

Hanes Hethiad

Mae'n bosibl archwilio hanes Hethiad mewn dwy ran. BC 1650 - 1450 Yr Hen Deyrnas a CC 1450 - Rhennir 1200 yn Gyfnod Ymerodrol Hethiad. Ar ôl sofraniaeth Anatolia, trefnodd ymgyrch i Syria. BC 1274'da ar ôl Brwydr Kadesh gyda'r Aifft CC. Gwnaed y cytundeb sy'n dwyn yr un enw â'r rhyfel yn y flwyddyn 1269. Y cytundeb hwn yw'r cytundeb ysgrifenedig cyntaf. Dinistriwyd y wlad gan ymosodiadau llwythau Kashka.
BC Y blynyddoedd 1800 oedd y tro cyntaf y cafwyd gwybodaeth am y wladwriaeth. Hanes traddodiadol yr Hethiad yw'r oes o'r enw 'Teyrnas Ganol' oes Telipinu.

Beth yw Hethiad?

Hethiad yw'r hynaf o'r ieithoedd Indo-Ewropeaidd. Mae sillafau neu arwyddion sengl yn mynegi geiriau. Mae'n well gan hieroglyffau mewn arysgrifau mawr fel morloi a henebion creigiau. Mae llythrennedd yn cael ei ystyried yn dalent i grŵp bach. Ymhlith y gweithiau a ysgrifennwyd mewn cuneiform, mae yna lyfrau blynyddol, testunau seremonïol, dogfennau sy'n ymwneud â digwyddiadau hanesyddol, cytuniadau, dogfennau rhoi a llythyrau. Yn ogystal â thabledi clai, roedd tabledi pren a metel hefyd.

Darganfuwyd y dabled fetel gyntaf yn Hattusa ym 1986.
Mabwysiadodd yr Hethiaid grefydd amldduwiol ac mae miloedd o dduwiau a duwiesau. Cymerwyd llawer o'r duwiau hyn o grefyddau llwythau eraill. Mae Duwiau'n gorgyffwrdd â bodau dynol. Yn ogystal â chael ei orgyffwrdd yn gorfforol, mae hefyd fel bod dynol mewn ysbryd. Maen nhw'n bwyta, yfed ac ymddwyn yn dda os ydyn nhw'n cael gofal da, yn union fel mae pobl yn ei wneud.

Ers sefydlu'r Hethiaid, y prif dduw yw Tesup, duw storm. Duw arall yw Hetap, y Dduwies Haul. Gelwir y rhanbarth hefyd yn rhanbarth o filoedd o dduwiau. Er bod prif dduw ym mhob dinas, roedd gan bob brenin dduw gwarcheidwad. Mae'n sicrhau ffurfiad yr oes cosmig ac yn cynnal trefn y deyrnas. Y corff gwleidyddol wrth weinyddu yw Panku, a elwir hefyd yn gyngor ymerodrol. Roedd y deyrnas yn elfen etifeddol. Fodd bynnag, pe na bai ganddo ddyn gradd gyntaf ac ail radd a allai fod yn frenin, gallai gwraig tywysoges gradd gyntaf ddod yn frenin hefyd.

Dylai'r etifedd sy'n ymddangos gan y brenin gael cymeradwyaeth Panku ac yna tyngu llw teyrngarwch. Roedd breninesau ochr yn ochr â'r brenin, ac er y gallai chwarae rhan weithredol mewn breninesau, y brenin oedd y pŵer absoliwt.

A barnu yn ôl cynnwys Cytundeb Kadesh, sef y cytundeb ysgrifenedig cyntaf, II. Tra bu Ramses yn gwagio'r lleoedd a gymerodd cyn y rhyfel, cymerodd yr Hethiaid ddinas Kadesh. Oherwydd llofruddiaeth Muvattalli oherwydd gwrthryfel milwrol yn ystod y cytundeb, III. Llofnododd Hattusili. Dyma'r cytundeb hynaf yn hanes y byd sy'n seiliedig ar egwyddor cydraddoldeb.

Ysgrifennwyd y cytundeb yn Akkadian ar blaciau arian gan ddefnyddio ysgrifennu cuneiform. Mae sêl y frenhines hefyd yn cael ei chymryd gyda sêl y brenin. Er bod fersiwn wreiddiol y cytundeb yn cael ei golli, daethpwyd o hyd i gopi o'r cytundeb wedi'i engrafio ar waliau temlau'r Aifft mewn cloddiadau Boğazköy ac mae'n cael ei arddangos yn Amgueddfa Archeolegol Istanbul, tra bod copi mwy yn adeilad y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.