Berfau nad ydynt yn Almaeneg ac Enghreifftiau o Ddedfrydau

0

Berfau amhenodol mewn Almaeneg, enghreifftiau na ellir eu gwahanu oddi wrth Almaeneg, enghreifftiau o ferfau na ellir eu gwahanu oddi wrth Almaeneg, berfau na ellir eu gwahanu mewn Almaeneg, berfau na ellir eu gwahanu yn Almaeneg, berfau na ellir eu gwahanu yn Almaeneg

Yn y cwrs hwn byddwn yn archwilio'r Enghreifftiau o Ddedfryd Almaeneg sy'n ymwneud â berfau nad ydynt yn wahanadwy.
Yn ein fideos blaenorol, fe wnaethom stopio llawer ar y berfau na ellid eu gwahanu, ac yn awr byddwn yn atgyfnerthu'r pwnc gydag enghreifftiau brawddeg.
Mae defnyddiau'r berfau fel a ganlyn:

VORSCHLAGEN: awgrymwch
Oeddech chi'n awgrymu? Schlägst du vor?
ZUHÖREN: gwrandewch
Hören Sie mir zu! Gwrandewch arna i!
WEGLAUFEN: symud o un lle i'r llall
Laufen Sie nicht zu weit weit weg: Peidiwch â mynd yn rhy bell i ffwrdd
AUFWACHEN: deffro
ich wache um 6 Uhr auf: Rwy'n deffro ar y cloc 6
AUFSTEHEN: codi
ich stehe um 7 Uhr auf: Rwy'n codi yn 7

Er mwyn gallu gwahaniaethu rhwng berfau a berfau na ellir eu gwahanu o Almaeneg, mae angen dysgu'r atodiadau y gellir eu gwahanu gyda'r atodiadau y gellir eu gwahanu.

Er mwyn deall ein safle mewn berfau gramadeg Almaeneg, a gwybodaeth ac esboniadau manylach, gadewch i ni archwilio ein fideo.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.