Marcwyr Almaeneg, Adferfau, Adferfau Almaeneg Lle a Gwers Fideo Amser

0

Yn y wers hon, byddwn yn archwilio pynciau Marcwyr Almaeneg, Adferfau, a Adferfau Almaeneg Lle ac Amser. Gan nad yw defnydd ac ystyr yr elfennau hyn yn cyfateb yn union i'n hiaith, efallai y cewch rywfaint o anhawster ar y dechrau, ond os gallwch chi addasu'ch meddwl i'r Almaeneg gyda digon o enghreifftiau ac ailadroddiadau, gallwch chi amgyffred y pwnc hwn yn hawdd.

Yr adferfau Almaeneg mwyaf poblogaidd:

heute - heddiw
heute morgen - y bore yma
heute abend - heno
morgen - yfory
gestern - ddoe
gornest - y diwrnod cynt
über morgen - y diwrnod wedyn
vorgestem morgen - y bore cynt
gestern morgen - bore ddoe
gestem mittag - hanner dydd ddoe

am Tage - yn ystod y dydd
am Morgen - yn y bore
am Vormittag - cyn hanner dydd
am Mittag - hanner dydd
am achtmittag - prynhawn
am Abend - gyda'r nos
in der Nacht - gyda'r nos
am Sonntag - Dydd Sul
eines Tages - y dydd
eines Morgens - bore

des Morgens - Boreau
des Mittags - Prynhawn
mabogau - marchnadoedd
mittags - eitemau
yn abends - gyda'r nos

Gadewch i ni wylio ein gwers fideo nawr. Mae'n fideo i'w wylio drosodd a throsodd os oes angen, byddwch yn ofalus.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.