Argymhelliad 7 i helpu i leihau cylchoedd o dan y llygad

0

Te Gwyrdd Yn lle Coffi
Yn enwedig os ydych chi'n yfed coffi bob dydd, gallwch chi ddisodli'r arfer hwn â the gwyrdd. Mae coffi yn ei gwneud hi'n anodd i chi gysgu yn y nos ac yn achosi i'ch llygaid ffurfio o dan eich llygaid. Yn ogystal, mae gan de gwyrdd wrthocsidydd cryf sy'n atal eich llygaid o dan y llygad i fynd yn gynnar.
Ychwanegu Gwyrddion i'ch Plât
Mae llysiau sydd â chynnwys haearn uchel, fel sbigoglys a brocoli, yn effeithiol iawn ar gyfer trin cylchoedd tywyll. Mae llysiau sydd â chynnwys haearn uchel yn darparu cylchrediad gwaed gwell. Yn ôl astudiaethau gwyddonol, dywedir bod cylchoedd tywyll yn bibellau gwaed yn eistedd o dan y croen yn unig. Os yw'r croen o dan eich llygad yn deneuach nag ardaloedd eraill yn eich corff, bydd yn edrych yn fwy amlwg.
Gosod Apps ar Eich Ffôn
Ffordd arall i gael gwared â chylchoedd tywyll o dan y llygaid yw dŵr. Gallwch leihau faint o ddŵr sydd o dan eich llygaid trwy fodloni faint o ddŵr sydd ei angen ar eich corff. Os anghofiwch yfed dŵr, gallwch lawrlwytho'r cymwysiadau atgoffa ar eich ffôn i ddysgu faint o ddŵr sydd ei angen ar eich corff ac y gallwch ei yfed yn rheolaidd.
Uchod yn Ôl
Yn y nos, ceisiwch orwedd ar eich cefn gymaint â phosibl. Oherwydd na fydd y llif hylif o dan eich llygaid yn digwydd o ganlyniad i orwedd ar eich ochr a bydd hyn yn achosi ffurfio'ch bagiau o dan y llygaid. Yn ogystal, bydd gorwedd ar eich wyneb yn arwain at gydnabod crychau yn gynnar o ganlyniad i'ch wyneb yn pwyso ar y gobennydd.
Gwneud Masg Persli
Mae persli yn ffynhonnell fitaminau C a K sy'n cyfrannu at ysgafnhau'r croen. Am y rheswm hwn, gwnewch fasg o dan eich llygaid gyda phersli y byddwch chi'n ei baratoi gartref.
Defnyddiwch Ffactorau Amddiffyn rhag yr Haul
Defnyddiwch hufen gyda ffactor amddiffyn rhag yr haul, fel hufen nos. Maen nhw'n amddiffyn eich croen ac yn atal cylchoedd llygaid rhag ffurfio.
Cadwch eich llygaid yn cŵl
Cadwch bethau oer fel rhew, llwyau yn y rhewgell, ciwcymbrau oer neu datws o dan eich llygaid. Bydd hyn yn lleihau'r chwydd o dan eich llygaid.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.