Sut i dawelu’r babi?

0

Assoc. Dr. Dywedodd Elif Mutlu fod caethiwed i'r rhyngrwyd wedi dod yn fath cyffredin o ddibyniaeth.

Yn ôl y newyddion am AA; Gan dynnu sylw bod y rhyngrwyd bellach yn rhan o fywyd, dywedodd Mutlu, “Rydyn ni'n gwneud llawer o'n gwaith beunyddiol trwy'r rhyngrwyd. Mae'r rhyngrwyd hefyd yn rhan o'n bywyd busnes. Ar ôl ychydig, rydyn ni'n dod yn gaeth i offeryn rydyn ni'n agored iddo gymaint. Mae grwpiau arbennig o beryglus o ran dibyniaeth ar y rhyngrwyd yn blant a'r glasoed. Er mwyn eu hamddiffyn rhag dibyniaeth ar y rhyngrwyd, mae angen i oedolion eu dysgu i lenwi eu hamser ar y rhyngrwyd ac i fod yn fwy cynhyrchiol. "

“I FOD YN OFALUS AM SEFYDLIAD Y BABIES Â'R CYFRIFIADUR TABLET”

Nododd Mutlu fod y rhyngrwyd yn fyd lliwgar, mae'r tudalennau'n newid yn gyson a bod y cyflymder hwn yn effeithio ar blant, ac mae gweithgareddau artistig a chwaraeon yn bwysig wrth ddarparu sgiliau cystadlu.

Pwysleisiodd Mutlu yr angen i fod yn hynod ofalus ynglŷn â thawelu babanod â dyfais dabled. “Mae'r swyddogaeth y mae'n rhaid i'r fam ei gwneud yn cael ei llwytho ar y ddyfais dabled. Nid llun lliwgar fydd yn tawelu’r babi, ond mam a fydd yn ei lleddfu â thosturi. ”

GELLIR GWELD DEFNYDD DRWG TECHNOLEG TEL FEL CLEFYD ”

Prifysgol Gazi Cyfadran y Gwyddorau Iechyd a Deon Ganolfan Monitro ar gyfer Aelod o'r Bwrdd Cyffuriau Addiction Gwyddoniaeth Athro Twrci Dr. Dywedodd Mustafa Necmi İlhan eu bod yn gwybod achosion bron pob caethiwed i alcohol, tybaco a chyffuriau, ond bod caethiwed rhyngrwyd a cham-drin rhyngrwyd a cham-drin technoleg newydd ddechrau cael ei drafod.

Gan nodi nad yw defnyddiwr y rhyngrwyd yn gaeth am resymau busnes, dywedodd İlhan: “Yna pwy yw'r bobl sy'n cam-drin y dechnoleg hon ac sy'n gallu dod yn gaeth i'r rhyngrwyd? Mewn gwirionedd, rydyn ni'n siarad am bobl sy'n defnyddio'r rhyngrwyd a thechnoleg yn fwy na'r swm ychwanegol o waith maen nhw'n ei wneud, ac sy'n garcharorion yr offer maen nhw'n eu defnyddio y tro hwn. Rydym yn siarad am bobl na allant wneud eu gwaith beunyddiol, na allant sbario amser i'w teuluoedd a'u gwersi. A yw hwn yn glefyd? Gellir ystyried cam-drin technoleg yn glefyd. "

 

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.