CANCER CROEN, CANCER CROEN PAM, SYMPTOMAU

0

cyfrol; Er mai hwn yw organ fwyaf y corff, mae'n amddiffyn rhag anafiadau trwy orchuddio organau mewnol. Mae'n helpu'r corff i ddarparu fitamin D wrth atal gormod o ddŵr a cholli hylif. Yn amddiffyn rhag bacteria, germau a phelydrau uwchfioled niweidiol. Mae'n helpu i gynnal tymheredd y corff. Mae'n cynnwys haen 3 fel epidermis, dermis ac subcutis. Mae canser y croen yn cael ei achosi gan ffactorau genetig, amgylcheddol, cemegol, ymbelydredd a phersonol. Ar y llaw arall, mae canser y croen yn cael ei achosi gan iawndal amrywiol yn DNA y croen.

Achosion Canser y Croen

Pelydrau uwchfioled, UVA, UVB, pelydrau UVC, solariwm, tyrchod daear, nevus dysplastig, nevus melanocytig cynhenid, croen ysgafn, brychni haul, gwallt ysgafn, oedran (fel arfer 25 - 29), rhyw, weldio mae ffactorau genetig ymhlith yr achosion.

Mathau o Ganser y Croen

3 yw'r prif fath o ganser y croen. Y cyntaf yw carcinoma celloedd gwaelodol. Ac mae hyn yn gyfystyr â 80% o ganser y croen. Mae fel arfer yn datblygu mewn achosion o amlygiad i'r haul a chymryd radiotherapi fel plentyn. Yr ail yw carcinoma celloedd cennog. Mae'r math hwn o ganser yn digwydd ar y croen sydd wedi'i ddifrodi gan gemegau. Melanoma yw'r trydydd math o ganser. Dyma'r math mwyaf difrifol o ganser y croen.

Symptomau Canser y Croen

Mae newidiadau ym maint a siâp neu liw staeniau neu staeniau sydd newydd eu ffurfio ar y croen.
Ac mae gan y staeniau hyn ymddangosiad gwahanol o gymharu â staeniau eraill. Yn ychwanegol at y symptomau hyn, clwyfau nad ydynt yn iacháu, mwy o sensitifrwydd, cosi, poen, newidiadau yn wyneb yr I, symptomau fel gwaedu neu ymddangosiad siâp lwmp.

Ffyrdd o Atal Canser y Croen

Gellir amddiffyn lleihau'r amlygiad i belydrau UV trwy ofalu am bwyntiau fel amddiffyniad rhag yr haul a rhoi sylw i ddyddiad dod i ben cynhyrchion cosmetig.

Triniaeth Canser y Croen

Un o'r pwyntiau pwysicaf yn y broses drin, fel mewn llawer o afiechydon, mae diagnosis cynnar yn bwysig. Rhoddir triniaeth lawfeddygol. Mae'r feddygfa hon hefyd yn cael ei chymhwyso mewn sawl ffordd. Beirniadu o'r meddygfeydd hyn; curettage ac electrocauterization, llawfeddygaeth mohs, rhewi, triniaeth laser, toriad eang, ailadeiladu, llawfeddygaeth ffotodynamig. Heblaw am lawdriniaeth, mae radiotherapi a thriniaethau trofannol ar gael.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.