Gwyliau Almaeneg, Gwylio Almaeneg (Gwers Fideo)

13

Yn y wers hon, byddwn yn ymdrin â'r pwnc Dweud Oriau Almaeneg, Enghreifftiau o Oriau Almaeneg. Mewn fideo rydyn ni wedi'i gyhoeddi o'r blaen, rydyn ni eisoes wedi cyflwyno pwnc oriau ac wedi rhoi amrywiol enghreifftiau.

Gadewch i ni wylio ein gwers fideo ar oriawr Almaeneg.
O dan y cwrs fideo, mae gennym bwnc cryno.
Os ydych chi am ddarllen disgrifiad pwnc manwl a manwl yr Almaenwyr o'r Almaen, cliciwch y ddolen isod:

Gwylio Almaeneg

Gadewch i ni wylio ein gwers fideo gwylio Almaeneg:

Nawr gadewch i ni barhau gyda'r enghreifftiau a'r ddarlith.
Gan ei fod yn bwnc y byddwch chi'n dod ar ei draws yn aml mewn bywyd bob dydd, dilynwch yn ofalus.
Rhowch sylw i rai rheolau pwysig.

Mewn Almaeneg, caiff y clociau eu mynegi mewn rhifau mewn sgyrsiau bob dydd (er enghraifft, am dri o'r gloch - 5 o'r gloch) yn ôl y rhifau 1-12.
Ar gyfer sgyrsiau a gohebiaeth swyddogol, defnyddir y rhifau 12-24 (ee 20.00 cloc awr 19: 30).
Yn yr adran hon, gadewch i ni ystyried yr union oriau yn gyntaf. I feistroli'r pwnc hwn, mae angen i chi wybod y rhifau ar eich cof.

Mae'r union amser i ddilyn y dull i'w ddilyn fel a ganlyn.

Es ist …… Uhr

Yma gyda'r dotiau wedi'u gadael yn wag ar gyfer y lle sydd wedi'i osod i nifer yr oriau.

enghraifft:
Es ist U .. Uhr.
Es ist vier Uhr. (awr 4)

Fel arfer ni siaredir y gair Uhr, er na ddywedir. Nid yw p'un a yw'r gair uhr wedi'i nodi ai peidio yn newid yr ystyr.
Gallwch ddefnyddio beth bynnag yr ydych yn ei hoffi.

Amser 5: Es ist fünf Uhr
Amser 8: Es ist acht Uhr
Amser yn 9: Es ist neun Uhr
Amser yn 10: Es ist zehn Uhr
Amser yn 20: Es ist zwanzig Uhr
Amser yn 19: Es ist neunzehn Uhr
amser yn 7: Es ist sieben Uhr

Gwyliau Gwlyb yr Almaen

Yn yr Almaen, dilynir hanner awr gan ddilyn dull.

Es et halb Es ..

Lle mae hanner ar ôl gyda dotiau uwchben, dywedir bod yr awr awr o flaen yr awr honno. Felly os yw'r cloc hanner awr wedi pedwar, y lle dotiog yw'r rhif pump, nid pedwar.

Gadewch i ni archwilio'r enghreifftiau isod.

Pedwar o'r gloch: Es ist halb fünf
awr a hanner: Carthion ha ist Es ist
Chwech o'r gloch: Es ist halb sieben
Oriau 10: 30: Es ist halb Elf

Neu Yn gryno:

halb sieben: chwech a hanner
haneru: saith a hanner
halb Elf: deg a hanner

Fel y gellir dweud. Y pwynt i'w gofio yw bod angen defnyddio awr ymlaen llaw.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Nawr, gadewch i ni ailadrodd y pwnc gyda'n gwers fideo ac edrych ar ein enghreifftiau gweledol.
Mae dysgu Almaeneg yn weledol trwy gymorth gwersi fideo am y tro cyntaf yn cael ei roi ar ein gwefan a chredwn y bydd pob myfyriwr o fudd mawr i ffrindiau.
Os ydym yn teimlo ein bod wedi dod â'r cwrs Almaeneg yn ôl adref, nid ydym yn ddoeth, ydyn ni?

Peidiwch ag oedi i ysgrifennu e-bost at ein tîm neu ysgrifennu at y maes sylwadau islaw'r pwnc.
Dymunwn lwyddiant i chi.

Er mwyn dysgu union amser Almaeneg, mae angen i chi wybod rhifyn yr Almaen.

ein safleoedd rhifau Almaeneg Gallwch hefyd edrych ar y pynciau hyn:

Rhifau Almaeneg hyd at 10

rhifau Almaeneg (gyda lluniau)

Rhifau Almaeneg (O'r fforwm, gyda sampl, yn bwnc dadleuol)

Niferoedd ar ôl yr Almaen 100 (O'r fforwm, gyda sampl, yn bwnc dadleuol)

Rydym yn credu bod unrhyw faterion yn parhau ynghylch os nad ydych yn deall rhifau Almaeneg hefyd fod y materion yr ydym wedi cael y rhestr uchod.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
13 Sylw
 1. eminem yn dweud

  Ni allaf ddweud yr amser yn Almaeneg.
  Mae fy meddwl bob amser yn mynd i ddweud yr oriau wrthym, rwy'n anghofio dweud awr ymlaen.

  1. OSAS yn dweud

   Mae wedi bod yn 5 mlynedd bellach, allwch chi ganu?

   1. ymborth yn dweud

    Clociau Almaeneg, rydych wedi egluro’r pwnc yn dda iawn, rwy’n eich llongyfarch.
    Rwyf bob amser yn gwneud fy ngwaith cartref Almaeneg o'r wefan hon beth bynnag, mae'n safle gwych, diolch yn fawr iawn.

 2. zeynep adar yn dweud

  Rwy'n gwylio teledu o 10.00:11.00 i XNUMX:XNUMX. Sut alla i ddweud y frawddeg yn Almaeneg? Allwch chi fy helpu os gwelwch yn dda?

  1. eminem yn dweud

   Es ist halb fünf

   1. dienw yn dweud

    Ystyr geiriau: Ich sehe von am zehn uhr bis elf uhr rhedyn

 3. Arda yn dweud

  Roedd yn ddefnyddiol iawn yn fy ngwersi, diolch yn fawr iawn pwy bynnag wnaeth e???

 4. Elf yn dweud

  neis iawn, ar gyfer graddau 9 a 10, mae darlithoedd Almaeneg ysgol uwchradd yn wych

 5. Elf yn dweud

  roedd yr esboniadau pwnc Almaeneg hyn o gymorth mawr i mi

 6. dienw yn dweud

  esboniad pwnc Almaeneg gwych, excellentllll

 7. Yaren yn dweud

  Pan fyddwn yn dweud yr amser yn swyddogol, os yw'n 00:30, a ydym yn dweud "24 tri deg"?

 8. Ceren yn dweud

  Mae pekj yn cael ei ddefnyddio cyn dweud oriau yn saesneg, ond beth sydd yn Almaeneg?

  1. almancax yn dweud

   O flaen y clociau mewn brawddeg yn Almaeneg um defnyddio.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.