Beth yw llawfeddygaeth trwyn?

0

Beth yw llawfeddygaeth trwyn?

Tabl cynnwys

Mae llawfeddygaeth esthetig trwyn yn ailadeiladu swyddogaethol a gweledol o'r trwyn. Perfformir llawdriniaeth estheteg trwyn mewn afiechydon trwynol nad ydynt yn hoffi siâp y trwyn neu na allant weithredu'n iawn. Meini prawf pwysicaf y feddygfa hon yw sicrhau delwedd ragorol a chadw ei naturioldeb. Mae'r meddyg arbenigol yn gwerthuso'r llawdriniaeth gyda'r claf ymlaen llaw ac yn penderfynu ar y llawdriniaeth gyda phenderfyniad da iawn. Mae estheteg trwynol yn ymyrryd yn uniongyrchol â chartilag ac esgyrn. Gallwch gael ymddangosiad perffaith gyda'r llawdriniaeth hon wedi'i chymhwyso i ddileu'r holl broblemau yn y trwyn. Yn arbennig, mae gan ferched ddiddordeb mawr yn y feddygfa esthetig trwyn hon bellach yn cael ei rhoi ar ddynion. Pan gewch y feddygfa hon o'r enw rhinoplasti, ni fyddwch yn cael unrhyw anhawster anadlu trwy'r trwyn. Cyn y llawdriniaeth, bydd eich meddyg yn eich hysbysu'n uniongyrchol am y driniaeth. Mewn rhai amgylchiadau eithriadol, ni ellir gwneud llawdriniaeth. Mae'r llawdriniaeth hon yn dwyn risgiau i bobl sydd wedi cael mwy o lawdriniaeth ar eu trwyn nag o'r blaen. Y rheswm pwysicaf am hyn yw'r gostyngiad yn y strwythurau cartilag yn y trwyn a'r adleoli. Un gwaith neu fwy, cysylltir â phobl â llawfeddygaeth esthetig trwynol gyda sensitifrwydd mawr. Hyd yn oed os mai'r ffactor pwysicaf i'w wybod yw organ sy'n dangos ei harddwch fel ymddangosiad trwynol, dylai eich darparu i anadlu mewn ffordd swyddogaethol yn hawdd iawn. Ni fydd y ffaith bod gan drwyn nad yw'n hawdd ei anadlu ymddangosiad hyfryd yn mynegi llawer o lwyddiant. Mewn gwirionedd, gall pobl wynebu llawer o broblemau iechyd trwy gydol eu hoes.

Pwy all gael llawfeddygaeth trwyn?

Yn gyffredinol, gall pob unigolyn sy'n cwyno am ymddangosiad y trwyn ac nad oes ganddo drwyn swyddogaethol swyddogaethol wneud cais am lawdriniaeth esthetig trwyn. Y peth pwysicaf i'w wybod yma yw profiad y meddyg arbenigol. Dylech ddewis eich meddyg yn dda iawn a thrafod unrhyw risgiau ymlaen llaw. Fel gyda phob meddygfa, mae rhai risgiau mewn llawfeddygaeth esthetig trwyn. Gallwch benderfynu cael llawdriniaeth ar ôl lleihau'r risgiau hyn trwy siarad â'ch meddyg. Cyn llawdriniaeth, rhaid i chi roi'r gorau i ysmygu, alcohol, arferion gwael yn bendant. Mae hyn yn ffactor pwysig iawn mewn llawfeddygaeth esthetig trwynol oherwydd bod ysmygu yn niweidio'r gwythiennau. Mae hefyd yn bwysig iawn ar gyfer cyflymu'r broses iacháu ac ar gyfer llwyddiant y llawdriniaeth a gyflawnir.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.