Beth Sy'n Dda I Llosg Haul, Sut Mae Llosg Haul yn Llwyddo

0

Gallwch weld problemau croen fel llosg haul a brech haul yn digwydd yn ystod misoedd yr haf. Os yw pelydrau uwchfioled yr haul yn agored i'ch croen am amser hir, gall sychder y croen, ffurfiant brychni a hunan-ffurfio ddigwydd. Ar yr un pryd, mewn ardaloedd sy'n agored i'r pelydrau hyn o'r haul, gellir gweld pigmentiad neu afliwiad yn ogystal â phlicio croen a chanser y croen.

Beth sy'n dda i losg haul?

Gallwch gymhwyso rhai dulliau i amddiffyn eich croen rhag llosg haul a brech haul. Ond yn y lle cyntaf i amddiffyn eich croen rhag pelydrau niweidiol yr haul er mwyn osgoi sefyllfaoedd o'r fath dylai fod yn ofalus. Ar y pwynt hwn gallwch ddefnyddio eli haul a argymhellir gan feddyg arbenigol.

Beth sy'n dda i losg haul ar yr wyneb?

Pan edrychwn ar yr ardaloedd lle gwelir llosg haul fwyaf, mae eich croen yn y lle cyntaf ar y pwynt hwn. Y ffaith bod y croen ar yr wyneb yn denau a heb ddiogelwch yw'r prif reswm dros ffurfio'r llosgiadau hyn. Mae rhai meddyginiaethau naturiol ar gyfer llosgiadau wyneb y gallwch eu defnyddio gartref. Yr atebion hyn yw:

  • -Er mwyn atal colledion dŵr a achosir gan losgiadau haul, dylech yfed digon o ddŵr. Dylech gymryd gofal i gynnal cydbwysedd dŵr eich corff.
  • -Gallwch weld bod y croen yn sych oherwydd llosgiadau croen. Dylech ddefnyddio lleithydd ar gyfer hyn. Fodd bynnag, ni ddylech gasglu unrhyw ddŵr a llid ar eich croen.
  • Mae Aloe vera ymhlith y planhigion gorau ar gyfer llosg haul. Felly gallwch ddefnyddio gel aloe vera.
  • - Os yw'r llosgiadau haul yn achosi poen, nid oes problem defnyddio cyffuriau lleddfu poen ysgafn.
  • -Cleaniwch y brethyn lleithio moistened gyda dŵr oer, gallwch chi roi'r rhan ar eich wyneb wedi'i llosgi.
  • -Bydd yn ddatrysiad effeithiol oherwydd bydd yr iogwrt y byddwch chi'n ei gymryd i'r darn wedi'i losgi yn cymryd gwres y llosg.

Dulliau Naturiol ar gyfer Llosg Haul

Wrth drin llosg haul, mae'n well gan lawer o bobl ddulliau naturiol. Mae'r dulliau naturiol ar gyfer llosg haul fel a ganlyn:
- Blawd ceirch: Os ydych chi eisiau meddalu'ch croen llosg haul, blawd ceirch ddylai fod eich dewis cyntaf ar y pwynt hwn. Cymysgwch hanner cwpanaid o flawd ceirch gyda gwydraid 1 o ddŵr berwedig a gadewch iddo oeri. Pan fydd y gymysgedd wedi oeri yn llwyr, rhowch 3-4 i'r man llosgi yn araf a'i olchi gyda digon o ddŵr.
Gel Aloe Vera: Mae'n un o'r dulliau mwyaf effeithiol wrth drin llosgiadau. Yn meddalu llosg haul ac yn glanhau'ch croen yn llwyr Golchwch eich croen â dŵr oer trwy fwydo'r rhannau sydd wedi'u llosgi yn dda.
iogwrt: Mae'n un o'r cymwysiadau a ddefnyddir amlaf yn erbyn llosg haul. Mae'n cael effaith dawelu wrth oeri eich croen. Gallwch aros yn y cwpwrdd am ychydig cyn defnyddio'r iogwrt a defnyddio iogwrt heb lawer o fraster i gael yr effaith lawn.
Olew olewydd: Wrth i'r haul sychu'ch croen, mae'n achosi tensiwn. Oherwydd y straenau hyn, bydd poen yn digwydd. Er mwyn atal y sefyllfa hon ac i feddalu'ch croen yn fwy, gallwch fynd i olew olewydd.

Sawl diwrnod mae llosg haul yn llosgi?

Bydd nifer y diwrnodau y mae llosg haul yn gwella yn newid mewn gwirionedd, yn dibynnu ar raddau eich llosgi. Mewn rhai achosion, gall llosg haul fod yn symptomau ysgafn fel cochni, neu mewn rhai achosion yn fwy difrifol. Ni fydd graddfa'r llosgiadau'n digwydd ar unwaith. 5 - 6 oriau ar ôl dod i gysylltiad â'r haul byddwch chi'n gwybod yn union y sefyllfa. Os na roddir triniaeth losgi, bydd pothelli a phlicio yn digwydd. Bydd 3 a 5 yn gwella yn ystod y dydd os nad yw'r llosg haul ar eich croen yn rhy ddwfn. Os ydych wedi bod yn agored i ormod o haul a bod graddfa llosg haul yn uchel, gall y broses iacháu fod yn hir hefyd. Bydd ymweld â meddyg da ar y pwynt hwn yn byrhau'ch proses adfer.

Hufenau Llosg Haul

Yn ein herthygl, gwnaethom roi gwybodaeth am y dulliau y gallwch eu defnyddio gartref ar gyfer llosg haul. Ar y pwynt hwn, mae llawer o bobl yn pendroni pa hufenau i'w defnyddio. Pan gewch hufen wedi'i losgi, dylech gael help gan ddermatolegydd arbenigol. Ond bydd hufenau sy'n cynnwys aloe vera yn helpu'ch llosgi. Yn ystod eich dewis hufen, dylech bendant ddewis hufenau sydd â gwerth llysiau uchel. Gall hefyd helpu'ch llosgiadau gyda hufenau sy'n cynnwys darnau olew olewydd. Y hufenau mwyaf dewisol ar gyfer llosg haul yw bepanthene a chorn arian. Dim ond dan oruchwyliaeth meddyg y dylech ddefnyddio'r hufenau hyn.

Sut Mae Llwybr Llosg Haul yn Llwyddo?

Ymhlith problemau mwyaf llawer o bobl sy'n dioddef o losg haul mae problem creithiau ar ôl llosgiadau. Nid oes ateb union i'r broblem hon, a gall yr olrhain sy'n weddill ar ôl iachâd y llosg gynyddu neu leihau yn dibynnu ar raddau'r llosgi. Ar y pwynt hwn gallwn weld bod rhai dulliau llysieuol. Mae'r dulliau hyn fel a ganlyn:
Dull 1:

  • -1 llwy fwrdd i fyny moron
  • -1 llwy de o olew olewydd
  • Sudd aloe vera deilen -1
  • Stink bwyd -1 fel sudd lemwn

Cymysgwch yr holl gynhwysion yn dda. Ar ôl rhwbio'r man llosgi yn y bore a gyda'r nos gyda'r gymysgedd hon gallwch weld iddo ddiflannu mewn amser a ganiateir.
Dull 2:
Gallwch ddefnyddio tatws yn ystod triniaeth craith llosgi. Bydd yr ensym catecholase yn y datws amrwd yn creu datrysiad naturiol i'r pwynt lle mae eich marciau llosgi yn pasio. Rhowch y tatws mewn mwydion gyda blendar a gadewch y mwydion i'r rhan lle mae gennych farciau llosgi a gadewch am funudau 10 - 15. Yna dylech chi olchi. Dylech gymhwyso'r cais hwn bob dydd nes bod eich craith yn pasio.
Dull 3:
Gallwch hefyd ddefnyddio olew cnau coco ar eich marciau llosgi. Mae'r olew hwn yn un o'r brasterau gorau i gael gwared ar eich creithiau. Mae'r olew yn cynnwys fitamin E, sydd ag eiddo gwrthocsidiol, ac mae'r fitamin hwn yn maethu'ch croen. Gadewch yr olew ar y darn gyda marciau llosgi am o leiaf 1 awr.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.