Cwrs Aduniad Teulu Cwrs Almaeneg A1

0

Gwybodaeth am Gyrsiau Paratoi Arholiad Almaeneg A1, Cyrsiau Ailuno Teulu Almaeneg. Yn gyntaf oll, dylem bwysleisio nad ein pwrpas i roi'r fideo yma yw hysbysebu unrhyw gwmni na chanmol unrhyw un.

Fodd bynnag, mae'n bleser gwylio'r ffrindiau hyn ar ôl iddynt basio arholiad A1 yr Almaen.
Mae pobl mor hapus ag y maent yn gwylio.

Rydym yn clywed llawer yn enwedig mewn dinasoedd mawr, mae rhai cyrsiau'n gwneud hwyl o'r arholiad A1.
Mae yna gyrsiau o'r fath na all yr athro cwrs ennill yr arholiad A1.
Dyna pam rydym yn eich rhybuddio, peidiwch â mynd i unrhyw gwrs lle nad ydych yn clywed eich enw ac mae gennych gyfradd llwyddiant uchel, ffrindiau.
Peidiwch â dewis cyrsiau Almaeneg heb ddarllen y wybodaeth hon am Gyrsiau Paratoi Arholiad Almaeneg A1, Cyrsiau Aduniad Teulu Almaeneg.
Dyma'r cwynion mwyaf cyffredin yr ydym yn eu clywed:

& Nid yw hyd yn oed rhai o athrawon Cyrsiau Almaeneg yn gwybod yr arholiad Almaeneg A1 a chynnwys yr arholiad hwn, ond mae'n hawdd defnyddio'r ymadroddion "Paratoi ar gyfer Arholiad Ailuno Teulu A1 yr Almaen" mewn cyrsiau o'r fath.
Cynigir gwersi Almaeneg cyffredinol o dan yr enw Paratoi ar gyfer Arholiad Ailuno Teulu Almaeneg A1.
Ac mae'r rhai a fydd yn sefyll arholiad Ailuno Teulu Almaeneg A1 a'r rhai a fydd yn dysgu Almaeneg ar lefel sylfaenol yn cymryd yr un gwersi yn yr un dosbarthiadau.
& Daw'r cwrs i ben cyn cyrraedd yr amser gwersi a addawyd.
Nid oes gan y cyrsiau sy'n gwarantu pasio'r arholiad & A1 ddiddordeb yn yr hyfforddeion sy'n methu'r arholiad ac sydd angen ffi am yr eildro pan ddylent roi'r cwrs yn rhad ac am ddim.
& Nid yw rhai o'r cyrsiau a agorwyd ar gyfer arholiad Ailuno Teuluoedd yr Almaen A1 yn gwybod cynnwys yr arholiad A1. Ni roddir digon o wybodaeth i'r hyfforddeion am yr arholiad A1.
& Ni all llawer o bobl basio'r arholiad A1 ac ni allant gyflawni'r llwyddiant y maent ei eisiau oherwydd y cyrsiau o ansawdd gwael, sy'n ceisio cadw'r prisiau'n isel a chasglu llawer o hyfforddeion.
Ac yn enwedig mae rhai cyrsiau (rhai ohonynt yn gyrsiau Almaeneg adnabyddus) hyd yn oed y rhai sydd wedi'u heithrio o'r arholiad A1 yn dweud “mae'n rhaid i chi gofrestru ar y cwrs” ac achosi gwastraff arian ac amser. Er nad oes unrhyw rwymedigaeth i fynychu'r cwrs mewn deddfau cydymffurfio, mae pobl yn cael eu twyllo trwy ddweud "mae'n rhaid i chi fynd i'r cwrs i gael fisa Almaeneg".

Byddwch yn ofalus, os gwelwch yn dda GWYBODAETH ALMAENEG YN Y GYFRAITH CYDYMFFURFIO LEFEL SYLFAENOL YN YR ALMAEN, OND NAD YW'N DOD I'R CWRS. Mae unrhyw un yn rhydd i ddysgu Almaeneg fel y dymunant. Mae cannoedd o bobl yn astudio gartref ac yn llwyddo yn yr arholiad A1 ac yn derbyn tystysgrifau.

Hoffem longyfarch y ffrindiau hyn a'r cwrs cysylltiedig am eu llwyddiant.
Nodyn: Nid oes gan ein gwefan unrhyw gysylltiad â'r cwrs Almaeneg yn y fideo isod. Peidiwch â'i ystyried yn hysbyseb.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.