Darlith Fideo Cymalau Plural Almaeneg, Plural

7

Yn y wers hon, byddwn yn ymdrin â phwnc Plural Almaeneg - Geiriau Plural a Dedfrydau Plural a byddwn yn gwylio ein gwers Almaeneg fideo.

Dedfryd amlbwrpas;
Rydw i'n dod - rydyn ni'n dod
Mae'r car yn las - mae'r ceir yn las
rhedeg ceffylau - ceffylau'n rhedeg
wedi'i amgylchynu gan y rhan fwyaf o'r brawddegau.

Dyma dŷ Das ist ein Haus

Mae'r rhain yn dai Das sind Hauser

Os byddwn yn archwilio'r enghreifftiau uchod, efallai y byddwn yn sylwi ar newidiadau sy'n digwydd rhwng y frawddeg sengl a'r frawddeg luosog.
Yma, nid yw'r gair das wedi newid, oherwydd mae “das” hefyd yn golygu “y rhain”.
Mae ist wedi dod yn sind, fe'i defnyddir mewn geiriau lluosog.
ni ddefnyddir ein neu eine (gweler ein herthygl ar artiffisial am reswm arall) newid arall yw'r defnydd o'r ffurf luosog, nid yr un unigol.

sind das hemden?  yw'r crysau hyn?
sind das büchern?  ydy'r llyfrau hyn?
sind dios radios?  ydy'r radio hyn?

Plygiadau rhai geiriau mewn Almaeneg yw:
der Vater (tad): die Väter (tad)
marw Mutter (mam): marw Mutter (mamau)
das Mädchen (plentyn): die Mädchen (plentyn)

ein bws (bws): Busse (bysiau)
ein Freund (ffrind): Freunde (friends)
ein Kellner (gweinyddes): Kellner (gweinyddwyr)
eine Lampe (lamp): Lampen (lampau)
eine Mutter (mam): Mutter (mamau)

Er mwyn creu brawddegau Almaeneg, dylid cofio'r geiriau Almaeneg ynghyd â'r erthyglau a dylid gwybod ffurf luosog pob gair.
Dilynwch ein fideo i gael gwybodaeth fanwl am ymadroddion cwestiwn Almaeneg:

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
7 Sylw
 1. Mehmet yn dweud

  Sut y gellir egluro pwnc mor dda, gyfaill? Fi 'n sylweddol yn gwerthfawrogi hyn almax.com mae'n safle gwych
  Rydyn ni bob amser yn astudio o'r wefan hon gyda'n ffrindiau yn yr ysgol.Mae ein hathro Almaeneg bob amser yn argymell y wefan hon i ni, mae yna lawer o bynciau addysgiadol mewn gwirionedd, diolch, cyfarchion gan Ysgol Uwchradd Wyddoniaeth Çanakkale, Mehmet

 2. EDA yn dweud

  DEDDFAU PLWYF GERMAN? RHYFEDD, RWY'N GWELD AM Y TRO CYNTAF YN TWRCI YN SIARAD AM Y PWNC HWN, YDYCH CHI'N DYSGU AR LEFEL PRIFYSGOL, YR WYF YN LLONGYFARCH EICH YMCHWILIADAU, RWY'N ADDEWID FY CARIAD I HOLL SWYDDOGION GERMANCAX. EDA ATHRAWON GERMANAIDD.

 3. paul yn dweud

  Wonderful

 4. tiwba yn dweud

  fideo neis iawn, diolch

 5. seicig yn dweud

  Beth sydd i fyny, dim ond eisiau sôn, roeddwn i wrth fy modd â'r post hwn. Roedd yn ymarferol. Daliwch ati i bostio!

 6. Alena yn dweud

  Roeddwn yn brin o wneud yr enwau Almaeneg yn lluosog, dysgais bwnc wedi'i baratoi'n dda iawn a gwybodaeth newydd.
  Hoffem ddiolch i dîm y safle am ddarparu safle o'r fath i ni. Cyfarchion i bawb o Brifysgol Dumlupınar 🙂

 7. fferide yn dweud

  enwau lluosog yn yr Almaen darlith neis iawn diolch

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.