BETH YW FFISIOCRATIAETH, GWYBODAETH AM FFISIOCRATIAETH

0

Physiocracy

18. daeth y ganrif i'r amlwg ac yn enwedig mae François Quesnay, Marquis de Mirabeau, Mercier de la Rivière, Dupont de Nemours, Vincent Gournay wedi amddiffyn gwyddonwyr o'r fath. Mae'r cysyniad hwn o darddiad Ffrengig yn golygu trefn naturiol. Roeddent yn derbyn y gorchymyn naturiol hwn fel gorchymyn dwyfol ac yn unol â hynny, mae gan y cynhyrchwyr a'r defnyddwyr ryddid i weithredu er eu budd eu hunain. Mae'n seiliedig ar egwyddorion perchnogaeth breifat a menter rydd.

Mae'n gweld ffynhonnell cyfoeth ar ffurf cynhyrchu. Roeddent o blaid cyfalafiaeth amaethyddol oherwydd bod amaethyddiaeth yn bwysig yn Ffrainc. Felly, ni welwyd y chwyldro diwydiannol. Er y gwelir effeithiau system yr urdd, mae trethi mewn system debyg i'r system ffermio treth. Er eu bod yn nodi y bydd y cynhyrchiad trwy greu sylweddau, nid yw diwydiant a masnach yn cydymffurfio ag ef, a dim ond trwy'r dulliau hyn y maent yn gwneud newidiadau. Felly, mae'n aneffeithlon.

Yn sylfaenol wedi'i seilio ar gyfreithiau Duw; mae'n gyffredinol, yn anghyfnewidiol ac orau. Ac mae gan bobl yr ewyllys rydd i wneud beth bynnag maen nhw eisiau o dan gyfraith Duw. Mae eu cysylltiadau economaidd yn rhoi pwys ar ryddid ac unigolrwydd. Maent yn darparu system gytbwys o gynhyrchu a chyflenwad arian.

Egwyddorion Sylfaenol Ffisigyddiaeth

Mae fel bod trefn naturiol yn y bydysawd yn ogystal ag mewn economeg. Pwysleisiwyd isafswm gofyniad y wladwriaeth. Mae'n derbyn un system dreth.

Camgymeriadau Ffisigyddiaeth

O ganlyniad i'r broses hon, daeth y gostyngiad ym mhwysigrwydd amaethyddiaeth a datblygiad y wlad i'r amlwg fel system o ddiwydiant a gweithwyr yn hytrach nag amaethyddiaeth gyfalafol.

Cyfraniadau Ffisioleg mewn Economeg

Mae'n ffurfio'r sylfaen i economeg fod yn wyddoniaeth sydd hefyd yn cynnwys y maes cymdeithasol. Mae wedi bod yn arloeswr y tabl economaidd a systemau cyfrifyddu cenedlaethol. Gyda dyfeisiad y Gyfraith ar Gostwng Cynnyrch, soniwyd am y cysyniadau sy'n gysylltiedig ag adlewyrchu ac effaith y dreth. Mae'n gerrynt economaidd sydd hefyd yn cael ei ystyried yn sylfaenydd rhyddfrydiaeth economaidd.

François Quesnay

Er mai ef oedd sylfaenydd yr ysgol ffisiotreg, disgrifiodd y darlun economaidd gylchrediad cylchol nwyddau ac arian mewn economi rydd ddelfrydol.

Tabl Economaidd; Er bod sylfaen cyfoeth yn cael ei ystyried yn adnoddau amaethyddol, mae yna dri dosbarth. Tirfeddianwyr, cyfalafwyr amaethyddol a siâp dosbarth milain yw'r rhain. Nid oes twf na chrynhoad cyfalaf net yn y model. Mae'r economi hon ar gau i'r tu allan ac yn esbonio'r cysylltiad rhyng-ddiwydiant trwy'r tabl. Maen nhw'n gwneud dau awgrym. Mae'r cyntaf yn dadlau y dylai'r dreth fod yn unffurf ac y dylid ei chasglu gan dirfeddianwyr. Yn ail, trwy agor amaethyddiaeth i fasnach dramor, mae prisiau grawn yn cynyddu ac mae sefyllfa ffermwyr yn gwella.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.