Cwrs Paratoi Arholiad A1 Gwirioneddol yr Almaeneg

Yn y wers hon byddwn yn archwilio'r berf berf Almaeneg mewn Almaeneg.Mae angen i chi ddysgu sut i ddefnyddio'r ferf berffaith berf sy'n fater pwysig iawn ar gyfer yr arholiad 

Mae hwn yn bwnc a fydd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn arholiad aduniad teulu A1 yr Almaen.
Trwy ddysgu'r defnydd o'r modiwl sollen Almaeneg, byddwch yn cyfrannu at baratoi'ch arholiad A1.
Nid yn unig mae'r arholiad A1, ond hefyd arholiadau Almaeneg fel KPSS, KPDS, UDS yn bwysig iawn.
Felly, mae'n rhaid dysgu'r gwaith o baratoi arholiadau A1 a KPSS, KPDS, UDS, fel y rhai sy'n gweithio mewn arholiadau.
Nid yn unig y mae'n destun sollen, ond hefyd y cyfan ac yn enwedig ystyr y modiwlau fel dirfen, mussen ac eraill yr ydym wedi'u crybwyll yn flaenorol ar ein gwefan, i fod ar wyliau, i allu, i gael y gallu, i orfod, ac yn y blaen. dysgu'n drwyadl a pheidio â drysu.
Gadewch i ni ysgrifennu rhai enghreifftiau o ddefnyddio'r modal sollen Almaeneg:

Rhaid i SOLLEN fod
soll ich machen? (soll ih mahen) => Ydw i?
gele sich? (chwith ih gehn) => A ddylwn i fynd?
Sollt ihr jetzt auch aufräumen? (sollt iha yetz auh aufroymin) => A oes rhaid i chi gasglu?

Nawr gadewch i ni wylio ein tiwtorial fideo ar y ffasiwn sollen Almaeneg.
Dymunwn lwyddiant i chi.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Dangos Sylwadau (1)