Almaeneg Müssen Verb, Modals yr Almaen

1

Berfau ategol Almaeneg - Berf ategol Müssen. Yn y wers hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am y ferf Almaeneg mussen. Mae'r ferf mussen yn un o'r berfau ategol yn Almaeneg a gellir ei defnyddio mewn sawl ystyr. (i wybod, i wybod)

Mae hwn yn bwnc a fydd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn arholiad aduniad teulu A1 yr Almaen.
Byddwch yn gallu cyfrannu at y gwaith o baratoi'r arholiad A1 trwy ddysgu'r defnydd o Fodal Müssen yr Almaen.
Nid yn unig mae'r arholiad A1, ond hefyd arholiadau Almaeneg fel KPSS, KPDS, UDS yn bwysig iawn.
Felly, mae'n rhaid dysgu'r gwaith o baratoi arholiadau A1 a KPSS, KPDS, UDS, fel y rhai sy'n gweithio mewn arholiadau.
Nid mater o ganiatáu yn unig yw hwn, ond hefyd y cyfan ac yn enwedig ystyr y modiwlau fel sollen, dirfen ac eraill yr ydym wedi sôn amdanynt o'r blaen ar ein safle, i fod ar wyliau, i fod yn alluog, i allu, i orfod, ac yn y blaen. dysgu'n drwyadl a pheidio â drysu.

Yn ôl lle gwirioneddol Müssen: mae'n rhaid defnyddio, bod ar wyliau, i wybod, i wybod, i fod yn ofynnol, i olygu ac i garu.

Er enghraifft:
Bus nach Antalya: Rydyn ni'n mynd i Antalya ar fws.
Trenau bws: Mae'n rhaid i ni fynd ar y bws.
Ich muss nach Hause gehen: Mae'n rhaid i mi fynd adref.
Mae'n rhaid i mi fynd adref ar 10: 10 Uhr nach Hause gehen
Mae Musst du heute arbeiten? : A oes rhaid i chi weithio heddiw?
Wann mussen wir nach Berlin fahren? : Pryd mae'n rhaid i ni fynd i Berlin (mewn car)?

Mae'r fideo uchod yn rhoi gwybodaeth fanylach am y defnydd o frawddegau gwirioneddol ac Almaeneg ac argymhellwn eich bod yn eu gwylio eto'n ofalus.

Dymunwn lwyddiant i chi.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. Ismail yn dweud

    Dylid rhoi mwy o enghreifftiau am ferfau.

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.