Marcwyr Almaeneg, Adferfau, Adferfau Almaeneg Lle a Gwers Fideo Amser

Yn y wers hon, byddwn yn archwilio pynciau Marcwyr Almaeneg, Adferfau, a Adferfau Almaeneg Lle ac Amser. Gan nad yw defnydd ac ystyr yr elfennau hyn yn cyfateb yn union i'n hiaith, efallai y cewch rywfaint o anhawster ar y dechrau, ond os gallwch chi addasu'ch meddwl i'r Almaeneg gyda digon o enghreifftiau ac ailadroddiadau, gallwch chi amgyffred y pwnc hwn yn hawdd.Yr adferfau Almaeneg mwyaf poblogaidd:

heute - heddiw
heute morgen - y bore yma
heute abend - heno
morgen - yfory
gestern - ddoe
gornest - y diwrnod cynt
über morgen - y diwrnod wedyn
vorgestem morgen - y bore cynt
gestern morgen - bore ddoe
gestem mittag - hanner dydd ddoe

am Tage - yn ystod y dydd
am Morgen - yn y bore
am Vormittag - cyn hanner dydd
am Mittag - hanner dydd
am achtmittag - prynhawn
am Abend - gyda'r nos
in der Nacht - gyda'r nos
am Sonntag - Dydd Sul
eines Tages - y dydd
eines Morgens - boreEfallai y bydd gennych ddiddordeb mewn: Hoffech chi ddysgu'r ffyrdd hawsaf a chyflymaf o wneud arian nad oes neb erioed wedi meddwl amdano? Dulliau gwreiddiol o wneud arian! Ar ben hynny, nid oes angen cyfalaf! Am fanylion CLICIWCH YMA

des Morgens - Boreau
des Mittags - Prynhawn
mabogau - marchnadoedd
mittags - eitemau
yn abends - gyda'r nos

Gadewch i ni wylio ein gwers fideo nawr. Mae'n fideo i'w wylio drosodd a throsodd os oes angen, byddwch yn ofalus.Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
sylw