Technegau Word Memorization a Gwella Cof yr Almaen 1

2

Technegau cryfhau cof gyda thechnegau cofio geiriau Almaeneg. Mae'n bwysig bod â chof cryf nid yn unig am Almaeneg ond am bob iaith dramor. Cofio geiriau, dysgu strwythurau brawddegol, deall yn haws, cofio berfau, cofio cydweddiadau berfau, cofio cofroddion Rhaid i chi gael cof pwerus a hawdd ei gofio ar gyfer gweithgareddau tebyg.

Un ffordd i gryfhau'r cof yw: pan fyddwch chi'n gorwedd yn y nos, rhwbiwch eich trwyn i fyny ac i lawr gyda bysedd mynegai y ddwy law cyn i chi fynd i gysgu, daliwch ati i wneud hyn nes bod eich trwyn yn ddideimlad, a bydd eich trwyn yn dechrau fferru mewn tua munud neu ddwy. Pan fydd eich trwyn yn ddideimlad, stopiwch a chysgu. Gwnewch hyn cyn cysgu am wythnos neu ddeg diwrnod a gweld y newid.
Mae'n ddull rhyfeddol.

Yn ogystal, i beidio â chysgu’n ormodol, yn enwedig i wneud ymarfer corff yn rheolaidd, i beidio â bwyta ac yfed mewn ffordd sy’n llenwi’r stumog, i fwyta ychydig ar ychydig yn aml, i fwyta’n naturiol, i gadw draw oddi wrth fwydydd parod heddiw, a i elwa o'r bendithion hardd yn y fferyllfa natur y mae Allah wedi'i rhoi i gryfhau'r cof ac mae'n bwysig iawn cynyddu ein gallu i gofio.

Mae'r fideo yma'n esbonio sut i gofio geiriau'n haws gan ddefnyddio rhai technegau, hyd yn oed os nad yw'ch cof yn gryf iawn. Gyda'r dulliau hyn, gallwn gynyddu ein pŵer cofio.

Rydym yn eich gadael gyda'n fideo a fydd yn dod â sgiliau cofio newydd i ddysgwyr Almaeneg ac ieithoedd tramor eraill.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
2 Sylw
  1. craig dof yn dweud

    Helo, rydyn ni dramor, sut gallwn ni brynu'r llyfr hwn

  2. FFURCAN yn dweud

    Aga croeso da yfory cwis vsr gwnewch hyn i 120 gair byddaf yn dweud halal

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.