Almaeneg Cwestiwn Ateb Ymadroddion, Cwestiynau Syml Almaeneg

1

Brawddegau cwestiwn ac ateb Almaeneg, gan ofyn cwestiynau mewn Almaeneg a chwestiynau syml. Yn y wers hon, byddwn yn archwilio Cymalau Cwestiwn ac Ateb Almaeneg a Chwestiynau Syml Almaeneg.

Cwestiynau Almaeneg; Rhennir y cwestiwn yn ddau fel brawddegau cwestiwn a brawddegau cwestiwn eraill, sef yr un peth yn ein hiaith.
Er enghraifft:
Pa mor hen ydych chi?
Ydych chi yma?

Fel y gwelwch yn yr enghraifft, mae brawddeg wedi'i gwneud â gair cwestiwn (KAÇ ydych chi) a dedfryd wedi'i gwneud gydag atodiad cwestiwn.
Mae'r brawddegau cwestiwn ac ateb mwyaf sylfaenol ac a ddefnyddir yn aml yn Almaeneg fel a ganlyn:

Oedd ist das? (beth yw hyn?)
Das ist ein Auto (car yw hwn)
Oedd ist das? (Beth yw hwn)
Das ist ein Buch (llyfr yw hwn)
Oedd ist das? (beth yw hyn?)
Das ist ein Haus (mae hwn yn dŷ)
wie ist die Blume? Sut mae'r blodyn?
Ai das Haus? (sut mae cartref?)
Beth yw eich enw? : Wie heissen Sie?
Pwy ydych chi? : Wer bist?
Sut ydych chi? : Wie geht es ienen?
Mae'n bosibl rhoi enghreifftiau o frawddegau cwestiwn yr Almaen fel uchod.

Yn y fideo uchod, eglurir geiriau cwestiynau Almaeneg a brawddegau cwestiynau Almaeneg gydag enghreifftiau mwy niferus. Gan ei fod yn fater aml, rydym yn argymell eich bod yn ei archwilio'n ofalus.
Mae angen i'ch ffrindiau ddysgu Almaeneg Almaeneg A1 paratoi ar gyfer arholiad ailuno teulu eich ffrindiau, os oes angen Almaeneg KPSS, KPDS, UDS ffrindiau sy'n barod ar gyfer arholiadau yn ogystal â gwersi Almaeneg ar ein safle a rhaid eu bod wedi dysgu ffordd dda iawn.

Gan mai hwn yw un o'r materion mwyaf sylfaenol, nid oes angen symud i'r uned nesaf heb gael eich dysgu'n drwyadl.
Dysgu Almaeneg Bydd y ffaith bod y pynciau sylfaenol yn cael eu dysgu neu eu cofio'n dda iawn yn galluogi'r unedau i gael eu gweld yn y dyfodol i'w dysgu mewn amser llawer haws a byrrach.
Os ydych chi'n gweithio yn Almaeneg fel hyn, gallwch chi adnabodbeth oedd hyn, sut y cafodd hyn ei saethu, pam na ddefnyddiwyd yr erthygl hon, pa fath o emwaith a ddefnyddiwyd gennym i wneud hyn”Ac ni fydd yn rhaid ichi fynd yn ôl.
Felly, wrth ddysgu Almaeneg, dylech geisio dysgu'r pynciau sylfaenol mewn ffordd barhaol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. Deaqle Sqoq yn dweud

    rydych chi wedi ysgrifennu'r gwersi Almaeneg hyn yn dda iawn, gwersi Almaeneg hyfryd iawn neis iawn

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.