Rhestr Berfau Verben Almaeneg Trennbare

1

Annwyl ffrindiau, y tro hwn, fe welwn bwnc Trennbare Verben Almaeneg, sef Berfau Gwahanadwy Almaeneg. Fel y gwyddoch, yn ychwanegol at y gwahaniaeth rheolaidd-afreolaidd, mae yna hefyd gysyniadau o ferfau gwahanadwy a berfau na ellir eu gwahanu yn Almaeneg. Yn y wers hon, byddwn yn gweld pwnc verben gwahanadwy, trennbare.

Gadewch i ni wylio ein fideo nawr.

 

Os ydych wedi sylwi, mae 5 fideo ar ein gwefan ar bwnc berfau gwahanadwy. Mae hyn oherwydd ein bod wedi delio â phwnc berfau gwahanadwy yn eang. Mae pob fideo yn cynnwys gwahanol ferfau, mae'r rhestr ferfau hon yn rhestr hir.

Mae rhai enghreifftiau o Trennbare Verben - Berfau Datgysylltiedig â € wedi'u hysgrifennu i lawr ac mae'n bosibl dod o hyd i ragor yn ein gwers fideo.

MITKOMMEN: Dewch at ei gilydd
ich komme mit: Rwy'n dod (gyda chi)
Kommst du mit? Ydych chi'n dod hefyd?

ABFAHREN: gweithredu
Wann fährt der Zug ab? Pryd mae'r trên yn symud?

HERSCHAU: edrychwch yma
Schau mal hi: Ai hwn yw fy llyfr i? Edrychwch yma.

MITNEHMEN: ewch ymlaen
Nimm dein Regenschirm mit: Ewch â'ch ymbarél gyda chi

Ankommen: cyrraedd
Wann kommt der Zug a? Pryd mae'r trên yn cyrraedd?

LOSGEHEN: ewch, diflannu
Gwisgwch gehen los!

TREFN: dewch yma
Komm sofort bob! Dewch yma, sydyn!

Anfangen: I ddechrau
Wann fängt der Unterricht a ?: Pryd mae'r cwrs yn dechrau?

AUFGEBEN: rhoi'r gorau iddi
ich gebe auf: Rwy'n rhoi'r gorau iddi

AUFHÖREN: gorffwys, diwedd
Das Regen hört auf: caiff y glaw ei stopio
huf Digon, gorffen

AUSSTEIGEN: diffoddwch rywbeth
Ich yn llywio hier aus: Rydw i'n mynd i lawr yma

Einsteigen: taith
Ich yn hier ein hier ein: Rwy'n marchogaeth yma

REINKOMMEN: ewch i mewn
Kommen Sie bitte rein !: Dewch i mewn os gwelwch yn dda

RAUSWERFEN: taflwch allan
Ich werfe die schüler raus: Rwy'n taflu'r myfyrwyr allan

Vorschlag hynny: i awgrymu
Ai schlägst du vor ?: Beth ydych chi'n ei awgrymu?

ZUHÖR drwy: wrando
Gwrandewch arnaf!

WEGLAUFEN: cerdded i ffwrdd o un lle i'r llall
Laufen Sie nicht zu weit weit weg: Peidiwch â mynd yn rhy bell

AUFWACH drwy: deffro
ich wache um 6 Uhr auf: Rwy'n deffro ar y cloc 6

AUFSTEH bod: i fynd i fyny
ich stehe um 7 Uhr auf: Rwy'n deffro yn 7

HENEHEN: ewch yno
ein plaid ni. Rydym yn mynd yno

ANRUFEN: ffoniwch dros y ffôn
ich rufe meine Tante a: Dwi'n chwilio am fy modryb
Ruf mich a: Ffoniwch fi

ABSCHREIBEN: ysgrifennwch o unrhyw le, copi
Rwy'n ysgrifennu testun ab: testun o ich schreibe (yn edrych o rywle)

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!

Mae defnyddio'r berfau gwahanadwy uchod fel a ganlyn:
Fel y gwelir yn y brawddegau enghreifftiol, cymerir y gwir ferf yn ôl rhagenwau'r person.
Mae'r gwir ferf yn dod yn syth ar ôl y pwnc (lle rydym yn galw'r ail le). Mae atodiad neilltuedig y ferf hon yn mynd i ddiwedd y frawddeg.
Defnyddir pob berf y gellir ei gwahanu yn Almaeneg fel hyn.

Mae enghreifftiau o ferfau y gellir eu gwahanu yn Almaeneg, sef trennbare verben, hefyd ar gael yn ein tiwtorial fideo isod.
Dymunwn lwyddiant i chi.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. gofyn yn dweud

    berfau gwahanadwy german
    berfau anwahanadwy german
    darlith wych Almaeneg
    diolch

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.