Gwers Fideo Fideo Cydweddiad Sein a Berfau Almaeneg

0

Yn y wers hon, byddwn yn parhau â'r pwnc Berfau a Defnydd Sein Almaeneg. Yn ogystal â'r ddarlith fideo a roddwyd gennym o'r blaen ar yr un pwnc, byddwn yn atgyfnerthu'r pwnc gydag enghreifftiau ac yn cau'r pwnc hwn yma.

Gan ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn bywyd beunyddiol a dedfrydau, mae'n bwnc y dylid ei ddysgu a'i feistroli'n dda ac rydym yn argymell eich bod yn dysgu'n dda.
Nawr, gadewch i ni roi rhywfaint o wybodaeth am y gwir a defnydd o sein (i):
Mae bod (sein) fel yr am-is-yn Saesneg yn wirioneddol.
Yn Almaeneg, mae ich bin yn rhoi ystyr fel rydw i yn Saesneg ac mae ei ddefnydd bron yr un peth.
Fel yn Saesneg, yn ôl pob person mae ganddo ergyd ar wahân.
Er enghraifft:
ich bin => Rydw i
du bist => you are
er-sie-es ist => ef, hi
â defnydd tebyg.

Twrc ydw i: ich bin ein Türke
Rwy'n feddyg: ich bin Arzt
Rwy'n fyfyriwr: ich bin Schüler
Pwy ydych chi? : Wer bist?
Ali ydw i: ich bin Ali
Rwy'n Fwslim: ich bin Müslimisch
Gellir rhoi enghreifftiau.

Er mwyn deall y pwnc hwn yn well ac archwilio'r enghreifftiau, argymhellwn eich bod yn gwylio'r fideo canlynol ar y defnydd o ferfau a brawddegau o'r Almaen.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.