Almaeneg Müssen Verb, Modals yr Almaen

Berfau ategol Almaeneg - Berf ategol Müssen. Yn y wers hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am y ferf Almaeneg mussen. Mae'r ferf mussen yn un o'r berfau ategol yn Almaeneg a gellir ei defnyddio mewn sawl ystyr. (i wybod, i wybod)Mae hwn yn bwnc a fydd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn arholiad aduniad teulu A1 yr Almaen.
Byddwch yn gallu cyfrannu at y gwaith o baratoi'r arholiad A1 trwy ddysgu'r defnydd o Fodal Müssen yr Almaen.
Nid yn unig mae'r arholiad A1, ond hefyd arholiadau Almaeneg fel KPSS, KPDS, UDS yn bwysig iawn.
Felly, mae'n rhaid dysgu'r gwaith o baratoi arholiadau A1 a KPSS, KPDS, UDS, fel y rhai sy'n gweithio mewn arholiadau.
Nid mater o ganiatáu yn unig yw hwn, ond hefyd y cyfan ac yn enwedig ystyr y modiwlau fel sollen, dirfen ac eraill yr ydym wedi sôn amdanynt o'r blaen ar ein safle, i fod ar wyliau, i fod yn alluog, i allu, i orfod, ac yn y blaen. dysgu'n drwyadl a pheidio â drysu.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Yn ôl lle gwirioneddol Müssen: mae'n rhaid defnyddio, bod ar wyliau, i wybod, i wybod, i fod yn ofynnol, i olygu ac i garu.

Er enghraifft:
Bus nach Antalya: Rydyn ni'n mynd i Antalya ar fws.
Trenau bws: Mae'n rhaid i ni fynd ar y bws.
Ich muss nach Hause gehen: Mae'n rhaid i mi fynd adref.
Mae'n rhaid i mi fynd adref ar 10: 10 Uhr nach Hause gehen
Mae Musst du heute arbeiten? : A oes rhaid i chi weithio heddiw?
Wann mussen wir nach Berlin fahren? : Pryd mae'n rhaid i ni fynd i Berlin (mewn car)?

Mae'r fideo uchod yn rhoi gwybodaeth fanylach am y defnydd o frawddegau gwirioneddol ac Almaeneg ac argymhellwn eich bod yn eu gwylio eto'n ofalus.

Dymunwn lwyddiant i chi.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (1)