Gwyliau Almaeneg, Gwylio Almaeneg (Gwers Fideo)

Yn y wers hon, byddwn yn ymdrin â'r pwnc Dweud Oriau Almaeneg, Enghreifftiau o Oriau Almaeneg. Mewn fideo rydyn ni wedi'i gyhoeddi o'r blaen, rydyn ni eisoes wedi cyflwyno pwnc oriau ac wedi rhoi amrywiol enghreifftiau.Gadewch i ni wylio ein gwers fideo ar oriawr Almaeneg.
O dan y cwrs fideo, mae gennym bwnc cryno.
Os ydych chi am ddarllen disgrifiad pwnc manwl a manwl yr Almaenwyr o'r Almaen, cliciwch y ddolen isod:

Gwylio Almaeneg

Gadewch i ni wylio ein gwers fideo gwylio Almaeneg:

Nawr gadewch i ni barhau gyda'r enghreifftiau a'r ddarlith.
Gan ei fod yn bwnc y byddwch chi'n dod ar ei draws yn aml mewn bywyd bob dydd, dilynwch yn ofalus.
Rhowch sylw i rai rheolau pwysig.

Mewn Almaeneg, caiff y clociau eu mynegi mewn rhifau mewn sgyrsiau bob dydd (er enghraifft, am dri o'r gloch - 5 o'r gloch) yn ôl y rhifau 1-12.
Ar gyfer sgyrsiau a gohebiaeth swyddogol, defnyddir y rhifau 12-24 (ee 20.00 cloc awr 19: 30).
Yn yr adran hon, gadewch i ni ystyried yr union oriau yn gyntaf. I feistroli'r pwnc hwn, mae angen i chi wybod y rhifau ar eich cof.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Mae'r union amser i ddilyn y dull i'w ddilyn fel a ganlyn.

Es ist …… Uhr

Yma gyda'r dotiau wedi'u gadael yn wag ar gyfer y lle sydd wedi'i osod i nifer yr oriau.

enghraifft:
Es ist U .. Uhr.
Es ist vier Uhr. (awr 4)

Fel arfer ni siaredir y gair Uhr, er na ddywedir. Nid yw p'un a yw'r gair uhr wedi'i nodi ai peidio yn newid yr ystyr.
Gallwch ddefnyddio beth bynnag yr ydych yn ei hoffi.

Amser 5: Es ist fünf Uhr
Amser 8: Es ist acht Uhr
Amser yn 9: Es ist neun Uhr
Amser yn 10: Es ist zehn Uhr
Amser yn 20: Es ist zwanzig Uhr
Amser yn 19: Es ist neunzehn Uhr
amser yn 7: Es ist sieben Uhr

Gwyliau Gwlyb yr Almaen

Yn yr Almaen, dilynir hanner awr gan ddilyn dull.

Es et halb Es ..

Lle mae hanner ar ôl gyda dotiau uwchben, dywedir bod yr awr awr o flaen yr awr honno. Felly os yw'r cloc hanner awr wedi pedwar, y lle dotiog yw'r rhif pump, nid pedwar.

Gadewch i ni archwilio'r enghreifftiau isod.

Pedwar o'r gloch: Es ist halb fünf
awr a hanner: Carthion ha ist Es ist
Chwech o'r gloch: Es ist halb sieben
Oriau 10: 30: Es ist halb Elf

Neu Yn gryno:

halb sieben: chwech a hanner
haneru: saith a hanner
halb Elf: deg a hanner

Fel y gellir dweud. Y pwynt i'w gofio yw bod angen defnyddio awr ymlaen llaw.


Nawr, gadewch i ni ailadrodd y pwnc gyda'n gwers fideo ac edrych ar ein enghreifftiau gweledol.
Mae dysgu Almaeneg yn weledol trwy gymorth gwersi fideo am y tro cyntaf yn cael ei roi ar ein gwefan a chredwn y bydd pob myfyriwr o fudd mawr i ffrindiau.
Os ydym yn teimlo ein bod wedi dod â'r cwrs Almaeneg yn ôl adref, nid ydym yn ddoeth, ydyn ni?

Peidiwch ag oedi i ysgrifennu e-bost at ein tîm neu ysgrifennu at y maes sylwadau islaw'r pwnc.
Dymunwn lwyddiant i chi.

Er mwyn dysgu union amser Almaeneg, mae angen i chi wybod rhifyn yr Almaen.

ein safleoedd rhifau Almaeneg Gallwch hefyd edrych ar y pynciau hyn:

Rhifau Almaeneg hyd at 10

rhifau Almaeneg (gyda lluniau)

Rydym yn credu bod unrhyw faterion yn parhau ynghylch os nad ydych yn deall rhifau Almaeneg hefyd fod y materion yr ydym wedi cael y rhestr uchod.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (13)