Myth Ilgeci Almaenaidd (Connector), Connector gydag Almaeneg

0

Yn y wers hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth am y cysylltiad rhwng myth yn Almaeneg, y cysylltiad "â". Rydym eisoes wedi sôn am y mater hwn mewn fideo o'r blaen, a rhoddwyd gwybodaeth am y cysylltiad â.

Yn awr, byddwn yn parhau i wneud esboniadau am gysylltydd chwedloniaeth (a'i gysylltydd).

Dechreuwch a gwyliwch y fideo, os oes lle i ymlacio, peidiwch ag oedi i anfon e-bost at ein tîm.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.