LLEOEDD I YMWELD Â AYDIN

0

LLEOEDD I YMWELD YN AYDIN
Mae'r twnnel hiraf wedi ei leoli yma yn Nhwrci a rhengoedd ugeinfed o ran poblogaeth. Mae ardal o 17.
Enwau Esi yw Tralleis a Güzelhisar. Ar ôl sefydlu tywysogaeth Aydınoğulları yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, fe'i gelwid yn Aydın.
Roedd yn gartref i lawer o wareiddiadau yn yr hen amser. Fe'i datblygwyd yn ystod yr Hethiaid gyda'i hanes yn dyddio'n ôl i 2500 cyn Crist. Yn yr wythfed ganrif, cafodd y Lydiaid eu cyfnod mwyaf disglair.
Mae 1811 wedi bod yn ganolbwynt y taleithiau gan gynnwys İzmir, Antalya, Isparta a Manisa. Yna, pan ddaeth i 1923, daeth yn dalaith.
Beddrod Ahi Bayram
- Ni wyddys yn union pwy sy'n perthyn i'r beddrod.
- Dau berson yn unig sy'n cael eu pwysleisio. Y cyntaf yw Ahi Ibrahim, brawd Ahmet Gazi; yr un arall yw İbrahim Efendi.
- Amcangyfrifir iddo gael ei wneud yn y bedwaredd ganrif ar ddeg.
- Mae ganddo strwythur hirsgwar. Mae siâp pyramid wythonglog i'r côn.
- Wedi'i wneud gyda darnau o'r cyfnod Bysantaidd.
Er nad yw'n hysbys yn union pwy sy'n perthyn i'r beddrod, mae dau berson yn cael eu pwysleisio. gyntaf; mae'r beddrod hwn yn perthyn i frawd Ahmet Gazi ahi Bayram, ac mae'r ail yn perthyn i berson o'r enw Ibrahim Efendi. 14. mae canrifoedd hefyd yn cael eu cynnal amcangyfrifon.
Castell Arpaz
- Er ei fod yn cael ei alw'n 19eg ganrif, mae olion o'r 17eg a'r 18fed ganrif.
Traeth Altinkum
- Mae'n draeth baner las.
Twr Andiz
- Yn gyntaf, setlwyd grŵp bach o Cariaid, Lydiaid a Legels.
- Fe'i defnyddiwyd fel gwyliwr yn y cyfnod Hellenistig.
Mosg Ahmet Semsi Pasha
- Fe'i gelwir yn boblogaidd fel y Mosg Coch Minaret. Mae hyn oherwydd bod y minaret wedi'i wneud o frics.
- Gwnaed yn 16592.
- Wedi'i adeiladu gan Ahme Semsi Pasha, mae gan y mosg un gromen ac un minaret.
Dinas Hynafol Aphrodisias
- Mae'n cymryd ei enw o Aphrodite, duwies cariad a harddwch.
- Mae ganddo hanes sy'n dyddio'n ôl i'r ail ganrif CC.
- Fe'i derbyniwyd fel lle cysegredig yn ystod cyfnod y Rhufeiniaid. Ac fe’i henwyd yn Lelegonpolis, Ninoi, Kayra a Megapolis.
- Datgelodd cloddiadau a wnaed yn yr ardal hon bresenoldeb dau bentref yn y rhanbarth hwn.
- Datgelodd archwiliad o waliau'r theatr fod Cesar wedi rhoi cerflun o Eros i Aphrodite.
- Wedi marwolaeth Cesar, cafodd y ddinas hon ei cholofnau.
Dinas Hynafol Alinda
- Fe’i ffurfiwyd pan gafodd Ada, merch Keketemnos, ei symud o Bodrum gan ei brawd Pxodaros ac ymgartrefu yma.
Fe'i darganfuwyd gyntaf gan Chandler ym 1765. Er y credwyd mai parhad dinas hynafol Alabanda oedd hi ar y dechrau, fe drodd yn ganolfan fywyd wahanol.
- Mae Agora, waliau dinas, acropolis a theatr wedi goroesi.
Dinas Hynafol Alabanda
- Mae'n un o ddinasoedd Carian.
- Mae Alabanda yn golygu rasio ceffylau neu fuddugoliaeth ceffylau.
- Agora, baddon Rhufeinig, theatr, waliau dinas, teml Apollo, fel strwythurau sy'n goroesi heddiw.
Amgueddfa Archeoleg Aydin
- Hyd at 1950, trosglwyddwyd tai’r tai cymunedol i’r drysorfa.
- Ym 1959, agorwyd yr adeilad fel gwasanaeth sifil.
- Wedi'i hagor ym 1973, roedd yr amgueddfa hon ar agor tan 2012.
- Mae'r amgueddfa'n cynnwys gwahanol adrannau; Adran Tepecik Höyük, Adran Panionion Archaig, Adran Kadıkalesi, Adran Alabanda, Adran Tralleis, Neuadd Magnesia, Neuadd Nysa, Neuadd Fosaic, Neuadd Gwaith Cerrig, Adran Darn Arian, Adran Cloddio Achub.
Mosg Ahmet Gazi
- Wedi'i leoli yn hen bentref Cine.
- Adeiladwyd yn 1308.
- Amcangyfrifir bod y mosg wedi'i adeiladu gan Hızır Bey, mab Menteşoğlu Orhan Bey.
Tybir ei fod yn un o'r mosgiau hynaf y gwyddys amdanynt yn y ddinas.
- Defnyddiwyd rwbel a cherrig wedi'u torri wrth adeiladu'r mosg.
- Mae trwch wal yn 1.70 metr.
- Mae gan y mosg bedair ffenestr ar y llawr uchaf a naw ffenestr ar y llawr isaf.
Aphrodisias Dinas Hynafol-Aydın
- Fe'i sefydlwyd ar ddiwedd y ganrif gyntaf cyn Crist.
- Theatr a adeiladwyd yn y cyfnod Rhufeinig gyda lle i 7 mil o bobl ac sy'n cynnwys dwy ran, Hadrian Bath a adeiladwyd yn enw'r ymerawdwr Rhufeinig Hadriana. Mae'r baddon hwn wedi'i amgylchynu gan waliau. Troswyd Teml Aphrodite yn eglwys Gristnogol yn 500 OC. Yn y ddinas hynafol, palas yr esgob, adeilad y senedd, y ganolfan grefyddol a'r stadiwm yw'r pwyntiau a oroesodd.
Mosg Bey
- Amcangyfrifir bod y mosg a adeiladwyd gan Süleyman Bey ym 1683 wedi'i adeiladu gan un o deithwyr Mimar Sinan.
- Ceisiwyd adfer y mosg, a gafodd ei ddymchwel yn naeargryn 1899, ym 1954 - 1956 trwy lynu wrth y gwreiddiol.
Penrhyn Dilek
- Mae'n cynnwys calchfaen mesozoic, marmor, schists palezoic a blociau neogene.
- Mae rhan fawr wedi'i datgan yn barc cenedlaethol.
- Y copa uchaf yw Mykale.
- Mae'n gartref i 36 rhywogaeth o famaliaid, 45 rhywogaeth o anifeiliaid morol a 42 rhywogaeth o ymlusgiaid.
- Ac mae nifer fach o forloi mynach Môr y Canoldir ar y penrhyn hwn.
Dinas Hynafol Didyma
- Pwynt enwocaf y ddinas yw Teml Apollo.
- Y cloddiadau cyntaf ym 1858 gan y Prydeinwyr. A pharhaodd yr astudiaethau hyn tan 1937.
- Yn ogystal â bod yn ddinas hynafol, mae'n ganolfan grefyddol.
- Ar ôl buddugoliaeth Alecsander Fawr yn erbyn y Persiaid, dechreuwyd adeiladu'r ddinas hon.
- Efaill brawd Apollo yw Artemis, Duwies y Lleuad. Galwodd y ddinas hon Didyma, sy'n golygu gefeilliaid mewn Groeg.
Canolfan Confensiwn Effesus
- Agorwyd yn 2013.
Bath Faustina
- Fe’i hadeiladwyd gan yr ymerawdwr Rhufeinig Marcus Avreliua.
- Arddangosir cerfluniau Nusa yn Amgueddfa Archeoleg Istanbul.
Castell Colomennod
- Barbaros Hayrettin Pasha adeiladodd y castell mewnol. Adeiladwyd y waliau gan Ilyas Aga.
- Y nod yw atal yr ymosodiadau o'r môr yng ngwrthryfel Peloponnese.
- Mae'r castell hefyd yn dyddio'n ôl i'r cyfnod Bysantaidd.
- Cafodd ei lanio ym 1957.
- Mae yna lawer o rywogaethau adar.
Cymhleth Ilyas Bey
- Mae wedi'i leoli yn Ardal Archeolegol Miletus.
- Mae arteffactau o wahanol gyfnodau yn yr Oesoedd Canol.
- Yn cynnwys mosg, hammam a madrasah.
Castell Körteke
- Mae amcangyfrifon yn rhan o ddinas Xyatis.
- Mae olion o gyfnodau lawer.
- Mae acropolis, dau dwr a seston yn y castell.
Mosg Cihanzade Mustafa yn Kocarli
- Dyma'r mosg hynaf yn y rhanbarth.
- Nodweddion pensaernïol o'r XNUMXeg ganrif.
- Mae gan bensaernïaeth y mosg gynllun sgwâr ond mae ganddo gromen wythonglog.
- Mae crefftwaith pren ar ffenestri a drysau.
- Mae gan y minaret mosg falconi sengl. Ac uwchben yr allor mae golygfa banoramig o Mecca.
- Mae'r olygfa Mecca hon yn perthyn i arlunydd Eidalaidd.
Parc Cenedlaethol Kusadasi
- Yn 1966, parciwyd y filltir.
Mynachlog Kurşunlu
- Defnyddir ar gyfer addysg ac amddiffyniad.
- Fe'i hadeiladwyd yn ystod y cyfnod Bysantaidd yn yr unfed ganrif ar ddeg.
Amgueddfa Ethnograffig Karacasu
- Agorwyd i ymwelwyr yn 2007.
- Eitemau lleol yn cael eu harddangos
- Mae'n perthyn i Gyfarwyddiaeth Amgueddfa Aphrodisias.
Dinas Hynafol Magnesia
- Fe'i sefydlwyd gan gymuned o'r enw Magnets.
- Cloddiadau ym 1891 gan Carl Humman ar ran Amgueddfa Berlin.
- Yn ystod y gwaith cloddio a wnaed am 21 mis, daethpwyd o hyd i Artemis Temple, Agora, Temple of Zeus.
Theatr Miletus
- Helen - Mae gweithiau Rhufeinig ymhlith.
- Nodwedd arall o'r theatr hon yw bod ganddi strwythur acwstig.
- Mae'n un o aneddiadau pwysicaf Ionia.
Amgueddfa Miletus
- Fe’i hagorwyd i ymwelwyr ym 1973. Fodd bynnag, cafodd ei ailagor yn 2011 ar ôl i adeilad yr amgueddfa gau oherwydd dirywiad strwythurol.
- Mae'r arteffactau a geir yn y cloddiadau yn ninas hynafol Miletus yn cael eu harddangos.
- Mae 30 o weithiau yn oriel y llew yn yr amgueddfa.
- Mae olion o ddinas hynafol Didma hefyd yn cael eu harddangos.
- Strwythurau marmor, crochenwaith, metel, arteffactau gwydr, allorau, arysgrifau, priflythrennau colofn, cynhyrchion fel gemwaith gwerthfawr.
Nasuhpaş i
- Fe'i gelwir yn Osman Aga Madrasah ymhlith y bobl.
- Adeiladwyd madrasah gyda chynllun sgwâr a drws pren yn cynnwys unllawr o amgylch cwrt ger y sgwâr o rwbel a brics.
Dinas Hynafol Nysa
- Er bod ganddo ddwy olygfa o'r ddinas, mae llawer o weithiau o'r ddinas yn dal i sefyll.
- Mae'n un o ddinasoedd pwysicaf Caria.
- Nid yw'n hysbys pryd y cafodd ei sefydlu, ond mae gwybodaeth iddo gael ei sefydlu yn y drydedd ganrif CC.
- Mae arteffactau fel kentgymnasium, stadion, agora, theatr a grentikon yn dwyn olion y cyfnod Hellenistig.
Amgueddfa Ethnograffig Otantika
- Yn wahanol i amgueddfeydd eraill, nid oes adeilad amgueddfa penodol.
- Wedi'i leoli mewn canolfan siopa.
- Mae pedair rhan yn amgueddfa ethnograffeg, siop, tŷ coffi, tŷ bwyta.
- Mae yna 4.000 o weithiau.
Öküz Mehmet Paşa Caravanserai
- Gwnaed yn 1618.
- Yn cynnwys waliau trwchus ac uchel.
- Mae cynllun y cwrt yn betryal ac mae ganddo ymddangosiad castell mewnol bach.
- Wedi'i wneud o rwbel a cherrig wedi'u hailddefnyddio.
Dinas Hynafol Priene
- CC. Mae'n ddinas a adeiladwyd yn y 7fed ganrif.
- Mae Teml Demeter, a godwyd ar gyfer y dduwies Athena, yn un o'r adeiladau mwyaf godidog yn ogystal â chael ei hadeiladu ar bwynt uchaf y ddinas.
- CC. Mae yna hefyd theatr, agora, Temple of Zeus, campfa, necropolis a Bysantaidd wedi'u hadeiladu mewn 350 gyda chynhwysedd o 5 mil.
Mosg Ramazan Pasha
- Fe’i hadeiladwyd ym 1595 gan Ramazan Pasha, brawd Üveys Pasha.
- Ailadeiladwyd y mosg, a ddinistriwyd yn ystod daeargryn 1899, gan Sökeli Halil Paşa. Ac mae'r enw hwn yn hysbys hefyd.
Ynys gyda handlen
- Mae'n ardal warchodedig.
- Fe'i ffurfiwyd trwy gronni lludw a wasgarwyd o gwmpas o ganlyniad i'r ffrwydrad folcanig a ddigwyddodd yn y môr yn 1500 CC.
- Yn ôl si ar yr ynys, mae bywyd y sawl sy'n casglu 10 o gerrig mân o'r ynys yn cael ei ymestyn 10 mlynedd.
Dinas Hynafol Tralleis
- Nid oedd yn hysbys pryd y cafodd ei sefydlu ond fe'i cymerwyd gan Alexander yn 334 CC. Yna roedd o dan lywodraeth y brenhinoedd Hellenistig.
- Yr unig waith sydd wedi goroesi yn y ddinas yw'r gampfa o'r enw Üç Gözler. Mae yna lawer o olion hefyd.
Mosg Uveys Pasha
- Adeiladwyd y mosg a adeiladwyd gan Üveys Pasha ym 1568.
y Zincirlih
- Mae'n rhan o Gymhleth Nasuh Pasha.
- Fe’i hadeiladwyd gan Nasuh Pasha ym 1708 yn ôl yr arysgrif ar y fynedfa.
Ogof Zeus
- Wedi'i leoli wrth fynedfa Penrhyn Dilek.
- Mae ganddo fytholeg.
- Pan ddigiodd Duw Zeus ei frawd Poseidon, Duw'r Môr, daeth i'r ogof hon ac aros i'w frawd dawelu.
Aytepe, Ardal Hamdden Pinarbasi, Ogof Sırtlanini, Traeth Altinkum, Didim, Kusadasi, Amgueddfa Tŷ Yoruk Ali Efe, Teml Apollo, Cymhleth Kocarli Cihanoglu, Mosg Cihanoglu, Gumrukonu, Akbuk, Bae Aydinli, Bae Icmeler, Old Gullubahce Mae Amgueddfa Ethnograffeg Karacasu, Amgueddfa Çine Kuva-i Milliye, Amgueddfa Cadw Gwenyn Çine ac Amgueddfa Ethnograffeg Nazilli, Plasty Arpaz Beyler, Geyre, Castell Körteke, Büyük Menderes Delta Parc Cenedlaethol, Castell Küçükada, Bafa Lake, Arapapıştı Canyon. Yn ogystal â'r pwyntiau hyn, Llyfrgell Celsus, Eglwys Sant Ioan, Mosg Isa Bey, Dinas Hynafol Labranda, Teml Domitianus, Ffynnon Pollio, Ogof Yediuyurlar, Parc Cenedlaethol Guzelcamli, Bae Paradise, Parc Natur Sharlan, Parc Cenedlaethol Caglayan, Terrace Houses, St. Hefyd gerllaw mae Eglwys Gadeiriol Sant Ioan yr Efengylwr.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.