Gwers Fideo Ymadroddion Syml Almaeneg Paratoi Arholiad A1

Yn y wers hon, byddwn yn archwilio ein pwnc o'r enw Dedfrydau Syml Almaeneg ar gyfer arholiad A1 yr Almaen. Yn gyntaf oll, gadewch i ni wylio ein fideo gwers Almaeneg isod.Fel arfer mae brawddegau syml yn cael eu deall gyda'r elfen leiaf, mae brawddegau syth positif yn cael eu deall.
Er enghraifft:

Der Mann ist jung (dyn yn ifanc)
Die Blume ist schön (mae'r blodyn yn hardd)
Die Blume ist rot (mae'r blodau'n goch)
Die Blume ist weiss (blodyn gwyn)
Der Tisch ist gross (mae'r tabl yn fawr)
Gwaelod Der Stuhl ist (mae'r gadair yn hen)

Dedfrydau o'r fath yw'r patrymau brawddeg symlaf. Mae'n hawdd iawn creu brawddegau o'r fath.
Ar gyfer brawddegau mwy cymhleth a hir, mae angen dysgu'r strwythur hwn yn drylwyr a gellir sefydlu brawddegau byr o'r fath heb gamgymeriad.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Mae hefyd yn hawdd iawn gwneud cwestiynau neu ffurfiau negyddol o frawddegau syml, enghreifftiau o negyddion brawddegau syml mewn Almaeneg:

Hynny yw 1 Caredig (plentyn yw hwn)
Hynny yw kein Caredig (plentyn yw hwn nid yw'n)

Hynny yw eine Katze (mae hwn yn gath)
Hynny yw dim Katze (cath yw hon nid yw'n)

Hynny yw 1 Radio (mae hwn yn radio)
Hynny yw kein Radio (mae hwn yn radio nid yw'n)

Fel y gwelir yn yr enghreifftiau, yn Almaeneg eine negyddol dim ve 1 negyddol kein Trwy ddefnyddio erthyglau, gellir cyfieithu brawddegau positif yn frawddegau negyddol yn hawdd.
Yn y wers hon, ni wnaethom roi gwybodaeth am frawddegau holiadol ar gyfer brawddegau syth oherwydd iddynt gael eu trafod yn fanwl mewn gwers fideo arall. Gallwch gael gwybodaeth fanwl trwy ddarllen y pwnc cysylltiedig.

Gadewch i ni wylio ein fideo er mwyn deall y berfau Almaeneg a'r brawddegau syml yn fanylach ac i weld mwy o enghreifftiau:Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (1)