Gwersi Fideo Gwefusol Modal Almaeneg Gwers Fideo Gwirioneddol

0

Yn y pwnc hwn, byddwn yn archwilio ein Gwers Fideo Berfau Berfau Modd Almaeneg. Yn ein fideos blaenorol, roeddem wedi gweld moddau fel möchten a mussen a gwnaethom ddysgu sut i ddefnyddio'r moddau hyn mewn brawddegau. Nawr byddwn yn archwilio'r moddol moddol ac yn dysgu meysydd defnydd y ferf mögen hon.

Mae tabl cywilydd berf mögen yr Almaen fel a ganlyn:

Mogan
Präsens Imperfekt Perfekt Conjunctiv Imperfekt
mag mochte habe gemocht möchte
magst
mag mochte hat gemocht möchte
mögen
mögt mochtet habt gemocht möchtet
mögen

I gael rhagor o wybodaeth am y ferf mögen, un o'r berfau modal Almaeneg, gweler ein fideo Almaeneg isod:

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.