Gwersi Almaeneg Saesneg Dysgwch Almaeneg 2

Gwersi fideo Almaeneg gyda darlithoedd Saesneg. Rydyn ni'n rhannu'r ail fideo gwers o'r gyfres fyd-enwog Learn German gyda'r meddwl bod yna ffrindiau sy'n gallu elwa ohoni. Rydyn ni'n credu bod y fideo o wersi Almaeneg gyda darlithoedd Saesneg yn adnodd gwych i'r rhai sy'n gwybod Saesneg ac eisiau dysgu Almaeneg.Mae rhai o'n myfyrwyr yn cwyno nad ydyn nhw'n deall Almaeneg ac nad ydyn nhw'n gallu datrys system yr Almaen.
Mae'n haws gafael yn erbyn y problemau hyn, yn enwedig ffrindiau sy'n gwybod ychydig o Saesneg, Almaeneg a Saesneg trwy gymharu strwythur gramadeg yr Almaen.

Er nad oes tebygrwydd penodol rhwng gramadeg Almaeneg a Thwrcaidd, mae llawer o debygrwydd rhwng gramadeg Saesneg ac Almaeneg.
Byddwch hyd yn oed yn gweld bod y rhan fwyaf o'r geiriau Almaeneg yn debyg i eiriau Saesneg pan fyddwch chi'n gwylio'r ddarlith Saesneg.
Hyd yn oed y geiriau yw'r un sillafu.
Mae llawer o debygrwydd rhwng yr Almaen a'r Saesneg, er nad oes unrhyw anghysondeb rhwng yr Almaen a'r Twrceg, yn enwedig o ran amser.
Byddwch yn deall hyn pan fyddwch chi'n gwylio fideos darlithio Almaeneg yn Saesneg.Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

Dymunwn bob llwyddiant i chi yn eich addysg Almaeneg.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich iaith Almaeneg, peidiwch ag oedi i anfon e-bost at ein tîm.
Byddwn yn ateb yr holl gwestiynau cyn gynted ag y gallwn.

Nawr rydym yn eich gadael gyda'r fideo darlith Almaeneg yn Saesneg:Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (1)